Month: نوامبر 2016

آگاهی سیاسی در کوبا

این مقاله فصلی است از کتاب کوبا به ترجمهٔ م. سینا که از سوی انتشارات مازیار منتشر می‌شود. آنتونیوخوزه هررآ* و هرنان روزانکرانز** منتشر شده در بایگانی مطبوعات ایران  مارکس و انگلس دولت سوسیالیستی را به‌عنوان شکل «دمکراسی مستقیم یا مبنی بر مشارکت مستقیم توده‌ها» در نظر گرفته، آن را نقطه مقابل نظام نمایندگان دمکراسی بورژوائی می‌دانستند. این دولت از ارگان‌های سیاسی تشکیل خواهد شد که کارهای اجرائی و قانون‌گذاری را تحت نظارت مستقیم پرولتاریا به‌عهده می‌گیرد. پرولتاریا می‌تواند هرگاه و در صورتی که لازم باشد این ارگان‌ها را مستقر یا منحل کند. این بحث که آیا این شکل دمکراسی در کشورهای مدعی سوسیالیسم استقرار یافته است یا نه به‌جای خود باقی است. رهبران کوبا اظهار می‌دارند که، دولت از طریق دیکتاتوری که علیه عناصر ضدانقلابی داخل و خارج کشور اعمال می‌کرد همواره معرف منافع پرولتاریا بوده است. با وجود این که طبقات پائین مکرراً پشتیبانی خود را از انقلاب ابراز داشته‌اند، این «دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان» از طریق پیشگامان انقلابی و بی‌مشارکت دهقانان و کارگران اعمال شده است. رهبری از همان ابتدا ابتکار طرح …

در بعضی از کشورها انسان بهتر است گاو بدنیا بیاید تا زن!ـ احمد پوری

در قرن بیست و یکم هنوز در بعضی از کشورها گاو را می پرستند ولی به زنان بطور دسته جمعی در ملاء عام تجاوز می کنند! در بعضی از کشورهای متمدن زنان را در چنان در فقر و فلاکت قرار می دهند که برای تداوم حیات چاره ای جز تن دادن به برده گی جنسی و جسمی ندارد! زمانیکه سربازان کشورهای متمدن برای تزریق اجباری دمکراسی جنگ با کشورهای دیگر را شروع می کنند، تجاوز به زنان وکودکان این کشورها یک استراتژی جنگی شناخته و بسیار مهم است!… «… بنا به گزارش سازمان ملل نزدیک به ۵۰ درصد تجاوزهای جنسی علیه دختران زیر ۱۶ سال رخ می‌دهد. نزدیک به ۸۰ درصد قاچاق انسان در جهان به منظور بهره‌کشی جنسی از زنان انجام می‌شود. » (1) واقعیات شرم آور حاکم بر جهان در قرن بیست و یکم نشان می دهد که هنوز بشریت با توسل به تئوریها و باورهای خردستیز و منافع شخصی چقدر از انسانیت دور و از خود و همنوعش بیگانه مانده است! نخبه گان یک درصدی حاکم بر جهان به خاطر استثمار 99%ها …

حقِ قدرت، دیوان بین المللی کیفری

German-Foreign-Policy.com ترجمه توسط حميد بهشتي منتشر شده در تلاکسکالا برلین (گزارش ویژه) – نخستین کشورهای آفریقا معترضانه دیوان بین المللی کیفری را که آلمان در ایجادِ آن سهم عمده ای داشته است ترک می کنند. دیوان مزبور از زمان تأسیس خود تا آغاز سال جاری فقط به دادرسی اموری پرداخته است که علیه شهروندان آفریقایی بوده اند، در حالیکه علی رغم حضور مکرر سربازان جهان غرب در جنایات جنگی حتا یک دادرسی نیز علیه آنها آغاز نگشته است. در واقع نیز این دیوان همانگونه که ناظران ناقد از اوان تأسیسِ آن اخطار داده بودند، وسیله ای قابل انعطاف در خدمت کشورهای غرب برای تأدیب کشورهای ضعیف تر، به ویژه علیه دول نامطلوب آفریقا بوده است. به قضاوت کارشناسان آلمانی حقوق بین الملل حتا در صورتیکه بر طبق برنامه، تهاجمات نظامی در سال آتی به جنایت نیز تعبیر گردند، باز هم امکانات تفسیری برای مستثنی نمودن جنگ های تهاجمی، مانند آنچه در سال 1999 علیه یوگوسلاوی یا در سال 2003 علیه عراق صورت گرفت باقی می ماند. در تأسیس دیوان بین المللی کیفری کشور آلمان دارای …

