پرش به محتوا

ادبیات اجتماعی ، سیاسی و ایدئولوژیک است؟

Peter Weiss 1916-1982

ادبیات سیاسی، استتیک مقاومت است.

علیشاه سلطانی

ادبیات اجتماعی ، سیاسی و ایدئولوژیک است؟

Peter Weissپیتر وایس ، نویسنده آلمانی زبان میان سالهای 1982-1916 زندگی نمود . او در زمان فاشیسم بدلیل چپ و یهودی بودن کشورش را ترک کرد و سالها در تبعید زیست . وایس خالق رمان و داستان و مقاله و یکی از نمایشنامه نویسان مدرن اروپا است .

غالب آثار او اتوبیوگرافیم هستند . وایس بر اساس تجربیات شخصی ادعا نمود که انسان در دوران مهاجرت و تبعید بر اثر بیگانگی و مشکل زبان بتدریج بدون هویت میگردد .او همچون برشت و سارتر و بنیامین خواهان هنر و ادبیات مسئول اجتماعی است .

وایس خلاف ادبیات درونگرای زمان خود به موضوعات اجتماعی و جهان بیرونی پرداخت .آثاراودر آغاز بخشی از ادبیات آوانگارد و سوررئالیستی اروپایی بودند . او دارای مواضعی انتقادی رئالیستی و ضد ایده آلیستی در ادبیات است .

وایس مدعی بود که عضو حزب شدن مانع خلاقیت ادبی وهنری نویسنده میشود. اوهمچون برشت کوشید تا جنبه های پرتضاد سیاست و استتیک و ایدئولوژی را دراثارش مطرح نماید .درنمایشنامه های او عناصر فلسفه آبزورد و خشونت زیر تاثیر ژانیت و استریندبرگ میباشند .

وایس میگفت ادبیات هر کشوری بخشی از سیاست و تحولات اجتماعی تاریخی آن کشوراست. او تاثیر مهمی روی تئاتر سیاسی از خود بجا گذاشت. در آثار او مقوله های هنر و سیاست و فرهنگ و ادبیات و تاریخ از جنبه های گوناگون مورد توجه قرارمیگیرند .

نمایشنامه های آموزشی و نیهلیستی و سندی او حاوی عناصر انتقادی اجتماعی هستند . وایس همچون سوررئالیستها و مکتب رمان نو روی توضیح جزئیات عینی تاکید فراوان میکند . ادبیات سیاسی اجتماعی او گاهی تا مرز تبلیغات مرامی پیش میروند.

از جمله موضوعات آثاروی تاریخ پرتضاد چپ اروپایی و بحث استتیک مارکسیستی از زمان جنگ جهانی اول و تاثیر هنروادبیات سیاسی در مبارزات اجتماعی هستند.اودرآثارونظرات التقاطی مارکسیستی اش خواهان تحولات اجتماعی است .

مورخین ادبی اورا امروزه در ادبیات آلمانی زبان در کنار گراس و والسر و جانسن قرارمیدهند. نثر آغازین او شدیدا اکسپریمنتل واتوبیوگرافیک است که به موضوعات تنهایی و ترک شدن انسان غربی در جامعه طبقاتی سرمایه داری اشاره میکند .

پیتر وایس درآثارش مدام به تجزیه طبقه کارگر در اروپا ازسال 1918 اشاره میکند و خواهان مقاومت در برابر فاشیسم و استالینیسم و سوسیالیسم پادگانی است . او در طرح تضاد میان احساس فردگرایی و افکار اجتماعی جانبدار یک انقلاب سوسیالیستی است .

وایس اعتراف میکند که به سبب یهودی بودن خانواده و کمونیست بودنش اغلب احساس بیگانگی و تنهایی میکرد. او میگفت انسان باید با کمک یک فردگرایی رادیکال خواهان مسئولیت انقلابی واجتماعی باشد.

وایس در آثارش برخوردی ادبی روایتی با سنت انقلاب اجتماعی دارد و نظام و جامعه سرمایه داری را یک تیمارستان و خانه جنون نامید. او زمانیکه در جنگ داخلی اسپانیا در کنارکمونیستها علیه فاشیسم شرکت کرد از محاکمات نمایشی استالینیستی درشوروی مطلع شد.

دو اثر مشهور او «استتیک مقاومت» و «وداع با والدین» نام دارند. داستانسرایی وایس بیشترزیرتاثیر جویس و ویرجینیا ولف است . او در جوانی به مطالعه عمیق آثار آرپ و جویس و اشتاین پرداخت. کافکا و استریندبرگ نیزروی رمان نویسی وی تاثیرمهمی گذاشتند .

از جمله آثار وایس – 3جلد رمان استتیک مقاومتوداع با والدین تعقیب و قتل مرآت سرودوحشت، در باره تاریخ ویتنام هلدرلین شاعرنقطه فرارتروتسکی در تبعید دفترخاطرات سالهای1980و 1960 – سایه بدون درشکه چی بحث سه آدم رهگذربرج رمان بیمه و مهمان مارکس جوان هستند.او در نمایشنامه «تروتسکی درتبعید» موضع مارکسیستی خودرا اعلان نمود .

