دریافتی

اسنودن سوخته   و رئیس جمهور پراگماتیست 

اسنودن سوخته  
و 
رئیس جمهور پراگماتیست
برگردان‌ از سپیده
نقل از روزنامه آلمانی «دنیای جوان» آدرس:
پیشنهاد اسنودن به  پوتین:
مسکو. افسر اطلاعاتی سابق آمریکا ادوارد اسنودن (عکس) به طور غیر مستقیم به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد  بسته قوانین ضد تروریسم را اجرا ننماید.
افسر اطلاعاتی سابق آمریکا ادوارد اسنودن (عکس)که در مسکو زندگی میکند در تویتر خود، در پیام کوتاهی نوشت: مقرراتِ «»برادر بزرگBig Brother «» غیر عملی و  غیر قابل توجیه بوده و ناقض حقوق است و هرگز نباید امضا شود.  
«»این قانون برادر بزرگ» برای هر فرد روسی  بدون اینکه ایمنی بهبود یابد، پول و آزادی زیادی هزینه برمی‌دارد. «» این بسته»» برای جمع آوری اطلاعات و نگاهداری آن در نظر گرفته شده  که در روز جمعه توسط مجلس  به تصویب رسیده بوده است.
تماس های تلفنی، ایمیل و یا چت باید شش ماه و کی با کی تماس گرفت (تماسها) برای سه سال ذخیره می شود. (DPA / JW). 
+++++++++++++++++++
توضیحی از برگرداننده:
آقای پوتین از ایران فرا گیرید، با تئوری «اقتصاد مال خر است»‌  و اشتاباهات بزرگی همانند خصوصی سازی و  متمم اصل ۴۴  قانون اساسی و عضویت در سه ابراهرم بانک جهانی،‌ صندوق پول و  سازمان تجارت جهانی، تا کنون توانسته است با رجوع به بخشی از زحمتکشان، در کنار مردمی که از امپریالیسم بشدت متنفرند، سراپا بایستد و تحریم های وحشتناکی را ۳۷ سال پشت سر گذاشته و صنایع را بجلو تکامل دهد.
فرا گیرید و باز هم فرا گیرید و بمردم زحمتکش و بخصوص کارگران خود تکیه کنید که این نیرو بی پایان است که شما خود بهتر میدانید که پس از انقلاب اکتبر در عرض ۱۵ سال چه اعجازی را بوجود آوردند و تمام جهان سرمایداری که قصد نابودش را داشت  شکست دادند.
هشتم تیرماه نودوپنج