رشد میلیاردرها

امروز ما با اتحاد دو سیستم ‌گروهی قدرت روبهرو هستیم. سروکار ما با بزرگ‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری در جهان یعنی انگلستان، فرانسه، آمریکا و آلمان است، که کل سیاست‌هایشان طی سال‌های متمادی در رقابت اقتصادی بلاوقفه سپری شده است. رقابت برای تسلط بر جهان و به بردگی کشیدن خلق‌های کوچک‌تر برای تأمین سودهای سه و یا ده برابر سرمایه بانک‌ها است که جهان را به کام نفوذ خود کشیده است. (…) برگزیده از آثار لنین جلد ۲۴ انتشارات دیتز، برلین، ۱۹۷۴، صفحه۴۰۰ تا ۴۱۶.   منبع: دنیای جوان تارنگاشت عدالت لنین در سال ۱۹۱۷ در مورد گروه‌های مختلف شرکت کننده در جنگ اول جهانی و ورود ایالات متحده به جنگ. برگزیده از آثار لنین جلد ۲۴ انتشارات دیتز، برلین، ۱۹۷۴، صفحه۴۰۰ تا ۴۱۶ امروز ما با اتحاد دو سیستم ‌گروهی قدرت روبهرو هستیم. سروکار ما با بزرگ‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری در جهان یعنی انگلستان، فرانسه، آمریکا و آلمان است، که کل سیاست‌هایشان طی سال‌های متمادی در رقابت اقتصادی بلاوقفه سپری شده است. رقابت برای تسلط بر جهان و به بردگی کشیدن خلق‌های کوچک‌تر برای تأمین سودهای سه …

زن و خانواده در کوبا

سینتیا کاکبرن ترجمه م. سینا منتشر شده در بایگانی مطبوعات ایران  کتاب جمعه ۱ ش ۲۱ ‏در ۱۴ ‏فوریه ۱۹۷۵‏، شورای وزیران کوبا قانون ۱۲۸۹‏، یعنی قانون خانواده را به‌تصویب رساند. علاوه بر اهمیت آن در پایان دادن به‌مفهوم «حرامزادگی» (که می‌گوید) «همهٔ نوزا‌دان یکسان بدنیا می‌آیند» – این قانون به‌خاطر تدوین موازین حقوقی روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان، از اهمیت فراوانی برخوردار بود. ‏چند ماه بعد اولین کنگرهٔ حزب کمونیست کوبا تصویب نامه‌ئی دربارهٔ تساوی زنان مقرر داشت. متن قانون و تصویب نامه در ۱۹۷۶ ‏با عنوان Sobre el Pleno Ejercico de la Igualidad de la Mujer ‏منتشر شد که در زیر به‌عنوان «تساوی زنان» از آن یاد می‌شود. ‏این مقاله دو سند فوق را در چارچوپ وضعیت زنان کوبا در ۱۹۷۵ ‏مورد بحث قرار می‌دهد. تاریخچهٔ جریانات ‏کوبای انقلابی کشوری است که در آن گام‌های سریع تحول، شیوهٔ عادی و مورد انتظار زندگی است؛ اما سال ۱۹۷۵ ‏از نظر فعالیت سیاسی سال‌های دیگر را پشت سر می‌گذارد. پیش‌نویس قانون اساسی جدید تهیه و به‌بحث گذاشته شد؛ نظام انتخاباتی «قدرت خلق» در …

جنگ روانی علیه کاسترو با مرگ او هم تمام نمی شود!

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی منتشر شده در آینده ما اینک باز سخن از «کیش شخصیت» به میان می آید.  بعضی که نمی توانند درک کنند  چرا مردم معمولی برای شخصیتی که مدتی دراز رئیس جمهور و رهبر این کشور بود سوگوارند، ادعا می کنند در کوبا کیش شخصیت بود. آن کسانی هم که از دیدن تصویر فیدل در اینترنت، فیسبوک، توئیتر و جای های دیگر اذیت می شوند آنها نیز بوی «کیش شخصیت» به مشامشان می رسد. اگر اینجا در آلمان مردم سوگوار کاسترو می شوند و بسته های گل بر زمین سفارت کوبا می نهند بازهم «کیش شخصیت» است؟ برخی نام ها معرف دوران ها هستند. بی تردید فیدل کاسترو یکی از آنهاست. کسی که در این  امر شک داشته باشد باید نگاهی به  واکنش ها و تفسیرهای دولت ها، احزاب  جنبش ها و همچنین مردم معمولی در سراسر جهان بیفکند. حتی اوباش مشمئز کننده ای که در میامی تظاهرات می کنند نیز نشان می دهند که کاسترو شخصیتی نبود که کسی بتواند نادیده اش بگیرد. تا آخرین دم روسای جمهوری ها …