Falsaf@web.de

۱ دیدگاه »

 1. پیام نویدامید-
  جناب ب.ظ
  نظرتان جالب و آموزنده است.
  آیا میشود در مورد اعترافات و همکاری و نوشته های احسان طبری و کیانوری در زندان و بعد از شکنجه و توبه ، هم نظرتان را بیان کنید ؟ مخصوصا پیرامون نوشته های ایشان . آیا اعتبار دارند یا فقط برای رهایی از اعدام بوده ؟
  با سپاس .

  لایک

 2. شما میتوانید هزاران بار ترتسکیست ها، بخصوص رویزیونیست های ترتسکیست شده را از درر بیرون کنید ولی آنان باکمال پررویی از در عقب دوباره وارد می‌شوند و چرندیات خود را از سر میگیرند. اکنون پس از آنکه دروغ‌های زولشنیتسکی دیگر خریداری ندارند و امپریالیسم جهانی فتواداده است که لااقل طوری در باره حکومت کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دروغ بگویید که از همان ابتدا دروغتان برای همگان روشن نباشد. «استالین ۹۰ میلیون انسان شوروی را کشت! زولشینیتسکی»
  پتر وایس با برتولت برشت صددرصد در تضاد است و اصولاً آقای علیشاه سلطانی چنان خود را به کوچه علی چپ زده است که در دنیای امروزی بدنیا نیامده است و یا خوانندگان توسط رساهه های هُرستی چنان شستشوی مغزی شده‌اند که فرمایشات ایشان را چشم بسته میپذیرند و اسم خود را هم علی گذاشته‌اند که هم شاه است و هم سلطان و شاید خود را هم همردیف سلطان اردوغان می داند.
  ایشان اضهار فظله نموده اند:
  «پیتر وایس درآثارش مدام به تجزیه طبقه کارگر در اروپا ازسال 1918 اشاره میکند و خواهان مقاومت در برابر فاشیسم و استالینیسم و سوسیالیسم پادگانی است . او در طرح تضاد میان احساس فردگرایی و افکار اجتماعی جانبدار یک انقلاب سوسیالیستی است .»
  گویا کسانی که بایشان اجر میدهند بایشان نفرموده اند که برتولت برشت در باره استالین قصیده ای دارد که در خاتمه آن چنین آمده است. نقل به مذمون:
  «هرکس که استالین را نپرستد، همچون مسیحی است که به کلیسا نرود».
  پتر وایس مانند گرامشی، اسحاق دویچه و لوکاچ پشت بسوسیالیسم کردند و به اردوی فاشیسم که توسط ترتسکی- بخارین در اروپا و ام.آمریکا سازماندهی میشد، پیوستند و پشت به ارتش سرخ کرده و بجبهه فاشیستها پیوستند.
  آنوقت علیشاه سلطانی میخواهد پیتر وایس را با برتولت برشت در یک کفه ترازو قرار دهد.
  این مانند آنست که دریوزه فراری از آلمان شرق همانند «بیرمان ها و هلتس مان ها» را با برتولت برشت در یک کفه ترازو قرار دهیم. زهی شارلاتانی!
  برتولت برشت درست است که در کمیته مک کارتی در دادگاه ام.آمریکا قسم خورد که در هیچ حزب کمونیستی نبوده است و نیست ولی تمام آثار و موضع گیری هایش تماماً در جهت اهداف لنین واستالین بوده است و حتی در آلمان شرق در سال ۱۹۵۳ که آقای اولبریشت در مقابل فشار رویزیونیست های هنوز بر تخت قدرت ننشسته، که باعث تظاهرات ۱۷ یونی کارگران بر علیه حزب ESD گردید، اولبریشت گفت مردم ما را نفهمیده اند؛
  ناشر آثارش آقای سورکامپ از وی سؤال نمود که در کشوری با حکومت کارگری چگونه می‌شود که کارگران علیه خود تظاهرات کنند؟
  برشت برای آقای اولبریشت نامه‌ای نوشت بدین مضمون:
  آقای اولبریشت که مدعی هستید مردم مارا نفهمیده اند، لطفاً دست از حکومت بر آن‌ها بردارید و مردمی را انتخاب کنید که شمارا میفهمند!
  برشت کاملاً مانند یک حزب کمونیست مارکسیست لنینیست موضع گیری نمود. آنهم درست در زمانیکه قطعه «برای آیندگان» را تمام کرده بود و نشان می‌داد که در هر سوراخی که می‌رود شکار می‌شود واز اینکه لیوان آبی در اختیار دارد فقط خوش آوری محض میباشد.
  آقای علیشاه سلطانی لطفاً پایگاه اینترنتی را مانند سایت آقای مازیار راضی را انتخاب کنید که عکس تمام قد ترتسکی را چاپ کرده و بوی اقتخار میکند!
  آهنکار

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: