بولتن, سرتیتر

استراتژِی « داعش »! – رضا خسروی

daesh_us

فراخوان تروریستی « نظم نوین جهانی »! فقط یک هشدار از موضع قدرت بود: هشداری حساب شده با توافق قبلی گورباچف و شرکاء در مورد پایان نظم دو قطبی، تقسیمات شرقی – غربی، رقابت اردوگاهی برای تسلط، کنترل تولید و بازرگانی جهان. جورج بوش ( اول )، با تحقیر رقیب مقهور – شکست « کمونیسم »! بر شیطون لعنت، برتری امپریالیسم آمریکا را برخ می کشید… 

رضا خسروی

استراتژِی « داعش »!

رونوشت برابر اصل است

در این ارتباط، از قضا دو دوزه بازی های مضحک آقای « اتحادیه بین المللی »! یکی از لطائف ملا نصرالدین وطنی خودمان را تداعی می کند: وقتی تلنگش در رفت، غافل از بوی گند معده… رندانه پاشنه کفش خود را بر زمین می سابید تا حاضران فکر نکنند که مومن گوزیده. مرد خدا و گوز، نعوذبالله.

بگور پدر اوباما و مرکل و اولاند و مای… حضرات کشک خود را می سابند. سنگ ارباب را بسینه می زنند – مگسانند گرد شیرینی… بعنوان جنایتکار لایق ناسزا. شواهدی هست مبنی براینکه ژنرال « داعش »! نفوذی الله اکبر در مناطق نشاندار، خاصه در خاورمیانه… با محافل مالی و امپریالیستی غرب انس و الفتی دیرینه دارد. شگرد امپریالیسم آمریکا و شرکاء در اوضاع و احوال جاری جهان را فوت آب است: موازین شناخته شده بین المللی را زیر پا می گذارد، حق نمی شناسد، قانون نمی پذیرد، استقلال ملت ها و کشورها را مردود می داند، می کوبد، سر می برد، ویران می کند، کشتار براه می اندازد… گوش شیطان کر – استراتژی ناتو در یوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی و سوریه… را بکار می برد – رونوشت برابر اصل است.     

متولیان دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی… وانمود می کنند که  ژنرال « داعش »! از سیاره ای دور دست فرود آمده، اصلا یک جانور مریخی است. وانمود می کنند که هیچ دخالتی در سازماندهی و تسلیح این جنایتکار حرفه ای ندارند. مرتب برایش نیروهای کمکی، تروریست های انتحاری… آذوقه و مهمات نمی فرستند. وانمود می کنند که با او زد و بند، روابط پولی و تجاری، محرمانه و غیر قانونی ندارند. ازو نفت دزدی، با قیمت نازل، بشکه ای 10 دلار، گاهی کمتر… نمی خرند. چه حرفا. خودتی آقای اوباما، خانم مرکل. آقای اولاند، خانم مای…

ولی همه می دانند که این ژنرال « مریخی »! با صدای نخراشیده متحدان خر پول کاخ سفید و بوکینگهام و الیزه… در خلیج فارس عربده می کشد، نفس کش می طلبد. بسیاق شیوخ فاسد نفتی – سلفی، امرای احمق سعودی و قطری و کویتی و اماراتی، شریکان استراتژیک ناتوچی ها سلاخی می کند… 

غربی ها شگرد خود را دارند و در شرایط « اضطراری »! همین شرایط جاری: غرق بحرانی ساختاری، گرفتار نوعی عدم تحرک اقتصادی مزمن… بنام « آزادی »!  بدهی نجومی دولت را برخ می کشند تا برای خدمات « زائد »! آموزش و فرهنگ و هنر، برای رفاه مادی و معنوی نیروهای مولد، مایحتاج ضروری مردم، نفرین شده ها، نیازهای مصرفی فرودستان در سرزمین پایگاه خرج نکنند. با کاهش مستمر مزد، افزایش قیمت ها، مالیات های مستقیم و غیر مستقیم… جیب مردم را خالی کنند، مشکلات گروههای ممتاز، دلال و کارچاق کن و بساز و بفروش… را بر طرف نمایند، قدرت رقابتی سرمایه داران بزرگ را، در سطح ملی و بین المللی، بالا ببرند…

با اسم رمز « حقوق بشر »! نژاد پرستی، بیگانه ستیزی را اشاعه می دهند. دروغ می بافند، بودجه نظامی را بالا می برند. دشمن می تراشند، تدارک جنگ می بینند، کشور گشائی می کنند. با راهزنان و گروههای مشکوک کنار می آیند، معامله می کنند، معاملات کلان و « قانونی »! خاصه برای فروش اسلحه و مهمات… انگشت روی ماشه، وعده صلح می دهند… هم از توبره می خورند و هم از آخور. 

فرض میکنیم که غرب « متمدن »! در گروکشی های مذهبی، حیدری و نعمتی، شیعه و سنی… براه انداختن جنگ های جاری، قیامتی – نیابتی در مناطق غیر خودی، دست نداشته باشد. می گویند در مثل مناقشه نیست. ولی حیرت آور اینکه ناتوچی ها: شاهد حضور نظامی مستقیم، دخالت غیر قانونی عربستان و قطر و کویت و امارات در امور داخلی عراق و افغانستان و بحرین و یمن و سوریه… حاضر نیستند، حتی موقت، صدور توپ و تانک و طیاره جنگی، سلاحهای پیشرفته برای حضرات را متوقف کنند. گواینکه سازمان ملل ارسال سلاحهای تعرضی برای مناطق نا آرام را مجاز نمی داند.   

اینطور که می گویند، مثل اینکه تا بحال کلی از این سلاحهای مدرن و پیشرفته، محموله های « بشر دوستانه »! عوضی ارسال شده اند… بدست دشمنان دمکراسی، تروریست های « اسلامی »! بدست انبوه هواداران غربی ژنرال « داعش »! افتاده اند. نکند که کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. چطور؟ بنظر می آید که این جانور چابک و سیار، با جزئیات فراخوان « نظم نوین… »! جزئیات طرح اشغالگرانه « خاورمیانه بزرگ »! آشنائی زیادی دارد، آشنائی فنی – مثل آقای « کاخ سفید »! مدعی جهانسالاری است، حتی می داند که تحقق این مطلوب، بدون مهار خلق ها و ملت های مغرور خاورمیانه، تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه، یعنی 60 تا 70 درصد از انرژی مصرفی لازم جهان، بدون کنترل قبلی و انحصاری تنگه استراتژیک هرمز در خلیج فارس… مقدور نیست. پیدا کنید پرتقال فروش را…    

سودای جهانسالاری امپریالیسم آمریکا، موضوع تز دکترای هنری کیزینجر، مشاور امنیتی دائم کاخ سفید از گروه راکفلر – همان ایدئولوژی مسموم الیگارشی مالی، به نوعی مالکیت « اشرافی یگانه »! اقتصاد دلاری – تروریستی، تقسیم کار جنائی، شیوه گوش بری – نسیه خوری با مدیریت انحصاری آقای « کاخ سفید »! اشاره دارد.  فراخوان تروریستی « نظم نوین جهانی »! و یا طرح اشغالگرانه « خاورمیانه بزرگ »! با قرائت مستانه بوش ها… چیزی غیر از این نمی گوید. یک گرایش پولی – استعماری، هماهنگ با مطلوب محافل « خوبان »! که وجود خلق ها و ملت ها را نفی می کند، استقلال کشورها را بزیر سئوال می برد – سوار بر اسب فرسوده « دمکراسی »! میلیتاریسم کور و احمقانه و افسار گسیخته امپریالیسم آمریکا در دوران معاصر، استراتژی وال استریت را موجه جلوه می دهد…     