میراث فیدل کاسترو برای همیشه زنده می ماند- میچل چوسودوفسکی 

    میراث فیدل کاسترو برای همیشه زنده می ماند نوشته: پروفسور میچل چوسودوفسکی برگردن: آمادور نویدی فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ درگذشت. میراث او برای همیشه زنده خواهد ماند. انقلاب کوبا به منزله یک واقعه برجسته اساسی در تاریخ بشریت ست، که مشروعیت سرمایه داری جهانی را به چالش کشیده است. انقلاب کوبا در تمام مناطق عمده جهان، سرچمشه  الهامبخشی در مبارزه بی امان علیه سلطه استعار و امپریالیسم آمریکا بوده است. فیدل کاسترو تجسم این مبارزات ضد سرمایه داری جهانی، متعهد به جهانی مملو از صلح، و از حقیقت بود، که در آن مردم متحد و همدست یکدیگر باشند، جهانی که در آن تفاهم، بردباری و احترام باشد. «فیدل کاسترو انسانی فوق العاده درست، تیزهوش و شوخ طبع، که متعهد بود به جزئیات سخنان خود برای پیشرفت اجتماعی و پیشروی نوع بشر، آگاه از خطرات ناشی از جنگ به رهبری آمریکا و بحران جهانی، با مهارت استثنایی برای تجزیه و تحلیل و درک همنوعان خود، با یک روحیه واقعی انترناسیونالیستی و دانش فوق العاده از تاریخ، اقتصاد و جغرافیای …

رفیق فیدل هم رفت – رضا رخشان

فیدل کاسترو رهبر و قهرمان مبارزات انقلابی مردم کوبا و آمریکای لاتین درگذشت.ازین پس ،سرمایه دارها،امپریالیستها ،چپاولگران و عمال سرمایه از فراق فرمانده، نفسی از سر راحتی خواهند کشید . قهرمان توده های هیچ بودگان، دیگر در میان ما نیست.مردی را از دست دادیم که کوهی از اراده واستواری برسر ارمانهای انسانی اش بود.فیدل هم رفت.خبر تلخی برای رفقا ، آنهم درین وانفسای سلطه بورژوازی در جهان ، فقط همین را کم داشتیم . با اینکه در مورد او احساسهای متفاوتی حتا در بین رفقا و طرفدارانش از جنبه ارمانگرایی و امکان گرایی وجود دارد که در هر کدام از انها میتوان رگه هایی از حقیقت را یافت با این حال ،میراث کاسترو برای کوبا ،عدالت ،تامین اجتماعی ، عدم وجود شکاف طبقاتی ،نظام آموزشی رایگان وبا کیفیت و سیستم بهداشت ودرمان رایگان و طراز اول در جهان میتوان برشمرد.منتقدین از او بخاطر عدم وجود دموکراسی بورژوایی و همچنین عقب ماندگی کوبا شکایت دارند این در حالیست که در اثر استثمار نظام سرمایه داری امریکا ،کدامیک از کشورهای امریکای لاتین ،عقب مانده و استبداد زده …

در فقدان فیدل کاسترو – شباهنگ راد

در فقدان فیدل کاسترو شباهنگ راد در تاریخ 25 نوامبر 2016، فیدل کاسترو یکی از رهبران جنبش کمونیستی قرن بیستم – و در سن 90 سالگی -، در گذشت. وی در سال 1959، انقلابی را علیۀ امپریالیسم امریکا سازمان داد و صفحه‏ای رنگین، از تاریخ جنبش کمونیستی جهان را از آن خود ساخت؛ انقلابی که تأثیرات و دست‏آوردهای آنرا می‏توان در گوشه‏هایی دیگر از جهان، و بویژه بر جنبش کمونیستی منطقۀ خاورمیانه، به‏عینه دید. در حقیقت آن دهه و آن روزگار دهه و روزگار انتخاب مبارزۀ مسلحانه، علیۀ قدرقدرتی، زور و سرکوب سرمایه‏داران علیۀ توده‏های ستم‏دیده بود. در بستر چنین فضای سرکوبگرانه و تعرضی‏ای بود که فیدل، عالی‏ترین شکل از مبارزه را به‏عنوان راهِ رهائی از زیر سلطۀ امپریالیست‏ها و رژیم هار و خشن باتیستا انتخابُ، به‏همراه دیگر رفقای‏اش، در سال 1956عازم کوه‏های «سیرا ماسترا» گردید، تا جنگِ انقلابی را سازمان دهد؛ جنگی که در مدت زمانی کوتاه – و آن‏هم بمدت 3 سال – به ثمر نشستُ، باعث گردید تا زنده‏گی کارگران و زحمت‏کشان، و هم‏چنین فضای سراسر سرکوب جامعۀ کوبا را متغییر سازد. …

