سرتیتر

برنده و بازنده واقعی انتخابات آمریکا کیست؟ – احمد پوری

trump-1266569_960_720

«بسیاری از نویسندگانی که از جنایات فاشیسم بیزار هستند، هنوز از این اندیشۀ بزرگ شناختی نداشته و هنوز ریشۀ بربریت را بازشناسی نکرده اند. این نویسندگان مانند گذشته هم چنان ممکن است به خطا روند و خشونت فاشیسم را به مثابه خشونتی رایگان ارزیابی کنند. و در نتیجه رابطه ای بین خشونت فاشیسم و مناسبات تولیدی نمی بینند. در حالی که چنین خشونتی برای حفظ مناسبات تولیدی موجود ضروری می باشد. … کسانی که در جستجوی ریشه های ملالت هایمان به مناسبات تولیدی و مالکیت خصوصی بر وسایل تولیدی برخورد کرده و آن را عمیقا مورد بررسی قرار داده اند به نقطۀ حساسی نزدیک شده اند و اقلیتی را کشف کرده اند که بی رحمانه قدرت را در چنگشان گرفته اند. این نقطۀ حساس، مالکیت فردی است که در خدمت استثمار انسان از انسان بوده و از آن با چنگ و دندان دفاع می کنند، و فرهنگی را که دفاع از چنین قانونی را ترویج نمی کند و بشریت مدت های مدید با شور و حرارت و با تمام امیدها و ناامیدی ها برای آن مبارزه کرده است، از بین می برند.
رفقا، از مناسبات تولیدی حرف بزنیم!
این آن چیزی بود که می خواستم در مبارزه علیه بربریتی که در حال تکوین است به شما بگویم، برای این که در این جا نیز گفته شده باشد، و من نیز آن را گفتم. »
برتولت برشت

Ahmad_Pouri_Kشش سال پیش این سئوال را خبرنگار انگلیسی در برنامه «هارد تاک» از دیوید هاروی پرسید. او جواب داد. برنده واقعی انتخابات نماینده ای از حزب دمکرات یا جمهوری خواه نیست بلکه نماینده حزب وال استریت است!
در آمریکا یک حزب واقعی وجود دارد آنهم حزب وال استریت است. دو حزب دمکرات و جمهوری خواه شعبه هایی از حزب وال استریت هستند!
در جواب سئوال بعدی خبرنگار که کدام کاندید بازنده انتخابات خواهد شد؟ دیوید هاروی گفت: پرواضح است که ما مردم معمولی بازنده انتخابات خواهیم شد!
به این ترتیب مهم نیست که فردا چه کسی در انتخابات اخیر آمریکا برنده خواهد شد! هر دو کاندید ریاست جمهوری در خدمت حزب وال استریت کار خواهند کرد

David Harvey BBC HARDtalk interview, 2010

کسانیکه می گویند «هیچ آلترناتیوی نیست» دروغ می گویند زیرا این جمله کامل نیست! منظور خانم تاچر و همفکرانش این استکه برای قربانیان نظام سرمایه داری هیچ آلترناتیوی نیست! پرواضح است که برای طبقه حاکم هزاران آلترناتیو موجود هست! محتوای بحث های انتخاباتی بین ترامپ و کلینتون و کیفیت رسانه ها نشان داد که آلترناتیو بعدی طبقه حاکم آمریکا (وال استریت) برای کاخ سفید می تواند فردی مانند «کیم کارداشیان» باشد!
پرواضح است که امثال کیم کارداشیان در آمریکا زیاد هستند و حق انتخاب برای همه در انتخابات بعدی بسیار متنوع¬تر و جذابتر خواهد شد!

کافکا چیره شدن ابتذال و فرهنگ طبقه حاکم را چنین به تصویر می کشد.
«ما در مردابی از دروغها و توهّم های پوسیده زندگی می کنیم که هیولاهای وحشتناک به جهان می آورد، هیولاهایی که با چهره ای پر از محبت به دوربین عکاسها لبخندمی زنند ولی در همان لحظه بی آنکه کسی متوجه شود با بی خیالی میلیون ها انسان را چون حشره زیر پا له می کنند

