سرتیتر

صدای پای فاشیسم

nazi_no

با سرنگونی جنگنده ی روس توسط جنگنده ی اف14 اهدایی آمریکا به ترکیه در نوامبر 2015 وقتی در مورد آغاز جنگ جهانی هشدار می دادیم بسیاری آن را نادیده می گرفتند و ما را محکوم به توهم می کردند.درحالیکه حدود 20 سال پیش در دوران اوج سرمایه داری جک بارنز این مسئله را پیش بینی کرده بود. وی جنگ خلیج فارس را شلیک اولین توپ های جنگ جهانی سوم نامید. شاید با توجه به شرایط آن دوران این یک گزافه گویی به نظر می آمد. اما اکنون آن حرف بیشتر از هر زمان دیگری چهره ی واقعیت به خود گرفت. از زمان بحران مالی سال 2008 تا کنون رشد تجارت جهانی بطور متوسط تنها بیش از نیمی از سطح خود تا پیش از آن سال بود. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی ارزش دلاری تجارت جهانی در سال 2015 به شدت افت کرده و رشد سالانه ی آن در حدود 13% خودش باقی ماند. این شرایط بخاطر بحران مالی سال 2008 و درنتیجه ی رقابت بین المللی بین کارتل ها و تراست ها منجر به رشد و گسترش ناسونالیسم افراطی شد که تاکنون بطور بی سابقه ای رشد کرده و اکنون به سطوح بالای جامعه رسیده است. احزابی که مدت ها گوشه نشین بودند, حال صاحب موقعیتی بی نظیر برای عرض اندام شده اند. ترامپ در آمریکا, ماری لوپن در فرانسه, نایجل فراژ در انگلستان, حزب آزادی در اتریش و حزب آلترنانیو آلمان همگی گویای رشد مجدد فاشیسم در سراسر غرب و به تبع آن در جهان است. همه پرسی در بریتانیا و درنهایت خروج آن از اتحادیه اروپا در اثر بحران و شرایط حاد اقتصادیست که احزاب راست و حتی بسیاری از احزاب چپ با آن همراه شده اند و مهاجرین را عامل اصلی این بحران ها و شرایط بد اقتصادی می دانند. بجاست که انتخابات آلمان و روی کار آمدن هیتلر در ژانویه 1933 را بخاطر بیاوریم. زمانی که هیتلر با کمک کورپوریشن ها و سرمایه داران و در سکوت کامل غرب و همچنین بواسطه ی ناکارآمدی اقدامات اقتصادی جمهوری وایمار روی کار آمد و جهان را رهسپار جنگ خانمانسوز دیگر کرد. و یا بحران مالی 1907 که منجر به صف آرایی هرچه بیشتر در اروپا و درنهایت وقوع جنگ جهانی اول شد. رفراندوم اخیر بریتانیا و خروجش از اتحادیه ی اروپا یک آری ی بزرگ به گسترش جنگ و میلیتاریسم در جهان بود که حتی بسیاری از احزاب کمونیست از آن حمایت می کنند تا آنجا که Ella Rule معاون دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا آن را یک گام ضدامپریالیستی خواند. انگار اینان تاریخشان را خوب مطالعه نکردند و به درک درستی از مارکسیسم نرسیده اند. برماست که درسراسر جهان متحد شویم و جهان را از نابودی و بربریت نجات دهیم که تنها راه آن پیاده کردن سوسیالیسم با محوریت انسان است.

امیر

۱ دیدگاه

  1. nikooirani says

    دنیا مجموجه مادراست برای ملتهای مختلف!
    این مجموعه دچار بی نظمی وسردرگمی گشته به این دلیل که ملتها ملیتهای خویش را نادیده میگیرند وجایگاهها تا رمانی که اینچنین دستخوش دگرگونی میشود هرج ومرج را بیداد میکند ناسیونالیسم یا ملی گرایی در اقصا نقاط این دنیا به چشم میخورد لیک ما درتمام دوران باهر نظامی دیگران ومنافعشان را ارجح دانستیم
    چه بسا اگر جنگ جهانی سومی در شرف وقوع باشد باز منافع اروپا وآمریکا مدنظر میگردد وما به سود این ملتها نظاره میکنیم

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.