اخبار ویژه

کرم شامبرگر سخنگوی حزب کمونیست آلمان در مونیخ برای کار دانشگاهی رد صلاحیت شد

kerem_schamberger-universidad-alemania-comunista_ediima20161023_0108_5

Foto: privada

سخنگوی حزب کمونیست آلمان در مونیخ به دلیل عضویت در حزب کمونیست آلمان نتوانست کار خود را در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان آلمان آغاز کند. حزب کمونیست آلمان گرچه قانونی است، اما تحت نظر «اداره فدرال حراست از قانون اساسی» قرار دارد، که آن‌را یک به مثابۀ يک حزب افراطی طبقه‌بندی کرده است. پس از فروپاشی حکومت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی، پاکسازی واقعی دانشگاهیان در همه سطوح بخش آموزش عمومی صورت گرفته است. صدها پرفسور به دلیل ارتباط با حزب کمونبست آلمان از کار برکنار شده اند، و بسیاری از آن‌ها هنوز برای پس گرفتن مشاغل خود در بخش عمومی مبارزه می‌کنند.

منبع: خبرگزاری بین المللی کمونیستی

تارنگاشت عدالت

کرم شامبرگر سخنگوی حزب کمونیست آلمان در مونیخ برای کار دانشگاهی رد صلاحیت شد

 

 

«ال دیاریو»* گزارش داد که کرم شامبرگر (Kerem Schamberger) سخنگوی حزب کمونیست آلمان در مونیخ به دلیل عضویت در حزب کمونیست آلمان نتوانست کار خود را در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان آلمان آغاز کند. حزب کمونیست آلمان گرچه قانونی است، اما تحت نظر «اداره فدرال حراست از قانون اساسی» قرار دارد، که آن‌را یک به مثابۀ يک حزب افراطی طبقه‌بندی کرده است.

مورد کرم شامبرگر نشان می‌دهد که دیوسازی از کمونیست‌ها و ارعاب آن‌ها در آلمان ادامه دارد. دوره دکترا در کشور براساس قرارداد‌های کار می‌باشد، که هم پژوهش و هم تدریس در دانشگاه را در بر می‌گیرد. شامبرگر که در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان آلمان در رشته ارتباطات تحصیل کرده، قرار بود دوره دکترای خود را در اول اکتبر آغاز کند اما نتوانست، زیرا دانشگاه از ژوئیه در انتظار تأیید سرویس اطلاعات داخلی آلمان است.

طبق «فرمان رادیکال‌ها»، که در سال ۱۹۷۲ در دولت ویلی برانت صادر شد، همه کسانی که می‌خواهند در بخش عمومی استخدام شوند باید تأیید سرویس اطلاعات داخلی را در ارتباط با «موضع ایدئولوژیک» به دست آورند تا ثابت شود که آن‌ها به نظام قانونی وفادار هستند.

در واقع، این «حکم»، خودِ قانون اساسی آلمان را که انتخاب آزادانه شغل را تضمین کرده، نقض می‌کند.

پس از فروپاشی حکومت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی، پاکسازی واقعی دانشگاهیان در همه سطوح بخش آموزش عمومی صورت گرفته است. صدها پرفسور به دلیل ارتباط با حزب کمونبست آلمان از کار برکنار شده اند، و بسیاری از آن‌ها هنوز برای پس گرفتن مشاغل خود در بخش عمومی مبارزه می‌کنند.

ميشائيل چاژکوچی (Michael Csaszkóczy) در سال  ۲۰۰۴ به خاطر فعاليت ضدفاشیستی به عنوان آموزگار از همۀ ادارات دولتی کنار گذاشته شد. گرچه او تاکنون به خاطر هیچ جرمی محکوم نشده است،  ولی سازمان امنيت ۲۵ سال او را تحت نظارت داشته است. وی در سال ۲۰۰۷ در دادگاه برنده شد و به عنوان پرفسور به کار خود بازگشت.

کرم شامبرگر هم قطعا موقعیت خود را در دانشگاه بازخواهد يافت، ولی فضای جنگ سرد و تقسيم دو آلمان به طور کامل در کشور ناپدید شده است.

 

 

http://www.eldiario.es/internacional/Kerem_Schamberger-Universidad-Alemania-comunista_0_572542875.html