مراسم و یادبودها

موج جديد احضارها و محكوميت​هاي فعالان كارگري و اجتماعي به راه افتاده است

http://www.kanoonm.com/2501

موج جديد احضارها و محكوميتهاي فعالان كارگري و اجتماعي به راه افتاده است
محكوميت يازده سال زندان براي شاهپور احسانيراد و جعفر عظيمزاده، دو تن از فعالان كارگري در دادگاه ساوه، به دنبال محكوميت پنج ساله  ابراهيم مددي و داود رضوي از سنديكاي شركت واحد  نشانگر آن است كه قوه قضائيه تصميم گرفته است با بالا بردن هزينههاي فعاليت كارگري و اجتماعي از اين پس با شدت عمل بيشتري برخورد كند. محكوميت حبس 16 ساله براي نرگس محمدی فعال اجتماعي، محكوميت 6 ساله براي اسماعيل عبدي نماينده معلمان معترض، احضار محمود بهشتی و جعفر عظیم زاده به زندان و تشدید فشارها بر بهنام ابراهیم زاده و ضرب وشتم وی در زندان تايیدی بر  همين امر است كه صاحبان ثروت و حقوقهاي نجومي و اختلاسگران تصميم گرفتهاند هر نداي مخالفي را در سينه خفه كنند تا با خيال راحت به چپاول اموال مردم و ته مانده سفرههاي خالي كارگران و زحمتكشان بپردازند.

گسترش روزانه بيكاري، فقر و سيه روزي كارگران و زحمتكشان، گسترش آلونكنشيني در حاشيه شهرها، همه و همه بيانگر غارت هر چه بيشتر اموال و دارائيهاي مردم است که هر روزه اعتراضاتي را در جاي جاي كشور به همراه دارد و در مقابل صاحبان قدرت و ثروت از ترس گسترش اعتراضات مردمي فشار را بر فعالان كارگري و اجتماعي افزايش ميدهند.

قوه قضائيه كه به گفته برخي از مقامات، ديگر قانون در آن حكمفرما نيست، به نيابت از دزدان و غارتگران اموال مردم به دادن احكام شداد غلاظ به معترضان وضع موجود ميپردازد. بسیاری از احكام، چه سياسي و يا عادي، بر مبناي توصيهها و پارتي بازيها و يا رشوههاي معمول صادر ميشود و طبیعی است که چنین احکامی مورد قبول مردم نخواهد بود. صدور اين احكام نه تنها فعالان اجتماعي و كارگري را كه از حقوق كارگران و زحمتكشان و مردم محروم . چپاول شده دفاع ميكند، ساكت نخواهد كرد بلكه آنان را در پيگيري مطالبات مردم و همچنين لغو اين احكام، مصممتر خواهد كرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

3آبان 1395