مراسم و یادبودها

ما بهترین سنن عصر شوروی کبیر را احیاء خواهیم کرد

در آستانه انتخابات این ماه دومای دولتی در روسیه، حزب کمونیست فدراسیون روسیه با نیروی کامل کارزار انتخاباتی را پیش می‌برد. گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در پنجم سپتامبر در یک مناظره در کانال ۱ تلویزیون روسیه شرکت کرد. موضوع برنامه «تقویت هویت ملی، جامعه مدنی و قدرت سیاسی» بود. زیوگانف در این برنامه سخنان خود را با تأکید بر اهمیت عصر شوروی آغاز کرد و گفت که کل جهان از کشور شوراها آموخت چگونه پیروزی بدست آورد، چگونه دل کیهان را بشکافد، چگونه با کودکان، زنان و مردم رفتار نماید. او گفت کمونیست‌ها بمثابه جانشینان و دارندگان یک برنامه واقعی و یک تیم نیرومند می‌توانند بهترین سنن عصر شوروی کبیر را احیاء نمایند. زیوگانف در یک زمینه تاریخی چهار ستون روسیه را که کشور را یک قدرت بزرگ کرده بود چنین تعریف کرد: دولت نیرومند، معنویت بالا، یک حس عدالت و کالکتیویسم.

  ziganov
تارنگاشت عدالت

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
۷ سپتامبر ۲۰۱۶

زیوگانف: ما بهترین سنن عصر شوروی کبیر را احیاء خواهیم کرد

گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در یک برنامه تلویزیونی با موضوع «تقویت هویت ملی، جامعه مدنی و قدرت سیاسی» سخن گفت.

در آستانه انتخابات این ماه دومای دولتی در روسیه، حزب کمونیست فدراسیون روسیه با نیروی کامل کارزار انتخاباتی را پیش می‌برد. گنادی زیوگانف صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در پنجم سپتامبر در یک مناظره در کانال ۱ تلویزیون روسیه شرکت کرد. موضوع برنامه «تقویت هویت ملی، جامعه مدنی و قدرت سیاسی» بود.

زیوگانف در این برنامه سخنان خود را با تأکید بر اهمیت عصر شوروی آغاز کرد و گفت که کل جهان از کشور شوراها آموخت چگونه پیروزی بدست آورد، چگونه دل کیهان را بشکافد، چگونه با کودکان، زنان و مردم رفتار نماید. او گفت کمونیست‌ها بمثابه جانشینان و دارندگان یک برنامه واقعی و یک تیم نیرومند می‌توانند بهترین سنن عصر شوروی کبیر را احیاء نمایند.

زیوگانف در یک زمینه تاریخی چهار ستون روسیه را که کشور را یک قدرت بزرگ کرده بود چنین تعریف کرد: دولت نیرومند، معنویت بالا، یک حس عدالت و کالکتیویسم. او ضمن اشاره به دستاوردهای اتحاد شوروی توضیح داد چگونه زمانی‌که اتحاد شوروی قربانی یلتسین شد دستاورها نابود شدند، امری که نتایج دهشتناک و مشقت‌باری داشت.

وی خاطر نشان شد که چین با میانگین رشد ۱۲ درصد، که نزدیک به رقم ۱۶ درصد شوروی است، تنها قدرتی است که تجریه شوروی را زنده نگه داشته است.

موضوع دیگری که رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه به آن اشاره کرد شکاف اجتماعی ناشی از نابرابری در کشور است که در آن تعداد انگشت شماری اولیگارش صاحب ۹۰ درصد ثروت ملی می‌باشند، در حالی‌که ۷۲ در صد مردم ماهانه کم‌تر از ۱۵ هزار روبل درآمد دارند. وی مجدداً بر قدرت سیاسی حزب کمونیست که دارای یک برنامه مشروح و یک تیم حرفه‌ای است تأکید نمود. وی گفت کشور برای این‌که در وفور زندگی کند همه چیز دارد، اما منابع بجای سرمایه‌گذاری در تولید، مردم یا استعدادها، عمدتاً به خارج منتقل می‌شوند.

زیوگانف در پایان هشدار داد که اگر همان مسیری که دولت در آن قرار دارد دنبال شود، روسیه تکرار بحران دهه ۱۹۹۰ را خواهد دید؛ و از رأی‌دهندگان خواست متحد شده و در برابر این مسیر یک وزنه بوجود آورند.