مراسم و یادبودها

همبستگی طبقاتی با اعتصاب میلیونی در هندوستان

همبستگی طبقاتی
با اعتصاب میلیونی در هندوستان
 
در سالهای اخیر اعتصابات کارگری در مقابل تعرض سرمایه داری گسترش یافته است. افزایش اعتراضات و اعتصابات در کشورهای آسیایی منجمله در کشورهای پر جمعیت چین و هندوستان در چند سال اخیر خود را بطور بارزی نشان داده است.
در روز دوم سپتامبر٢٠١٦، هندوستان شاهد یکی از بزرگترین اعتصابات عليه افزايش خصوصی سازی و نيز انجماد دستمزد ها بود. 
بنا به گزارش فدراسيون سراسري اتحاديه هاي هندوستان ١٨٠ میلیون کارگر و کارمند در اين اعتصاب عمومي شركت داشتند. در اعتصاب ميليوني ماه سپتامبر هم كارگران و كاركنان متشكل و هم كارگران و كاركناني كه از داشتن تشكلات خود محرومند، و نيز اعضاي خانواده هاي آنان حضور فعال داشتند. اعتصاب همه بخش‌های خصوصي و دولتی  را در بر گرفت. هم كاركنان معادن،  كشاورزي، صنايع الكتريكي و هم كاركنان آموزش و پرورش، پرستاران، کارمندان بانک‌ها،  هم کارگران روزمزد و فروشندگان  و هم كاركنان رسمي در این اعتصاب سراسری شرکت کردند.
اعتصاب ميليوني و سراسري هند ، شهرهاي مختلف  اين كشور پهناور را در بر گرفت. از بنگال تا دهلي نو و مومباي و آسام و غيره .
خواسته اعتصابيون عبارت بود:تامين  خدمات درماني، تامين اجتماعي، افزايش دو برابر حداقل دستمزد، لغو كار هاي پيماني و موقت و استخدام رسمي كاركنان. 
دولت قبل از آغاز اعتصابات، ميزان حداقل دستمزد براي كارگر ساده را ٣٥٠ روپيه ( معادل ٥،٢٤ دلار) در روز كه برابر با پرداخت ٩٨٠٠ روپيه در ماه مي شود، اعلام كرد، ولي اتحاديه ها اين مبلغ را بسيار ناچيز و مطالبه ١٨٠٠٠ روپيه براي حداقل دستمزد و پرداخت حداقل ٣٠٠٠ روپيه به بازنشستگان را مطرح نمودند. 
 
جهت گيري اعتصاب عمومي دوم سپتامبر علنا عليه دولت مودي و سياست هاي ضد كارگري آن بود. رامن پاندی، یک مقام کنگره اتحادیه تجاری ملی هند اظهار کرد: این اعتصاب علیه دولت مرکزی و در راستای دفاع از خواسته‌های کارگران است. وی تاكيد كرد که ما نشان خواهیم داد که قادريم بزرگترین اعتصاب در جهان  را برگزار كنيم. 
 
نهادهاي همبستگي  با اعتصاب عمومي میلیون ها  کارگر و مزد بگیر در هندوستان  اعلام همبستگي مي كند و به سهم خود مي كوشد طنين صدای ميليوني آنان را انعكاس دهد .
 
پیروز باد اعتصاب میلیونی کارگران و مزدبگیران در هند
زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داری
 
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج کشور
5 سپتامبر 2016