اخبار ایران و جهان

ارتجاع تروریستی محصول سرمایه داری است: در باره حوادث تروریستی فرانسه

در منطقه پر حادثه و خشونت بار خاورمیانه، اوضاع رفته رفته از کنترل خارج شده است. البته تبعات ویرانگر انارشیسمی که از سوریه وعراق ویمن گرفته تا لیبی، بتدریج شاهد شعله ورشدن آتش خشونت در سایر قسمتهای جهان هستیم. انفجارهای پاریس و حادثه نیس در فرانسه، کشتار در کلوب شبانه در امریکا و بمب گذاریها در فرودگاه آتاتورک ترکیه ، از نمونه های افزایش خشونت سیاسی در جهان معاصر ماست. سر منشا تروریسم در جهان ،خاورمیانه است. یعنی جاییست که در آن تروریسم ارتجاعی بدنیا می اید، رشد می کند و قدم در جهان بیرون می گذارد.

ممکنست در نگاه اول ،بین منطقه خاورمیانه ، بطور مثال سوریه با مثلا فرانسه هیچگونه رابطه نزدیکی نتوان پیدا کرد. برای رسیدن به چنین رابطه ای ابتدا باید به بعضی فاکتها توجه شود.1-تروریستهای معاصر مسلمان هستند(یا ادعای مسلمان بودن را دارند).2-این افراد سنی مذهب هستند.3-همه این تروریستها وابسته به یکی از سرشاخه های مذهب چهارگانه سنت وجماعت یعنی ،حنبلی هستند. البته وهابیت بخشی از مذهب حنبلیست. نکته دیگر،همه وهابیون تروریست نیستند، اما همه تروریستها،وهابی هستند.4-پایگاه طبقاتی رهبران این تروریستها از میان ثروتمندترین لایه های حاکم بر جهان عرب و پیاده نظام این تروریستها، از لایه های پایینی جامعه است. یعنی معمولا آدمهای فقیر و بدبخت جذب این فرقه های تند رو میشوند. کسانی که هر روز در معرض تحقیر قرار دارند. حتا افرادی که در غرب، این اعمال وحشیانه را انجام میدهندمعمولا برخاسته از محلات فقیر نشین جنوب شهری هستند.

این فکتها را ذکر کردم تا با کنارهم گذاشتن آنها بتوان پاسخی برای این همه خشونت پیدا کرد. واقعیت اینست که ، این مناسبات سرمایه داریست که اکثریتی را از مالکیت بر محصول کارشان خلع کرده است. این مناسبات بیرحمانه است که حسرت یک زندگی انسانی را بر دل همه گذاشته است. اگر در گذشته بعضی از افراد برای مبارزه با شکاف عظیم طبقاتی که دست پخت سرمایه داری است، یعنی برای برقراری عدالت اجتماعی، جذب گروههای چپ و مارکسیست میشدند بطوریکه جوانان عدالت طلب و برابری خواه در سرتاسر جهان ، با الهام از مبارزانی مانند لنین ،لوکزامبورک، فیدل و چه گوارا، مبارزه در جهت رهایی از دست عمال سرمایه را به پیش میبردند، متاسفانه با تضعیف جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در جهان ، که توسط سرمایه داری صورت گرفت افرادی که بدنبال عدالت و برابری بودند با فقدان اندیشه های انسانی سوسیالیسم،بسمت این گروههای جهادی غلتیدند که خود سرمایه داران آنها را برای مبارزه با جنبشهای عدالتخواه ایجاد کرده بودند. چرا که تمامی هم وغم سرمایه داری جهانی در راستای به زانو کشانیدن سوسیالیسم ،بجهت گسترش هژمونی کاپیتالیسم در جهان صورت گرفت اما با خلأ بوجود آمده ،بعد از تضعیف جنبشهای سوسیالیستی سرمایه داری ،چاره دیگری برای آنها نگذاشته بود.

البته به هیچ عنوان قصدی برای توجیه اعمال تروریستی این افراد ندارم. ولی واقعیت اینست که رشد ونمو تروریسم ارتجاعی،در خلأ سوسیالیسم و چرخش به راست چپ بوجود آمده است. مطمئن باشید با وجود یک جنبش سوسیالیستی قدرتمند، هیچ آدم عاقلی به این سمت نمی رود. اما این جهان سرمایه داری وغرب بود که زمینه بوجود آمدن تروریسم را فراهم کرد وخواسته و ناخواسته حضور افراد در بسیج نیرو برای این گروهها را شکل وسمت داد . گروههای جهادی هم با تبلیغات فراوان و با برخورداری از سرمایه های زیادی که از مافیای نفت در خاورمیانه به آن سمت می رود خود را تنها راه رهایی ازین همه سختی ورنج و عذاب می خوانند وبشارت عدالت آسایش ورفاه می دهند. جلوه وجودی این عدالت را صدر اسلام وخلفای راشدین معرفی میکنند. بمانند گذشته کنیز و برده در خدمت افراد خود قرار میدهند.با اینکار اندیشه های خود را نزد پیروانشان را شیرین نشان میدهند همچنین بشما می گویند در صورت کشته شدن به بهشت میروی .برای همین هم، از افزایش قدرت گروههای جهادی مثل داعش نباید تعجب کرد. واقعیت اینست که در صورت برپایی مناسبات انسانی در جهان ، تروریسم هم خواهد مرد.با مرگ سرمایه داری، تروریسم هم به انتها خواهد رسید. چرا که سرمایه داری همیشه برای حفظ خویش تروریسم ارتجاعی را در دل خود پرورش داده است.