مصداق واقعی و بروز این جملات چه کسانی هستند؟
خانم هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دو نمونه برجسته از «هیولاهایی هستند که با چهره ای پر از محبت به دوربین عکاسها لبخندمی¬زنند ولی در همان لحظه بی آنکه کسی متوجه شود با بی خیالی میلیون ها انسان را چون حشره زیر پا له می¬کنند

ابتذال حاکم بر نظم نوین سرمایه داری را در سطح جهانی پایانی نیست!
حتی فرید ذکریا در برنامه تلویزیونی سی ان ان گفت: دونالد ترامپ نه تنها یک ابتذال نخ نما شده هست، ترامپ سرطانی برای دمکراسی آمریکا و یک کلیشه راسیستی علیه اقلیتهای ملی هست!
اینها یک نمونه از زبان محترمانه سیاسی از طرف مهمترین شخصیتهای سیاسی و رسانه ای هستند که باید خط قرمزهای نظام را محترم بشمارند! … ترجمه عامیانه این حرفها این است که ترامپ یک انسان مبتذل بی سروپا و یک فاشیست خطرناک است!
در فیلم زیر که از سی ان ان پخش شده در باره تجاوز مکرر به دختری سیزده ساله توسط دونالد ترامپ در جنشن های سکسی صحبت می کنند!
لینک

آقای ترامپ به مجری برنامه می‌گوید: «خودبه‌خود جذب زنان زیبا می‌شود و اغلب هم تلاش می‌کند آنها را ببوسد: «همین‌جوری یهویی شروع می‌کنم می‌بوسم‌شان. معطل نمی‌کنم. و وقتی آدم ستاره باشد، آنها اجازه می‌دهند. وقتی آدم ستاره باشد هر کاری می‌تواند بکند
او تعریف می‌کند که سعی کرده با یک زن متاهل رابطه جنسی داشته باشد: «رفته بودم سراغش عین چیکسی که ستاره باشد، «حتی می‌تواند زنان را از فلانشان دست‌مالی‌شان کند
لینک

ملانیا ترامپ ادعاهای جنسی علیه شوهرم دروغ است

لینک
ملانیا ترامپ در مصاحبه ای با سی ان ان پافشاری کرده است که شوهرش «جنتلمن» است و زنانی که علیه او مدعی آزار جنسی شده اند دروغ می گویند.
او در دفاع از دونالد ترامپ گفت که هرگز رفتار نامناسبی با زنان نداشته: «زنان اغلب سراغ شوهرش می آیند و به او شماره تلفن می دهند«!
علیرغم این همه افشاگری در باره شخصیت یک لومپن میلیاردر نئوفاشیست بازهم چنین فردی اینهمه محبوبیت دارد و امکان پیروزی او زیاد است!
سئوالی که برای همه بشریت مهم است این استکه چگونه چنین فردی می تواند به این سطح در آمریکا برسد؟ کشوریکه می خواهد تنها ابرقدرت «خیرخواه» جهان و حافظ و نگهبان «دمکراسی و حقوق بشر» در جهان باشد؟!…
کاندیدای دیگر ریاست جهموری آمریکا خانم کلینتون است.
می گویند در جهنم مارهایی هست که انسان از دست آنها بدهان اژدها پناه می¬برد. در معرفی خانم کلینتون، اشاره به این واقعیت کافی است که مردم از دست این مار خوش خط و خال بدهان اژدهایی مانند دونالد ترامپ پناه می برند! در انتخابات اخیر مشکل قربانیان نظام سرمایه داری در آمریکا و جهان این است که نمی دانند که از دست کدام یک به دیگری پناه ببرند!

آیا این وضعیت کافی نیست که بشریت را نسبت تداوم نظام سرمایه داری و امکان رشد جنبش های فاشیستی در تمام جهان به تامل و مقاومت برانگیزد؟

پدیده جدید انتخاباتی و تحریک احساسات زیر شکمی
بعد از اولین همکاریهای آقای ترامپ با خانم سارا پیلین در مهمترین برنامه تلویزیونی هلند بنام بایتنهوف گزارشی منتشر شد که مفسر هلندی با توجه به اخباری که جمع آوری کرده بود می گفت:
پدیده جدیدی در انتخابات آمریکا بوجود آمده است. دونالدترامپ و سارا پیلین روی مسائلی مانند احساسات زیرشکمی حرف می زنند مردم جذب اینگونه حرفهای احساساتی می شوند! چیزی که باورکردنی نبود حالا بواقعیت پیوسته است!… بعدها فرق ترامپ و کلینتون را اینگونه فرمولبندی کردند که ترامپ از قلبش حرف می زند، کلینتون با مغزش! اخبار رسانه های جهان ترامپ را بعنوان دلقک و پدیده با مزه ای می تواند باحرفهای احساساتی و زیر شکمی توجه جهانیان را جلب کند معرفی می کردند، نه بعنوان سرطان اجتماعی و جنایتکاری خطرناک!

