مراسم و یادبودها, سرتیتر

همبستگی با انقلاب بولیواری در ونزوئلا

maduro

در مارس امسال، اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی خبیثانه‌ای را که دولت نیکولاس مادورو رییس‌جمهور ونزوئلا را یک «تهدید» برای امنیت ملی ایالات متحده و سیاست خارجی آن اعلام می‌کند، تمدید کرد و گسترش داد. «تهدید» در واقع تهدید یک سرمشق خوب از سیاست مردمی و دنبال کردن روابط متقابلاً سودمند با همه کشور‌ها در منطقه و فراتر از آن است. ایالات متحده با استفاده از گروه‌های فاشیستی شدیداً خشن درصدد مختل ساختن برنامه‌های مردمی و کاهش حمایت از انقلاب بولیواری بوده است. حزب کمونیست استرالیا حمایت مستمر خود را از انقلاب بولیواری، از تلاش‌های رییس‌جمهور مادورو و از ابتکارات محلی برای ابراز همبستگی اعلام می‌دارد.

تارنگاشت عدالت

منبع: گاردین، نشریه حزب کمونیست استرالیا
۳۱ اوت ۲۰۱۶

بیانیه حزب کمونیست استرالیا همبستگی با انقلاب بولیواری در ونزوئلا

حزب کمونیست استرالیا کاملاً صمیمانه از فراخوان بین‌المللی برای اقدام در همبستگی با دولت و مردم جمهوری بولیواری ونزوئلا در فاصله ۲۹ اوت و ۴ سپتامبر ۲۰۱۶ حمایت می‌کند.

فراخوان سازمان‌های مترقی ونزوئلا، از جمله حزب کمونیست ونزوئلا، به دلیل تجاوز فزاینده از جانب نیروهای راست‌گرا در کشور با هدایت اربابان آن‌ها در ایالات متحده ضروری شد. در مارس امسال، اوباما رییس‌جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی خبیثانه‌ای را که دولت نیکولاس مادورو رییس‌جمهور ونزوئلا را یک «تهدید» برای امنیت ملی ایالات متحده و سیاست خارجی آن اعلام می‌کند، تمدید کرد و گسترش داد.

«تهدید» در واقع تهدید یک سرمشق خوب از سیاست مردمی و دنبال کردن روابط متقابلاً سودمند با همه کشور‌ها در منطقه و فراتر از آن است. ایالات متحده با استفاده از گروه‌های فاشیستی شدیداً خشن درصدد مختل ساختن برنامه‌های مردمی و کاهش حمایت از انقلاب بولیواری بوده است.

حزب کمونیست استرالیا حمایت مستمر خود را از انقلاب بولیواری، از تلاش‌های رییس‌جمهور مادورو و از ابتکارات محلی برای ابراز همبستگی اعلام می‌دارد.

 

 

باب برایتون
دبیرکل حزب کمونیست استرالیا