سرتیتر

پناهجویان ، عامل خطرناک

panahjoyan

German-Foreign-Policy.com

ترجمه توسط حميد بهشتي

برلین – گزارش ویژه: آگادمی سیاست امنیتی آلمان (بکس BAKS) قصد دارد در قبال تحرکات پناهندگی با عملیات نظامی مقابله نماید. در کنفرانسی که امروز با شرکت اعضاء برجسته ی اطاق فکر بافی نظامی دولت آلمان تشکیل می شود قرار است در باره چگونگی جلوگیری از مهاجرت جهانگیر از کشورهای تحتانی توسط تعامل عملیات نظامی و کمک های توسعه به بحث گذارده شود.

در گذشته نیز به کرات بکس به فرار و مهاجرت به مثابه عامل خطرناکی برای جوامع غرب نگاه کرده است. از جمله در نیمه سال جاری در مجمع «دیالوگ میان شهروندان» که از جانب اطاق فکر بافی مزبور سازماندهی شده بود، در باره اقدامات پیشگیرانه ی فعال به قصد «محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا» گفتگو شد. در گفتگوی موسوم به کونیگزبرون نیز که در آوریل امسال میان بکس و اتحادیه نظامیان ذخیره صورت گرفت بحث در باره مهاجران قانون شکن موضوع اصلی بود. در همین رابطه اندکی پیش از آن دیدار مطبوعاتی که از جانب آکادمی فوق الذکر با شرکت روزنامه نگاران دستچین صورت گرفت در باره جوانب حفظ امنیت مرزهای جوار دریای مدیترانه با اقدامات امنیتی درون آلمان گفتگو شده بود.

مبنای بهم پیوستگی

بطوری که آکادمی سیاست امنیتی آلمان (بکس) اظهار داشته است، قصد دارد امروز و فردا در برلین در همکاری با وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه (BMZ) با شرکت افراد برجسته در باره تسلط بر بحران پناهجویان کنفرانسی ترتیب دهد. «مجمع تبادل نطر سیاست امنیتی» خطاب به تصمیم گیرندگان امور سیاسی، اقتصادی، اداری و علمی، این اقدام خود را تحت عنوان «مهاجرت جهانگیر- آلمان چه نقشی را در مبارزه با علل فرار می تواند بر عهده گیرد» اعلام کرده است. به عنوان آغاز کنندگان این گفتگو وزیر دفاع آلمان خانم اوزولا فُن دِر لاین (عضو حزب دموکرات مسیحی) و رئیس بخش مربوطه در وزارت همکاری های اقتصادی، گِرت مولِر (عضو حزب سوسیال مسیحی) می باشند. مطابق برنامه اعلام شده از جانب مجمع مزبور محور سخنان آنها قرار است متکی بر مبنای بهم پیوستگی در سیاست امنیتی آلمان باشد [1] که در آن نه فقط همکاری دستگاه های نظامی، جاسوسی، پلیسی و دیپلماتیک و نیز سیاست توسعه در کشورهای تحتانی ، بلکه همچنین مقابله با تحرکات مهاجرتی که در آنجا صورت می گیرند در نظر گرفته شده است.

آتیه ی پس فرستادگان

در کنفرانس سال گذشته مجمع تبادل نظر سیاست امنیتی آلمان که بکس برگذار نمود نیز رئیس آکادمی مزبور، کارل هاینز کَمپ، جریان پناهجویان را «خطری دراز مدت» برای جوامع غربی ارزیابی نمود[2]. در تأیید سخنان وی وزیر کشور آلمان، توماس دِ مِزیه، (عضو حزب دموکرات مسیحی) برای مقابله با مهاجرت در سخنان خود خواهان ایجاد «نیروی نگهبان سواحل اروپا» گشت و به همکاری تنگانگ میان دستگاه های اطلاعاتی آلمان و سراسر جهان اشاره نمود که هدف آن جلوگیری از ورود تروریسم از کشورهای مهاجران می باشد [3]. رئیس «بخش اصولی» در وزارت کشور، یورگ بِنت مان، نیز به سهم خود «پس فرستادن جدّی» مهاجران را با ایجاد «آتیه ای برای پس فرستادگان در کشورهایشان» تلفیق نمود. یعنی درست همان موضوعی که از جانب مجمع تبادل نظر سیاست امینیتی آلمان تحت عنوان «مبارزه با علل فرار» «از نظر نظامی و سیاست توسعه» بررسی می شود [4].

