اخبار ویژه

ساكنان شهري در شرق آلمان پناهنده ١٥ ساله را تشويق به خودكشي كرده و از خودكشي او فيلم هم گرفتند

Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

ساكنان شهري در شرق آلمان پناهنده ١٥ ساله اي را تشويق به خودكشي كرده و پرت كردن از طبقه ٥پنجم كرده و حتي از خودكشي او فيلم هم گرفتند

بر اساس گزارش اشپيگل ساكنان شهر «شمولن» در ايالت شرقي » تورينگن» آلمان نوجوان سوماليائي پناهجوئي را كه دچار بيماري روحي و افسردگي  بود و براي خودكشي به طبقه پنجم ساختمان محل زندگي نوجوانان پناهنده رفته بود يك صدا تشويق و ترغيب ميكنند كه خود را به پائين پرتاب كند.

كاركنان محل اقامت پناهندگان و نوجوان بيمار كه ماموران آتش نشاني را از ماجرا مطلع كرده بودند شهادت ميدهند كه صداي ساكنان محله كه از اين نوجوان درخواست ميكردند خود را از طبقه پنجم به پائين پرتاب كن قطع نمي شود .

تلاش ماموران آتش نشاني براي نجات جان اين نوجوان بيمار بي نتيجه بود، ساكنان محل از رفتار غير انساني خود و خودكشي اين نوجوان بوسيله تلفنهاي همراهشان فيلم هم تهيه ميكردند.