باسن کیم کارداشیان
خانم کیم کارداشیان با مخاطبینش نه با مغزش و نه با قلبش ارتباط برقرار نمی کند! مهمترین سلاح خانم کیم کارداشیان در جذب «توده¬ها» باسن ایشان هست! به همین دلیل چندی پیش با سروصدای زیاد در رسانه ها از باسن خود بمثابه شخصیتی مهمتر از خودش رونمایی کرد!
حالا که قرار است کسی مانند ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا شود، چرا خانم کیم کارداشیان اولین رئیس جمهور زن آمریکا نباشد؟
در شرایطی که بحران اقتصادی ساختاری کاپیتالیستی زندگی میلیاردها انسان را به خاک سیاه کشیده و 63 نفر بیش از سه و نیم میلیارد انسان ثروت دارند، بخش مهم بحث های کاندیداهای انتخاباتی حول مسائل احساساتی و زیر شکمی می چرخد!…

هر جنبش فاشیستی به فاشیسم منتهی نمی شود ولی آبستن فاشیسم است! باید این مسائل را جدی بگیریم

«بسیاری از نویسندگانی که از جنایات فاشیسم بیزار هستند، هنوز از این اندیشۀ بزرگ شناختی نداشته و هنوز ریشۀ بربریت را بازشناسی نکرده اند. این نویسندگان مانند گذشته هم چنان ممکن است به خطا روند و خشونت فاشیسم را به مثابه خشونتی رایگان ارزیابی کنند. و در نتیجه رابطه ای بین خشونت فاشیسم و مناسبات تولیدی نمی بینند. در حالی که چنین خشونتی برای حفظ مناسبات تولیدی موجود ضروری می باشد. … کسانی که در جستجوی ریشه های ملالت هایمان به مناسبات تولیدی و مالکیت خصوصی بر وسایل تولیدی برخورد کرده و آن را عمیقا مورد بررسی قرار داده اند به نقطۀ حساسی نزدیک شده اند و اقلیتی را کشف کرده اند که بی رحمانه قدرت را در چنگشان گرفته اند. این نقطۀ حساس، مالکیت فردی است که در خدمت استثمار انسان از انسان بوده و از آن با چنگ و دندان دفاع می کنند، و فرهنگی را که دفاع از چنین قانونی را ترویج نمی کند و بشریت مدت های مدید با شور و حرارت و با تمام امیدها و ناامیدی ها برای آن مبارزه کرده است، از بین می برند.
رفقا، از مناسبات تولیدی حرف بزنیم!
این آن چیزی بود که می خواستم در مبارزه علیه بربریتی که در حال تکوین است به شما بگویم، برای این که در این جا نیز گفته شده باشد، و من نیز آن را گفتم. »
برتولت برشت

» فاشیسم معتقد است که در تربیت افراد کوتاهی شده. فاشیسم امید فراوانی به‌نفوذ در مغز انسان‌ها و تسخیر قلوب آنها بسته است. فاشیسم، تعلیم خشونت در مدارس، روزنامه‌ها و تآترها را به‌خشونت حاکم در شکنجه‌گاه‌های خویش می‌افزاید. آری، فاشیسم تمامی ملت را چنین تربیت می‌کند و در تمام طول روز، بی‌وقفه بدین امر مشغول است. فاشیسم نمی‌تواند چیز زیادی به‌تودهٔ مردم بدهد، چون سخت سرگرم «تربیت» انسان‌هاست. غذائی برای مردم ندارد، پس باید تقویت اراده و غلبهٔ بر نفس را تبلیغ کند. نمی‌تواند امر تولید را سر و سامان ببخشد و به‌جنگ نیاز دارد، پس باید به‌تقویت جرأت و روحیهٔ رزمندگی بپردازد. به‌فداکاری نیازمند است، پس باید به‌تشویق حس فداکاری در افراد دست بزند. اینها هم برای خود آرمان‌هائی هستند، توانائی‌هائی که از انسان‌ها خواسته می‌شود و بعضی نیز حتی آرمان‌ها و خواست‌های متعالی به‌شمار می‌آیند. ولی ما می‌دانیم که این آرمان‌ها در خدمت کدامین هدف است، تربیت‌کننده کیست و چه کسانی از چنین تربیتی بهره می‌گیرند: بی‌شک بهره‌گیران، تربیت‌شوندگان نیستند
«سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگرهٔ جهانی نویسندگان» پاریس، ژوئن ۱۹۳۵