جوانب امنیتی

در همین جهت در سال 2014 نیز در مجمع تبادل نظر سیاست امنیتی آلمان شرکت کنندگان برجسته ای اظهاراتی کرده بودند. در آنجا از یک سو به ارتباط میان «مهاجرت»، «افراطیگیری سیاسی» و «جنایت سازمان یافته» اشاره شد و از سوی دیگر به استفاده از ابزار سیاست توسعه برای مقابله با پناهجویان مطرح گشت. از جمله معاون پارلمانی وزارت کشور، گونتِر کِرنیگِر (از اعضاء حزب دموکرات مسیحی) حمایت از توسعه را مشروط به تفاهم در کشورهای دریافت کننده کمک در قبال جنبه های امنیتی نمود – به ویژه در رابطه با جلوگیری از مهاجرت یا افراطیگری. نماینده کمیسر عالی پناهجویان در سازمان ملل در آلمان، هانس تِن فِلد، نیز در اظهارات خویش بر «ارتباط سیاست امنیتی و مهاجرت» تأکید نمود. تأکید ویژه ی او بر «مبارزه مؤثر با عوامل باندهای واسطه مهاجرت» بود. زیرا به نظر او ظن مستدل وجود دارد که اینگونه عوامل می توانند مخفیانه در تأمین مالی تروریست ها سهیم باشند [5].

اقدامات پیشگیرانه

در حالیکه کنفرانس هایی نظیر «مجمع تبادل نظر سیاست امنیتی آلمان» به عمد روی سخنشان به نخبگان سیاسی است، بکس می کوشد به موازات آن سیاست مهاجرتی خویش را در میان مردم جا بیاندازد. در خدمت این هدف تشکیل دیالوگ میان شهرندان قرار دارد که بنا بر تعریف آکادمی مزبور گفتگو میان علاقمندان بخش های گوناگون مردم با کارشناسان و تصمیم گیرندگان امور است. اولین جلسه از این دیالوگ ها نزدیک سه ماه پیش تشکیل گشت و بنا بر اطلاعات بکس به موضوعی پرداخت که برای مردم آلمان و همه ی اروپا به شدت درد آور است. موضوع این گفتگو در باره اقدامات فعالانه و انفعالی برای «حفظ امنیت مرزهای خارجی اتحادیه اروپا» بود [6]. در آنجا در نقش کارشناس ویژه، تانیا گونِر، گوینده ی هیئت رئیسه ی مسئول کمک های دولتی توسعه از جانب جمعیت آلمانی همکاری های بین المللی (GIZ) شرکت نمود. این جمعیت به سهم خود از مدت ها پیش برای جلوگیری از اینکه مهاجران افریقایی به اروپا برسند اقدامات پیشگیرانه ای را در کشورهای آنان ترتیب می دهد. به عنوان نمونه آژانس توسعه در کشورهای نیگِر و موریتانیا «برنامه های پلیسی» ترتیب داده است که هم پاسگاه های مرزی مجهز به تأسیسات مدرن را بنا نموده و هم مأموران مرزی را برای این کار آموزش می دهد [7].