پیشینه ننگین این ایدئولوژی مسموم، استراتژی ویرانگر – استعمار « نوین »! رقابت حذفی و مسلحانه میان اروپای غربی و آمریکای شمالی بر سر کنترل انحصاری بازار بین المللی به اواخر سده نوزدهم میلادی باز می گردد… سوای دست گرمی طرفین، اقدامات مقدماتی، ترور و اختناق برای آرام کردن پشت جبهه در سطح ملی و منطقه ای، از جنگ کریمه 1854/1853 میلادی، تا جنگ های اول و دوم جهانی را در بر می گیرد. تا اینکه امپریالیسم تازه نفس آمریکا، پیش افتاد، بازی را برد، بر خر مراد سوار شد، دست سر پیدا کرد…

در این ارتباط، تاریخ مکتوب، با تمام اما و اگرها… گواهی می دهد که چطور امپریالیسم آمریکا خلق های همسایه و همجوار خود را کوبید، معترضان را سر برید، جنوبی های فضول و فعال و انقلابی را، در غل و زنجیر… قتل عام کرد، جنوب را بلعید. بعد ها معلوم شد که امپریالیسم دو دوزه باز شمالی – با اسم رمز « استعمار زدائی »! قصد شومی داشت – با ظاهری « مظلومانه و حق بجانب »! بفکر گسترش بازار فروش، مواد خام و انرژِی، نیروی کار ارزان، تا مدت ها بشکل بیگاری… بفکر بلعیدن جنوب، تسلط انحصاری خود در منطقه، قاره بزرگ آمریکا از طریق مهار جنبش های استقلال طلبانه خلق های لاتین… در قبال استعمار کهن بود. 

ناگفته نماند که این ایدئولوژی مسموم، استراتژی ویرانگر، شرح فوق الذکر، هنوز در دستور کار آقای « کاخ سفید »! گذار از اروپا محوری را مفروض می دارد: رویدادی که با چگونگی حضور امپریالیسم آمریکا در دو جنگ اول و دوم جهانی، شکست سخت اروپای نازی در برابر دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا در جنگ دوم جهانی، رسوائی بزرگ، غیر قابل انکار میراث خواران استعمار کهن… با رفرم پولی – دلاری، طرح مارشال برای بازسازی اقتصادی اروپا و با نظارت مستقیم آقای « کاخ سفید »! بستگی تام داشت. بدنبال انتقال مرکز ثقل توطئه های بین المللی از اروپای غربی به آمریکای شمالی بسامان رسید.    

سخن برسر سرکردگی صوری، خودکامگی سیاسی، جهانسالاری دلار است، استراتژی وال استریت برای کنترل زیست جمعی – که در آستانه سقوط « ناگهانی »! فروپاشی امپراتوری شوروی گل کرد. با چراغ سبز ناتوچی ها، کلی قد کشید، بالا آمد، محافل مالی و امپریالیستی را قلقلک داد… تا اینکه در دستور کار کاخ سفید قرار گرفت. با اولین دور بمباران مردم عراق بسال 1991 میلادی – بنام « سازمان ملل متحد »! بعنوان یک شگرد موثر برای ترور و اختناق، ایجاد رعب و هراس در مناطق دور دست، نابودی خلق های « یاغی »! ملت های « نا اهل »! مصادره دارائی و اموال دیگران، برسمیت شناخته شد. بقول دهخدا: بعد از این برسر ماها چه بلاها برسه…   

پس بیخود نبود که بمباران عراق، همه اهداف غیر نظامی، سرکوب یک خلق، اختناق یک ملت، فاقد وسائل لازم دفاعی، قتل و کشتار جمعی، ویرانگری و تخریب، نابودی زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی، واحدهای تولید و بازرگانی و خدماتی، اداری و امدادی و آموزشی… بیخود نبود که این تجاوز آشکار، ویرانگری احمقانه، جنایت تهوع آور – با سکوت اوباش « متمدن »! روبرو شد… 

فراخوان تروریستی « نظم نوین جهانی »! فقط یک هشدار از موضع قدرت بود: هشداری حساب شده با توافق قبلی گورباچف و شرکاء در مورد پایان نظم دو قطبی، تقسیمات شرقی – غربی، رقابت اردوگاهی برای تسلط، کنترل تولید و بازرگانی جهان. جورج بوش ( اول )، با تحقیر رقیب مقهور – شکست « کمونیسم »! بر شیطون لعنت، برتری امپریالیسم آمریکا را برخ می کشید… 

باند کلینتون – گروه محلل… همان سیاست تروریستی کارتر را در پیش گرفت: اجازه نداد آتش جنگ در شمال کشور مستقل عراق، شمال اشغالی عراق، خاموش شود. حضور غیر قانونی آقای « کاخ سفید »! همراه با کلی نفرات و تجهیزات نظامی استراتژیک… در خلیج فارس را تقویت کرد. ستادی در اختیار رژیم تقلبی اسرائیل گذاشت تا مجاهدین وطنی را برای یک انقلاب رنگی در ایران آماده کند. موساد را برای آموزش مجاهدین افغان، وهابی و سلفی و چچن… تعلیم کردهای رسوا و « آبرومند »! بکار گرفت. سیا را برای تکمیل طرح برژینسکی – بسیج و تسلیح قداره بندان طالبانی، اوباش « اسلامی »! با دل شیر و مغز خر… سازماندهی جوخه های مکتبی و انتحاری، آرایش باندهای تروریستی چابک و سیار… فعال کرد. توانست خرس روسی را مهار کند، بنحوی با سردمداران رژیم بورژوآ – آخوندی ایران هم ساخت، کنار آمد… من بی گناهم، در یک کلام، وسائل لازم برای اشغال و تجزیه کشور یوگسلاوی بسال 1992 میلادی، درهم کوبیدن افغانستان و اشغال عراق را فراهم آورد…

یعنی همه بدانید که پنتاگون برای تحقق سودای جهانسالاری امپریالیسم آمریکا، پیاده کردن ایدئولوژی اولیگارشی مالی، استراتژی دلاری – تروریستی وال استریت، تحمیل نوعی تسلط یگانه بر تولید و بازرگانی جهان با مدیریت آقای « کاخ سفید »! آمادگی دارد. طرح اشغالگرانه « خاورمیانه بزرگ »! حکایت از آن داشت که مرکز ثقل تضادهای بین المللی در کجاست. چون تحقق سودای جهانسالاری امپریالیسم آمریکا، بدون تسلط در این منطقه، کنترل انحصاری تنگه استراتژیک هرمز در خلیج فارس، بدون مهار خلق ها و ملت های خاورمیانه مقدور نیستطرح « هفت خان پنتاگون »! در این ارتباط، هنوز نمی توان حرف آخر زد… 

دیری است که نظم مستقر، بورژوآ – امپریالیستی، از کار افتاده، بکلی مختل شده. دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی… با بحرانی همه جانبه و ساختاری،   با نوعی عدم تحرک اقتصادی مزمن… روبروست. تمرکز عمودی ثروت کلی بالا گرفته، سر به فلک کشیده… خرده پای کودن و کم فرهنگ، گیج و پر نخوت را قلقلک می دهد، لاغر صفتان حریص و جاه طلب، کمونیسم ستیزان عجول را بسمت حماقت و دریوزگی، خایه مالی و شخصیت فروشی، سازمان گریزی، کارگر ستیزی، دلقک بازی، تکبر، بیشرمی و گنده گوزی، رجالگی سیاسی — بسمت نوعی پوچی و بیهودگی « محض »! کشانده است. ابهام در کجاست؟ شواهدی هست مبنی براینکه سرمایه از ریل خارج شده، سامان نمی گیرد، با کار زنده نمی جوشد، پیوند ندارد، به هیچ صراطی مستقیم نیست. جامعه سرمایه داری کارش گره خورده، گره کور، کلی مشکل دارد، مشکلات عدیده، نمی گردد، تکرا نمی شود، با مولفه های ساختاری خود در تناقضی آشکار قرار گرفته، پا در هواست — احتیاج به یک خانه تکانی انقلابی دارد…   

رضا خسروی

   

متن در فورم پی دی اف برای داونلوود