جنگ یک قانون طبیعت نیست،
صلح مانند یک هدیه به انسان داده نمیشود:
در مقابل جنگ
برای صلح
باید در مقابل قاتلها ایستاد و گفت،
نه ما می‌خواهیم زنده بمانیم.
مشت‌هایتان را بر صورت‌هایشان بکوبید.
فقط این طور میتوان جلوی جنگ را گرفت
برتولت برشت

تنها راه حل معقول تلاش برای برون رفت از منجلاب نظام حاکم است! حتی اگر غیرممکن به نظر برسد بهتر از آنست که به انتخاب بین دو جنایتکار تن داد!
فکر خروج از نظام دقیقا مثل خوردن سیب ممنوعه است و خشم بیکران خدایان کاپیتالیستی را برخواهد انگیخت!
مارگارت تاچرها می گویند: » آلترناتیوی وجود نداردپیام ایشان برای قربانیان نظام این استکه بنفع شماست که بما اعتماد کنید و در جهنم سرمایه داری احساس خوشبختی بکنید و هرگز بفکر خوردن سیب ممنوعه و آدم شدن نباشید!… سعادت توده ها زمانی تامین می¬شود که به خودشان اعتماد نکنند، بلکه به یکی از کاندیداهایی که نظام معرفی می کند اعتماد کنند!
مهمترین غایب این میدان توده¬هایی هستند که بازنده و قربانیان واقعی نظام حاکم هستند!
در چنین شرایطی از تاریخ بهترین راه حل دامن زدن به دخالتگری هر چه وسیع¬تر تودها در پروسه پیدا کردن مدلها و تئوریهایی است که می¬تواند چشم انداز جدید و بهتری را به روی بشریت بگشاید
سئوال اساسی این استکه چرا در تمام جهان راست افراطی و نیروهای نئوفاشیست قارچ وار رشد می کنند ولی در هیچ رسانه مهم جهانی در باره ریشه های واقعی این امر کوچکترین صحبتی نمی کنند؟ زیرا ریشه واقعی فاشیسم در درون نظام کاپیتالیستی است!…

«مردمانی که سیاستمداران فاسد را انتخاب می کنند، قربانی نیستند، همدست انها هستند
جورج اورول

ترسیدن از اشتباه و سقوط، بزرگترین سقوط را سبب خواهد شد.
زنگهای خطر از همه طرف بصدا در آمده اند! نظام سرمایه داری بازهم بشریت را در مقابل دو راهی بربریت و سوسیالیسم قرار می دهد!…
در نهایت تاسف بسیارند تعداد کسانیکه توسط رسانه های حاکم قدرت درک و آنالیز واقعیات را از دست داده اند. آنها تا زمانیکه بمب و موشک به خانه هایشان وارد نشده است امکان جنگ یا فاشیسم را انکار خواهند کرد!

بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اگر مارین لوپن هم در فرانسه انتخاب شود، به احتمال قوی اتحادیه اروپا از هم خواهد پاشید و همه به پروتکسیونیسم و ناسیونالیسم افسار گسیخته پناهنده خواهند شد!… سپس فاجعه جنگهای جهانی در افق نمایان خواهد شد
کسانیکه ادعا می کردند پیروزی غیرقابل تصور احزاب راست افراطی در انتخابات قبلی پارلمان اروپا زلزله سیاسی بود، تا حالا چکار کرده اند که موجب نابودی احزاب فاشیستی شوند؟
چرا در اروپا و آمریکا با وجود اینهمه نابغه و دانشمند نمی توانند ریشه های فاشیسم و خطر آنرا به توده ها نشان دهند؟
فاشیسم چیزی ذاتی یا ژنتیکی نیست! از طریق رسانه ها و آموزش و پرورش به توده ها یادداده می شود!