مرگ بر ارتجاع تروریستی

مرگ بر کاپیتالیسم

رضا رخشان

28/4/1395

telegram_majaleh

1 Comment on ارتجاع تروریستی محصول سرمایه داری است: در باره حوادث تروریستی فرانسه

 1. نویسنده محترم در دفاع از سرمایداری بسیار ساعی میباشد.
  ایشان دلایل زیادی را برای تروریسم مذهبی برشمرده اند که در صورت ظاهر هم برای عنوان خوانان روزتامه ای و «عکس خوانان» روزنامه ها هم قابل فهم و هم قابل پذیرش میباشد.
  نویسنده محترم، این وهابیت و مذهب هایی بنام کاتولیک و انواع اسلامگرایی، حتی بهایی گرایی نیستندکه مشکل ساز جوامع سرمایداری امروزی که بدرستی همانطور که خود هم روشنگری کرده اید دست ساز استعمارگران از زمان بوجود آمدن عطش برون از حد تولید چراق های الماسی، پریموس، گرسوز و دیگر وسایل نفت سوز بوجود آمد و استعمار فرانسه نقشه مستعمرگی و نابودی فلسطین را به استعمار فرتوت انگلستان صغیر فروخت. در آنزمان طبق اسناد منتشر شده که بزبان پارسی بنام اعترافات افسر سازمان جهنمی سیا جان راکفلر پس از طلا اندزی در استرالیا و انباشت سرمایه بیکران سعی در استعمار نفت در عربستان کرد. شما کافیست که کمی برنامه های رسانه مستند تلویزیون ایران را مورد دقت قرار دهید که چگونه از همان زمان تا کنون با شیوه های گوناگونی چنین قتل وجنایاتی را سامان دهی کرده و میکنند.
  دوم- علل وجودی جنایات عدیده در کشورهای عربی که بخصوص از بهار عربی شروع گردیده همگی با نقشه ریزی سازمان سیا بوده و با کمک استعمارگران اروپایی فعالانه پیگیری گردیده است.
  سوم- این افراد که خود هم ریق رحمت را سرمیکشند و ده ها نفر دیگر راهم با خود بهلاکت میرسانند، نود و نه درصد آنان مزدور بوده و حقوقی چند برابر در مقایسه کارگران در محله خود دریافت کرده و هجاهای(ملا های) وهابی هم به همه زنان مسلمان فتوا داد که خود را هدیه بیضه سازمان سیاکنند.!! که چندتایی هم لبیک گقته و کیف خود را با جوانانی خشن زنگ زده وحشی که شهوت جنگ آنان را کور کرده است کوک کردند.
  ناگفته نماند که تجاوزات به دختران نابالغ اکثر محاهدین خلقی و اکنون حتی تجاوز به مادران و پدران ما در زندان هایی چون کهریزیک از همان عطش انباشت سرمایه سرمایداران سرچشمه گرفته و میگیرد.
  تازه این اقراد پس از سقط شدن 35000 کاغذ سبز(دلار بیپشتوانه) خونبها بزنان وی پرداخت میگردد که با دیگر مردها بزندگی بهتری ادامه دهند.
  شما در بازنگری تاریخ هم نشان داده اید که یا جر زده اید و یا چیزی از آن سردرنیاورده اید. تاریخ کاسترو اسسم و گواریسم سالهای شصت در جهان مدیون خیانت رهبران برقدرت کشور شوراها یعنی خروشچف و باند تکنوکراتهای وی بودند و چنین جوانان پربهای کشور های آمریکای لاتین با اعتراض بدان و برای نافرمانی از فرماندهی نوع «شورایی خروشچقی» دست به تک نوازی و خود فنایی زدند(برعلیه سه تز مسالمت آمیز« و نتنها شکست خوردند، بلکه کل جنبش های کارگری را به بیراهه بردند که سازمان سیا و غرب هم از آنها حذ اکثر استفاده را آگاهانه برد و اکنون سرمایداران ایرانی در اینجهت کوشش مینمایند و همیشه سعی در زنده نگاهداری آن مینماید. زیرا مرگ حتمی آنان را بدست کارگران چند روزی عقب میاندازد(دروغ های برجام چایی و خادم بودن برای سه ابراهرم بانک جهانی… بتنهایی کافایت نمیکنند.
  ولی در باره جوانانی که از روی نارضایتی و جریحه دار شدن غرور آنان و شُون انسانی آنان در اروپا بخصوص در فرانسه وبلژیک و اکنون بشکلی شاید هدایت شده، قابل کنترل و با نقشه در ایالت باواریای آلمان، افغانی ها و کردها را هم به این بیراهه سوق دهند، طبقات حاکمه امپریالیستی با دست نهاد های ایمینی باخرجی کلانی سالیان درازی است که در این جهت پس از شکست RAF فراکسیون ارتش سرخ در آلمان سعی در بین المللی کردن آن و از سپتامبر 2001 سعی در مرکزی کردن آن در ایالات متخده و بدست سازمان ÷سیا نموده و هنوز کاملا موقق نگردیده و تازه انگلستان میخواهد نان خود را بتنهایی دراین راه به تنور بچسباند.

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: