اخبار ویژه

پنج نکته کلیدی در معامله صلح کلمبیا

پس از اعلام تاریخی روز چهارشنبه مبنی بر پایان یافتن روند مذاکرات صلح در کلمبیا، پنچ نکته اصلی که مورد توافق قرار گرفته عبارتند از: پایان خشونت؛ حمایت از حقوق قربانیان، طی پنج دهه درگیری بیش از ۲۲۰ هزار قربانی، و بیش از ۶ میلیون آواره داخلی وجود داشته است. طبق توافق‌نامه، یک تریبونال صلح برای تضمن حق  آن‌ها به عدالت، حقیقت، و تضمن این که جنگ هرگز تکرار نشود تشکیل خواهد شد؛ تقسیم اراضی، خشونت در روستاها دامنه‌دار بوده است. این نکته صندوقی را برای تقسیم اراضی میان آوارگان درگیری تشکیل خواهد داد؛ ادغام مجدد فارک؛ مبارزه با مواد مخدر.

منبع: تله‌سور
۲۴ اوت ۲۰۱۶

تارنگاشت عدالت 

 پنج نکته کلیدی در معامله صلح کلمبیا

پس از اعلام تاریخی روز چهارشنبه مبنی بر پایان یافتن روند مذاکرات صلح در کلمبیا، پنچ نکته اصلی که مورد توافق قرار گرفته عبارتند از:

۱-پایان خشونت
یک آتش‌بس دو طرفه امضاء شده، که طبق آن چریک‌های فارک همه سلاح‌های خود را به سازمان ملل متحد تحویل خواهند داد.

۲- حمایت از حقوق قربانیان
طی پنج دهه درگیری بیش از ۲۲۰ هزار قربانی، و بیش از ۶ میلیون آواره داخلی وجود داشته است. طبق توافق‌نامه، یک تریبونال صلح برای تضمن حق  آن‌ها به عدالت، حقیقت، و تضمن این که جنگ هرگز تکرار نشود تشکیل خواهد شد.

این نکته‌ای است که بمثابه عدالت انتقالی به آن اشاره شده است. به گفته خوان مانوئل سانتوس «هیج مصونیتی وجود نخواهد داشت.»

۳- تقسیم اراضی
خشونت در روستاها دامنه‌دار بوده است. این نکته صندوقی را برای تقسیم اراضی میان آوارگان درگیری تشکیل خواهد داد.

۴- ادغام مجدد فارک
برای این‌که صلح پایدار باشد اعضای مسلح فارک در جامعه ادغام خواهند شد، و سازمان آن‌ها به یک جنبش سیاسی که در انتخابات سال ۲۰۱۸ شرکت خواهد کرد مبدل خواهد شد. پیش از آن، آن‌ها فوراً نمایندگی بدون رأی را در پارلمان کلمبیا کسب خواهد کرد.

۵- مبارزه با مواد مخدر
هم دولت و هم فارک توافق کردند برای محو قاچاق مواد مخدر، که در دامن زدن به درگیری نقش داشته، مشترکاً تلاش نمایند.