سياسی, سرتیتر

بمباران مواضع داعش ونصره از پایگاه هوائی همدان در ایران بوسیله بمب افکنهای روسیه

russ_syria

بمباران مواضع داعش ونصره از پایگاه هوائی همدان در ایران بوسیله بمب افکنهای روسیه

مواضع وسنگرهای تروریستها در این بمبارانها منهدم شدند

استفاده از پایگاه هوائی همدان برای بمباران ، فاصله پروازرا از2100  کیلومتر به 900 کیلومتر تقلیل میدهد

16 آگست 2016، سایت نویسندگان اردن*

مترجم : احمد مزارعی

 

وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه اظهار داشت که بمب افکنهای این کشور ، امروز سه شنبه از پایگاه هوائی همدان در ایران به پرواز در آمده واهداف مهمی را متعلق به تروریستها در سوریه بمباران کردند.

این وزارتخانه اعلام داشت که بمب افکنهای روسیه ضربات سهمگین ومنهدم کننده ای را بر سنگرهای داعش ونصره در حلب ، دیر الزور وادلب وارد کردند ، این بمبارانها شامل مخازن بزرگ اسلحه ،ذخیره وهمچنین اردوگاههای تروریستها در شهر حلب گردیده وموجب انهدان آنها گردید.

هواپیماهای بمب افکن از نوع » تو – 22 -ام 3 «قبل از این به پایگاه هوائی همدان انتقال پیدا کرده بودند تا در بمباران مواضع داعش در سوریه شرکت کنند.

یک دپلومات روسیه چندی پیش اظهار داشت که کشورش از مسئولان ایران وعراق درخواست کرده بوده است که اجازه دهند موشکهای کالیبر بالدار خودرا بتواند از آسمان آنها به پرواز درآورده ومواضع تروریستها را در سوریه وعراق منهدم کند(1)

وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام داشت که مانورهای تاکتیکی تازه ای را در دریای خزر آغاز کرده که در آن کشتیهای جنگی حامل موشکهای دور پرواز «کالیبر» وسایر کشتیهای جنگی شرکت داشته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین توضیح داد که هدف از این مانورها » آزمایش قدرت وتوانائیهای ناوگان جنگی روسیه در دریای خزر بوده تا بتواند در شرایط اضطراری وبحرانی ، بویژه در مواردی که متعلق به تروریسم میباشد، آمادگی کامل را دارا باشد»

در تاریخ هفتم اکتوبر 2015 چهار عدد از کشتیهای جنگی روسیه که در دریای خزر مستقر بودند تعداد بیست وشش موشک کالیبر بالدار را از دریای خزر بسوی مواضع تروریستهای ترکیه وآمریکا پرتاب کرده که بسیار دقیق عمل کرده وخرابیهای گسترده ای در بیش از یازده عدد از مواضع وسنگرهای آنها وارد کرد واین علیرغم این بود که فاصله محل پرتاب موشکها در دریای خزر تا مواضع تروریستها بیش از یکهزار وپانصد کیلو متر فاصله داشت ، با در نظر گرفتن فاصله تازه که از پایگاه هوائی همدان در ایران آغاز میشود وفاصله پرتاب موشکها را مابین 900 ، تا 700 کیلومتر تقلیل میدهد ، نباید شک داشت که پیشرفتهای بسیار مهمی در جبهه های جنگی سوریه وعراق نصیب محور مقاومت شامل ایران ، سوریه، عراق، حزب الله ، روسیه وهمپیمانان دیگر منطقه ای آنها خواهد گردید(2)

