مراسم و یادبودها

اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا

اسلاوی ژیژک و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا


توهم پراکنی درباره پروسه انتخابات و «دمکراسی» غرب و نهادینه کردن استفاده از حق رأی و انتخاب بد در مقابل بدتر، از طرف ژیژک!


ژیژک: «اگر آمریکایی بودم به ترامپ رأی می‌دادم.»*

ژیژک گفته است: «من از ترامپ وحشت می‌کنم، اما فکر می‌کنم که هیلاری خطر اصلی است.»*

خطر اصلی کلیت هیئت حاکمه ی نظام سرمایه داریامپریالیستی آمریکا با هر جناح و دسته‌اش هست که دشمن شماره یک طبقه کارگر آمریکا و ستمدیدگان و استثمارشوندگان مزدبگیر جهان است.

 
ژیژک با دامن زدن به توهم درباره دمکراسی این نظام تلاش دارد جای دوست و دشمن را عوض نماید


یک کمونیست انقلابی بر این حقیقت با رویکرد علمی باید پافشاری کند که: به هیچ‌یک از نامزدهای ریاست جمهوری این نظام ضد بشری نباید رأی داد و مشروعیت آن را نهادینه کرد


جهت‌گیری و رویکرد ژیژک به یک مفهوم واقعی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نظام امپریالیستی آمریکا هست. موضع و شراکت ژیژک در انتخاب فردی(رئیس‌جمهور) که قرار است فرایند ضرورت‌ها و منافع هیئت حاکمه ‌ی آمریکا را در جهت روا داشتن ستم و استثمار و قتل و خانمان‌سوزی بر توده‌های زحمتکش مزدبگیر جهان از طریق رژیم‌های ارتجاعی و دیکتاتور کشور‌های مختلف متحدش و جنگ و تجاوز نظامی مستقیم و غیر‌مستقیم( جنگ‌های نیابتی همچون دخالت شیخ‌نشین‌ها و عربستان در یمن و لیبی سوریه به‌عنوان بازوی نظامی دولت آمریکا ازیک‌طرف و یا دخالت‌های رژیم جمهوری اسلامی در همگرایی با منافع استراتژیکی امپریالیسم روسیه از طرف دیگر) اعمال کند، نه‌تنها مشروعیت بخشیدن و نهادینه کردن آن فرایند ضد بشری برای برقراری نظم نوین جهان و ادامه چیرگی هیئت حاکمه آمریکا بر نظام جهانی سرمایه داریامپریالیستی هست بلکه در عین تلقین این توهم به پرولتاریای آمریکا و توده‌های تحت ستم و استثمار جهان است که انتخابات آمریکا در وهله‌ی نخست ابزاری است در دست طبقه کارگر آمریکا که طبق آن انتخاب ایده آل‌های سیاسی اجتماعی‌شان بر متن اصلاح نقصان‌های چنین نظامی، اصلاح و رفرم ساختار سیاسی منهای رادیکالیسم انقلابی کمونیستی.

درواقع آنچه شبه روشنفکران آکادمیک کمونیست‌های قلابی امثال ژیژک در این انتخابات می‌کنند خاک ریختن بر چشم پرولتاریای آمریکا و رنجبران مزدبگیر جهان برای ندیدن واقعیت عینی کارکرد نظام سرمایه داریامپریالیستی آمریکا هست و آمادگی ذهنی و تشکیلاتی‌شان برای کسب قدرت سیاسی و سرنگونی آن نظام، ایجاد جامعه سوسیالیستی رادیکال نوین و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا هست.


هم‌اکنون چنین نیرویی در ایالات‌متحده آمریکا وجود دارد.

حزب کمونیست انقلابی آمریکا به رهبری رفیق باب آواکیان برای کسب قدرت سیاسی با ارائه سنتز نوینی از کمونیسم تلاش پیگیرانه‌ می‌نماید.

نباید فراموش کرد آنچه اسلاوی ژیژک و دیدگاهی شبیه او در این انتخابات انجام می‌‌دهند و در آینده یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری هیئت حاکمه آمریکا انجام خواهند داد، به یک معنای واقعی مخالفت و تقابل با حزب کمونیست انقلابی آمریکا که برای کسب قدرت سیاسی مبارزه می‌کند، هست.

امروزه بر مبنای اصل انترناسیونالیسم پرولتری، یک تعهد چالشگرانه بر شانه‌‌های کمونیست‌های انقلابی سراسر جهان که برای به وجود آوردن یک جامعه نوین سوسیالیستی و محو ستم و استثمار نظام سرمایه داریامپریالیستی جهانی مبارزه می‌کنند، سنگینی می‌کند، که از استراتژی انقلاب کمونیستی حزب کمونیست انقلابی آمریکا که بر مبنای سنتز نوین، توسط صدر آن باب آواکیان تبیین گشته است، دفاع کرده و نیاز مبردم دارند که با آن اعلام همبستگی انترناسیونالیستی نمایند.


نتیجه عملی دیدگاه و رویکرد اسلاوی ژیژک این است که: ۱درواقع در چارچوب حق بورژوازی نظام سرمایه‌داریامپریالیستی جهانی محصور گشته، ۲با آن تعامل و همگرایی می‌کند و ۳سرمایه داریامپریالیستی نیز به‌نوبه خود آن را تولید و بازتولید می‌نماید.


رویکرد و دیدگاه ژیژک تحریف رویزیونیستی علم کمونیسم و تهی کردن آن از هسته‌ی انقلابی و رادیکالیسمش هست!

کمونیسم رفرمیست اصلاح‌طلب مرده است، زنده‌باد کمونیسم انقلابی واقعی.


رأی ما به این انتخابات نه است.

نه به انتخابات آمریکا، آری به انقلاب کمونیستی.


انقلاب تنها گزینه در مقابل پرولتاریای آمریکا هست.


حزب کمونیست انقلابی آمریکا تنها نیرویی است که استراتژی انقلاب کمونیستی در آمریکا را به‌پیش می‌برد.


زنده‌باد حزب کمونیست انقلابی آمریکا.


پاینده باد همبستگی انترناسیونالیستی بین نیروهای کمونیست انقلابی در سراسر جهان که برای سنتز نوین باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی، ایالات‌متحده آمریکا، مبارزه می‌کنند!


کمونیست‌های انقلابی ایران، پیرو سنتز نوین کمونیسم باب آواکیان.

۱۳ آبان ۱۳۹۵ مطابق با ۳ نوامبر ۲۰۱۶

توضیحات:
* برای آشنایی با نظر ژیژک به لینک زیر بی‌بی‌سی مراجعه کنید:

http://www.bbc.com/persian/world-37861571