فیدل کاسترو – رضا خسروی

فیدل کاسترو یک روشنفکر هشیار و حساس و زیرک، یک دلاور ملی بود، وارث یک پیش زمینه سیاسی و اجتماعی و انقلابی مهیا، نتیجه فعالیت سازمانیافته قبلی در میان کارگران و دهقانان، حضور نسبتا نیرومند مارکسیست – لنینیستها در میان مردم، مبارزه آشکار و نهان حزب کمونیست کوبا در قبال ارتجاع بومی و بین المللی، در برابر استبداد و استعمار… کاسترو یک انقلابی بزرگ بود، آشنا با این پیش زمینه فراهم، بدنبال کرنش رهبری حزب کمونیست انقلابی کوبا در قبال اپورتونیسم و رویزیونیسم… توانست رهبری قیام ملی، انقلاب همگانی خلق کوبا در قبال رژیم سر سپرده باتیستا را بدست آورد… یاد این رهبر رزیرک، انقلابی بزرگ گرامی باد کاستریسم، به یک جهت گیری، ملی و انقلابی اشاره دارد، نگرشی است بدون خویشاوندی تئوریک با مارکسیسم و دورنمای کمونیسم… مترقی است، چون با ارتجاع بومی و بین المللی مبارزه می کند، معتبر است، چون با استبداد و استعمار سر ستیز دارد… کاستریسم، متریالیسم مادی را همان رونق اقتصادی برای رفع مشکلات عاجل معیشتی مردم، تامین نان و کار و مسکن، همان مزد عادلانه، آموزش فنی و …

«مسئلۀ زن» از: النور مارکس و ادوارد اولینگ بخش پنجم (آخرین قسمت)

ترجمۀ زهره مهرجو ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ «مسئلۀ زن» – از: النور مارکس و ادوارد اولینگ، بخش چهارم «مسئلۀ زن» از: النور مارکس و ادوارد اولینگ، بخش سوٌم «مسئلۀ زن» – از: النور مارکس و ادوارد اولینگ – بخش دوٌم «مسئلۀ زن» – النور مارکس و ادوارد اولینگ – بخش اوٌل نکتۀ دیگر ما، پیش از آنکه به آخرین قسمت این مقاله برسیم، آن پیامد لازم سیستم امروزی مان – فحشا است. این پدیدۀ مضر، همانطور که قبلا متذکر شده ایم، در برخی از کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده؛ و قانونی گشته است. تنها چیزی که در اینجا احتیاج به اضافه کردن به آن داریم؛ این امر پُرواضح است که حامیان اصلی آن افراد طبقه بالا می باشند. از طبقۀ اشراف، البته که انتظار نمی رود؛ ولی تکیه گاه اصلی این سیستم شنیع، کاپیتالیستِ آبرومند، ثروتمند و به ظاهر پرهیزکارترین است. این امر تنها به دلیل انباشته شدن بیش از حد ثروت، و عادت به تجمٌل بعنوان پیامد آن نمی باشد. واقعیت مهم این است که در یک جامعۀ بنا شده بر سرمایه، که در نتیجه مرکز آن، طبقۀ …

در گذشت رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو

در گذشت رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو دیشب ساعت ده و نیم بوقت هاوانا فیدل کاسترو رهبر و رئیس جمهور پیشین کوبا و یکی از چهره های چپ کوبا و آمریکای لاتین در سن نود سالگی با زندگی وداع کرد و بخش اعظم مردم کوبا ، آمریکای لاتین و توده های زحمتکش جهان را در ماتم فروبرد . فید ل در 13 اوگوست 1926 در یک خانواده نسبتا مرفه در ده هولگویین (Biran, a village in Holguin Province) متولد شد و در دانشگاه هاوانا در رشته حقوق فارق التحصیل شد. در ایام دانشجویی و پس از آن مدت شش سال بجرم فعالیتهای سیاسی بر علیه سیستم دیکتاتوری باتیستا (Fulgencio Batista) زندانی شد و پس از آزادی مجددا فعالیتهای سیاسی خودرا مخفیانه ادامه داد.و موفق شد از راه مبارزه مسلحانه ابتکار عمل را بدست گیرد و حکومت فاسد باتیستا را که خود مالک بخش بزرگی از کوبا بود را سرنگون کند کوبا جزیره کوچکیست با وسعت 110.000 کیلومتر مربع در کارائیب با جمعیت در حدود یازده میلیونی که از شمال غربی با خلیج مکزیک و از …