بین المللی, سرتیتر

انتخابات ایالات متحده آمریکا

merkel_trump

تبلیغات‌چی‌های سرمایه انتخابات را «روزهای جشن و سرور دمکراسی» می‌نامند. ولی استابلیشمنت آلمان در برزخ است: آنها نگرانند  که رئیس جمهور ترامپ جهت‌گیری تهاجم‌گرای ناتو علیه روسیه را رقیق‌کند و انها نگرانند که ترامپ جهت گیری قاطع به نفع تجارت آزاد را ملغاء نماید…. خشم و نفرت از استابلیشمنت که ترامپ آن را به راهی ارتجاعی و غیرمنطقی هدایت کرد، نتیجه انتخابات را رقم زد. ولی کلینتون و ترامپ که هردو در خدمت سلطه سرمایه‌اند فقط فراکسیون‌های مختلف آن را نمایندگی می کنند. در این نوع به اصطلاح دمکراسی‌ها که چنین جشن و سرورهائی سازمان می‌دهد، سر مردم زحمتکش همیشه بی‌کلاه خواهد ماند.

منبع: دنیای جوان

از: پاتریک کوبله، دبیر اول حزب کمونیست آلمان

تارنگاشت عدالت

تبلیغات‌چی‌های سرمایه انتخابات را «روزهای جشن و سرور دمکراسی» می‌نامند. ولی استابلیشمنت آلمان در برزخ است: آنها نگرانند  که رئیس جمهور ترامپ جهت‌گیری تهاجم‌گرای ناتو علیه روسیه را رقیق‌کند و انها نگرانند که ترامپ جهت گیری قاطع به نفع تجارت آزاد را ملغاء نماید.

نگرانی آنها، نگرانی ما نیست.

انتخاب میان ترامپ و کلینتون، انتخاب بین دو راه  بود تا بتوان باوجود بحران اقتصادی  و درگیری‌های بین‌المللی سود سرمایه‌های آمریکائی را تضمین کرد. کلینتون معرف  سیاست ادامه جنگ بود تا کنسرنهای آمریکائی بتوانند در سطح جهان بکمک نیروهای نظامی این کشور به معاملات خود ادامه دهند. در مورد این‌که ترامپ نهایتاً معرف چه سیاستی خواهد بود، فعلاً سرمایه، سیاست و نظریه سازان آلمانی به تعمق نشسته‌اند. آنچه که روشن است: او خواستار طرد مهاجرین و گروه‌های حاشیه‌ای اجتماع است، او خواستار تخریب دمکراسی، تقویت ناسیونالیسم و ضدیت با زنان است و این خصلت‌ها به حق نیروهای مترقی ایالات متحده آمریکا و همین‌طور جهان را نگران می‌کند.

فراموش نکنیم: در سال ۲۰۰۸ هنگامی که باراک اوباما به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد، مردم در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند، زیرا بنظر می‌رسید که اوباما خواستار تغییر است ـ پایان بخشیدن به نژادپرستی دولتی، پایان بخشیدن به جنگ، پایان بخشیدن به فقر و تخریب اجتماعی ـ  ولی اوباما با چهره‌ای شادان و رفتاری لژر به همان سیاست کهنه ادامه داد. تنها پاسخ نیروهای چپ، برنی ساندرز بود. ولی پاسخ ساندرز پس از شکست در مرحله اول مبارزات انتخاباتی، فقط پشتیبانی از کلینتون بود. برای مقابله با مفتنین ارتجاعی که اکنون ریاست جمهوری آمریکا را تسخیر کرده‌اند، چپ‌های امریکائی نیازمند به نیروهائی هستند که واقعاً مستقل و فارغ از دستگاه استبلیشمنت باشند، نه این‌که بعنوان زائده ای از حزب دمکرات عمل کنند.

خشم و نفرت از استابلیشمنت که ترامپ آن را به راهی ارتجاعی و غیرمنطقی هدایت کرد، نتیجه انتخابات را رقم زد. ولی کلینتون و ترامپ که هردو در خدمت سلطه سرمایه‌اند فقط فراکسیون‌های مختلف آن را نمایندگی می کنند. در این نوع به اصطلاح دمکراسی‌ها که چنین جشن و سرورهائی سازمان می‌دهد، سر مردم زحمتکش همیشه بی‌کلاه خواهد ماند.