کانال تلوزیونی » روسیا 24″ امروز سه شنبه گزارش داد که پرواز هواپیماهای بمب افکن روسیه از پایگاه هوائی همدان در ایران » تا 60% از مجموع فعالیتها ی بمب افکنهای روسیه را تقلیل خواهد داد» وی سپس افزود ، درحال حاضر هوا پیماها ی » تو – 22 – ام 3 » ، برای بمباران مواضع تروریستها در سوریه ، از پایگا ه نظامی  موجود در جمهوری اوسیتیای شمالی در جنوب روسیه استفاده میکنند وپایگاه حمیمیم در سوریه نیز مناسب استفاده از این بمب افکنها که از بزرگترین بمب افکنها در جهان محسوب میشود نیست ، بر حسب گزارش رسانه های  روسیه ، هدف از استفاده از پایگاه هوائی همدان در ایران این است که مسافتی را که در گذشته هواپیماها طی میکردند، یعنی حدود تقریبی 2100 کیلومتر را به تنها 900 کیلو متر تقلیل دهند ، در نتیجه مقدار سوخت ووزن  لازم برای بمباران نیز تا 60% تقلیل خواهد یافت. قبل از این نیز شویگو ، وزیر دفاع روسیه اعلام داشته بود  که کشورش وآمریکا به توافقاتی دست یافته اند که بطور مشترک به بمباران مواضع تروریستها در حلب دست بزنند(3) به موازات و همزمان با مانورها در دریای خزر، در دریای مدیترانه نیز مجموعه ای از کشتیهای جنگی روسیه که بطور دائم در آنجا مستقر هستند، مانورهائی در همراهی با دوکشتی ضربتی » سیر بوخوف، و «زیلونی دول» که به سلاحهای موشکی «کالیبربالدار» مجهز هستند ، آغاز کرده اند وهدف این مانورها این است که بر مجموعه ای از عملیات از جمله تک تیر اندازی در شرایط جنگهای تن به تن و رو در رو، آمادگی لازم را بدست آورند.

 

زیر نویسها از مترجم است :

 

(1) – عراق در حال حاضر ودر ظاهر همکاری جدی با روسیه نمیکند اما سلاحهای مهم خودرا از آنها خریداری کرده ودر اطاق عمل مشترکی که با روسیه  ایران  سوریه ، در عراق  و در وزارت دفاع این کشور مستقر است، همکاری میکند، آمریکائیها میدانند که آینده روشنی در عراق ندارند و عراقیها را دشمن درجه اول خود در منطقه میدانند ، بویژه اینکه عراق با ایران همپیمان اصلی است وهمچنانکه شاهد بودیم فلوجه با مشاورت قاسم سلیمانی فرمانده برجسته گردان قدس وهمکاری ایران آزاد شد وسرنوشت موصل نیز همین خواهد بود ، آینده منطقه در دستان قدرتمند ملل خود منطقه خواهد بود واستعمارگران گام به گام پس زده خواهند شد.

 

(2) – پنج سال از تهاجم امپریالیستی غرب استعمار گر به منطقه وسوریه میگذرد ، بیش از شصت کشور ، دهها نا رهبروصدها هزار تروریست برای نابودی سوریه وعراق بسیج شدند ، دهها سازمان با رهبرانی پوشالی به خیمه شب بازی پرداخته اند سفلگانی نیز در میان ورشکستگان ضد کمونیست وفاسد ایرانی تحت عناوین مختلف ازجمله » دکتاتوریهای نا وابسته» به کمک غرب شتافته وسوریه ولیبی ورهبرانش را نشانه رفتند ، اما خورشید حقیقت از پس ابرهای تیره در حال دمیدن است ومیرود تا مبارزه تاریخی ویکصد ساله ملل مسلمان منطقه را به پیروزی برساند، ، آمریکا گام به گام عقب نشینی میکند وباش تا صبح دولتت بدمد – کاینهمه از نتایج سحر است.

 

(3) – آمریکا مجبور است با شویگو به توافق برسد ، زیرا به خوبی میداند که زیر پایش لرزان ومزدورانی همچون بارزانی «نیروی دموکراتیک کرد» وسایر مزدورانش گروگانهای حقیری در دستان قدرتمند محور مقاومت وروسیه بیش نیستند وروند تاریخی مبارزات مردم منطقه آنها را جارو خواهد کرد، حوادث ترکیه ودست اندر کارانش از هر گروه، ازاردوخان گرفته تا گولن وآمریکا نیز بمثابه » گاز گرفتن اسبها در سر بالائی » بود که مقاومت منطقه آنها را به ورشکستگی واستیصال دچار کرد وگر نه همه آنها «یارغارهای» دیروزی بوده ودر همه جنایتهای ضد انسانی وجبونانه ضد مردم مظلوم سوریه وعراق شریک بودند.

 

آقای ناهض حتر ، از محققان ونویسندگان بسیار برجسته این اتحادیه بتوسط دولت اردن بازداشت وزندانی شده است ، تبلیغات گسترده ای از طرف منابع دولتی اردن ووابسته به آمریکا  بر علیه این نویسنده به راه افتاده که با وارد آوردن اتهاماتی از قبیل «ملحد» و…/ قصد دارند زندانی بودن وی را توجیه کنند ، چند مقاله ایشان را من ترجمه کرده ام که در سایت «هفته» منتشر شده است.