دخالت غیرنظامی – نظامی

مقابله پیشگیرانه با مهاجرت همچنین موضوع غالب در «گفتگوهای کونیگزبرن» امسال بود که از جانب اتحادیه نظامیان ذخیره ی ارتش آلمان و بکس تشکیل گشت [8]. آنجا نیز مطابق مبنای بهم پیوستگیِ سیاست نظامی آلمان «ایجاد ثبات در مناطق بحرانی» مطرح گشت [9]. روزنامه نگاری بنام میرکو گیلبِرت که از جمله برای رادیوی دولتی دویچه وله کار می کند در این رابطه از دخالت نظامی در سوریه جانبداری نمود. وی گفت «اگر ما دخالت نکنیم، سرانجام مانند لیبی خواهد شد. و ما نمی توانیم این را در سواحل دریای مدیترانه اجازه دهیم». به همین جهت نیز بنا بر اعلام تحادیه نظامیان ذخیره شکی در لزوم همکاری نزدیک میان حامیان غیرنظامی و ارتش در نظر شرکت کنندگان آن مذاکرات نبود. با این بیان که سازمان های غیردولتی فقط در صورتی می توانند بخوبی عمل کنند که احساس امنیت داشته باشند، ژنرال بازنشسته ارتش آلمان و فرمانده ناتو، هانس لوتار دُمروزه اجماع مزبور را جمعبندی نمود [10].

اطلاعات کاری

به خاطر اینکه روزنامه نگارانِ کارشناس را از ارتباط میان فرار، مهاجرت و سیاست امنیتی مطلع سازند، بکس بطوری که اعلام نموده است روز رسانه ای را در ساختمان خود در برلین ترتیب داد. بنا بر اعلام آگادمی مزبور بیش از 20 تن از نمایندگان مطبوعات توسط کارشناسان مجرب در باره «تأسیسات امنیتی در دریای مدیترانه» آگاه گشتند [11]. اگر قرار باشد پیشنهاد بکس پیاده شود ارتش آلمان می بایست برای مقابله با فراریان آفریقایی و خاورمیانه وارد عمل گردد. به هر حال اقدامات تبلیغاتی در این زمینه به شدت در حال انجام است.

برای مقایسه معادل آلمانی نامها و اصطلاحات بکار رفته در این ترجمه اینجا را کلیک کنید

زیر نویس

[1] Deutsches Forum Sicherheitspolitik 2016: Exodus weltweit – was kann Deutschland zur Bekämpfung von Fluchtursachen beitragen? http://www.dfs.bund.de.
[2] Karl-Heinz Kamp: Aufforderung zum Disput. In: Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.): Wie sicher ist Deutschland – in einer Welt aus den Fugen? Deutsches Forum Sicherheitspolitik. Konferenzband 2015. Berlin 2016.
[3] Thomas de Maizière: Sicherheitspolitik am Küchentisch. In: Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.): Wie sicher ist Deutschland – in einer Welt aus den Fugen? Deutsches Forum Sicherheitspolitik. Konferenzband 2015. Berlin 2016.
[4] Hannah Neumann: Wir schaffen das – aber wie? Flucht und Migration – Auswirkungen auf Sicherheit und gesellschaftliche Stabilität. In: Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.): Wie sicher ist Deutschland – in einer Welt aus den Fugen? Deutsches Forum Sicherheitspolitik. Konferenzband 2015. Berlin 2016.
[5] Siehe dazu Flüchtlinge als «Sicherheitsrisiko».
[6] Bürgerdialog: Europa – handlungsfähig nur unter Druck? http://www.baks.bund.de 12.07.2016.
[7] Siehe dazu Polizeiprogramm Afrika.
[8] Zu den «Königsbronner Gesprächen» siehe auch Antifaschistischer Deckmantel.
[9] Flüchtlingskrise ist eine moralische und humanitäre Verantwortung. http://www.reservistenverband.de 08.04.2016.
[10] «Das Thema ist längst nicht erledigt, wenn Rakka fällt». http://www.reservistenverband.de 09.04.2016.
[11] Medientag der BAKS: Brüssel, Ankara und die Flüchtlinge. http://www.baks.bund.de 06.04.2016.

با تشکر از  تلاکسکالا
مأخذ: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59450
تاریخ انتشار متن اصلی: