اخبار ویژه

با آزادترین مدارس جهان آشنا شوید

با آزادترین مدارس جهان آشنا شوید

سهم این دانش آموزان از دنیای «فانی» چیست؟+ تصاویر

دانش آموزان جنوب کرمان با سختی کنار آمده‌اند چرا که شرایطی جز این ندیده‌اند و نمی‌دانند در گوشه ای از همین کشور و استان دانش آموزانی هستند که پای تخته‌های هوشمند به تحصیل علم و دانش و می‌پردازند.

به گزارش ”رودبار ما“، با وجود تغییرات نوین در سیستم آموزشی و طنین‌انداز شدن شعار عدالت آموزشی و ساخت مدارس نمونه و هوشمند در شمال استان فقط کافی است کمی فاصله بگیرید و به جنوب استان کرمان سفرکنید،جایی که کلاس‌های استاندارد، سرویس مدارس و حتی دیوارها و میز و نیمکت‌ها آن نیز با استانداردهای ذهن فاصله دارد و رنگ محرومیت و فقر به خود دارند.

دختران و پسران جنوب کرمان با سختی کنار آمده‌اند چرا که شرایطی جز این ندیده‌اند و نمی‌دانند در گوشه ای از همین کشور و استان دانش آموزانی هستند که پای تخته‌های هوشمند به تحصیل علم و دانش و می‌پردازند در این شرایط مسئولان باید به فکر چاره ای برای وضعیت این دانش آموزان محروم نیز باشند و این فاصله طبقاتی شگرف بین دانش آموزان را از بین ببرند.

مدرسه ابوریحان بیرونی روستای میری خانی این مدرسه ساختمان مستقل ندارد و دانش آموزان ابتدایی به صورت مختلط درشیفت صبح و دانش آموزان راهنمایی هم به صورت مختلط  شیفت عصر در یک ساختمان درس می خوانند.

در ادامه وضعیت چند مدرسه جنوب کرمان را مشاهده کنید.

madresseh_collage