گوناگون, سرتیتر

بیرق داد

eedam_0087

بیرق داد

.

رفته ست بیداد

از بس به تکرار،

هر جا ،

سپیداری ،

بر آن ،

یک حلقه ی دار…

شیر زنِ در چنبرِ مارانِ قهار

زاید به ناچار،

از نوهزاران کاوه بر کف ،

بیرقِ داد!

*

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)