اروپا در چنگال فاشیسم ؟
در انتخابات سال 2014 پارلمان اروپا جبهه ملی، حزب راست افراطی فرانسه، در نخستین دور انتخابات منطقه ای (استانی) این کشور، که در روز ۶ نوامبر برگزار شد، با کسب بیش از ۲۸ در صد آرا به یک پیروزی تاریخی و چشمگیر دست یافت. این حزب هم چنین قدرتمند ترین نیروی سیاسی کشور شد. ائتلاف احزاب راست سنتی و میانه رو متشکل از جمهوریخواهان، جنبش دموکرات، اتحادیه دموکرات ها و مستقل ها و چند حزب کوچک تر دیگر با کسب نزدیک به ۲۷ در صد و حزب سوسیالیست با بدست آوردن بیش از ۲۳ درصد به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. حزب سوسیالیست که به جایگاه سوم تنزل یافته حزب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه می باشد. در مجموع، در ۶ استان از ۱۳ استان واقع در سرزمین فرانسه، جبهه ملی مقام اول را بدست آورده است.
جبهه ملی در سال های قبل موفق نشده بود در هیچ یک از انتخابات منطقه ای کشور فرانسه به پیروزی دست پیدا کند.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در واکنش به نتایج انتخابات پارلمانی اروپا و پیروزی احزابی نظیر جبهه ملی فرانسه گفت هیچ تردیدی وجود ندارد که این حزب «فاشیست و افراطی» است.
خبرگزاری فرانسه از قول یکی از نامزدهای حزب سوسیالیست که مجبور شد از انتخابات کناره‌گیری کند، نقل کرده است «نتیجه‌ای که جبهه ملی کسب کرده، تهدیدی برای ارزش‌های فرانسه است
مانوئل والز، نخست وزیر فرانسهآن را «زلزله سیاسی» نامید.
سیاستمداران اروپا علیه این حزب فاشیستی و این زلزله سیاسی چکار کرده اند؟چگونه می خواهند جلو رشد فاشیسم را بگیرند در حالیکه اروپا را بسوی نئولیبرالیسم می برند؟

من همواره می گویم چهار چیز را باید قبل از آنکه اتفاق بیفتد شناخت و چاره¬اندیشی کرد. جنگ، فاشیسم، بحران محیط زیست و بحران اقتصادی. بعداز اینکه اتفاق افتادند قوانین خود را تا به آخر به جهانیان دیکته خواهند کرد!… آنوقت برای فهمیدن و بیدار شدن دیر است!…

احمد پوری (هلند) 07 – 11 – 2016
***************************

نگاهی به پیوندهای زیر می تواند آموزنده باشد!

300: Making America Great Again [Donald Trump Parody]
https://www.youtube.com/watch?v=W7I92r9GqUw
WorldViewsanalysis
Why the West’s far-right — and Trump supporters — are still obsessed with an ancient battle
WorldViewsanalysis
Why the West’s far-right — and Trump supporters — are still obsessed with an ancient battle
https://www.washingtonpost.com/…/why-the-wests-far-right-a…/
Fareed Zakaria: Your Views of Clinton Are ‘Irrelevant,’ Trump Is ‘Cancer on American Democracy’
http://www.mediaite.com/…/fareed-zakaria-your-views-of-cli…/

SUSAN SARANDON: CLINTON ‘IS THE DANGER’, NOT TRUMP
http://www.everynewshere.com/susan-sarandon-clinton-danger…/

Witnesses Expose Trump’s Cocaine Filled Sex Parties With Teenagers, He’s Screwed
http://goneleft.com/witnesses-expose-trumps-cocaine-filled…/

Clinton Emails Linked To Political Pedophile Sex Ring – FBI Insider
http://www.anonews.co/fbi-clinton/

Inside Donald Trump’s One-Stop Parties: Attendees Recall Cocaine and Very Young Models
http://www.thedailybeast.com/…/inside-donald-trump-s-one-st…

Clinton Emails Reveal France, U.S. Looted Oil & Gold In Libya
http://yournewswire.com/clinton-emails-reveal-france-u-s-l…/

رسوایی‌های «فاسدترین سیاستمدار زن آمریکایی» تمامی ندارد

لینک