سرتیتر

چرا پزشکان بدون مرز دیگر پولی از کشورهای اتحادیه اروپا نمی پذیرند؟

pezeshkan_bedone_marz

ترجمه حمید بهشتی

منتشر شده در تلاکسکالا

چرا پزشکان بدون مرز دیگر پولی از کشورهای اتحادیه اروپا نمی پذیرند؟

در حالیکه در سراسر جهان دائم شمار بیشتری از انسان ها در حال گریز می باشند دول اروپا دیوارهای بلندتری ایجاد نموده و سگ ها و پلیس مرزی را به کار میگیرند تا انسان های محتاج به کمک و حمایت را از مرزهای اروپا دور نگاه دارند. این عکس العمل از جانب قارّه ای خشمگین است که مسئولیت روشنی در قبال پناهجویان دارد.

تیم های ما جراحات روانی و جسمی انسان هایی را که این جراحات را با خود از موطنشان آورده اند مداوا می کنند و نیز جراحاتی را که راهکار به وحشت اندازی اروپایی بدانها در طول سفر پر خطرشان موجب گشته است. در عرض دوسال گذشته ده هزار انسان در راه رساندن خویش به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته اند. (اطلاعات بیشتر در باره فعالیت پزشکان بدون مرز در دریای مدیترانه)

سالانه چه مبلغی پزشکان بدون مرز از اتحادیه اروپا دریافت نموده است؟

در شبکه جهانی پزشکان بدون مرز مجموع حمایت های مالی از ناحیه مؤسسات اتحادیه اروپا 19 میلیون یورو بوده است. در سال 2016 کمک مالی از جانب اتحادیه اروپا و 10 کشور اروپایی صورت می گیرد: از بلژیک، دانمارک، آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و انگلستان.

پزشکان بدون مرزِ آلمان در سال 2015 از دولت آلمان 3,9 میلیون یورو برای پروژه های 5 کشور آفریقایی دریافت نمود. کمک های دریافتی شخصی بالغ بر 116,6 میلیون یورو بوده است. برای سال 2016 قراردادهای تأمین مالی به میزان 4 میلیون یورو برای پروژه های 5 کشور آفریقایی بسته شده اند که به انجام خواهند رسید. پزشکان بدون مزر درخواست کمک مالی دیگری از وزارت امور خارجه آلمان نخواهد کرد.

بودجه سالانه پزشکان بدون مرز در سراسر گیتی به چه میزان بوده است و از کجا تأمین می گردد؟

شبکه جهانی پزشکان بدون مرز توانست در سال 2015 مبلغ 1,28 میلیارد یورو برای پروژه های تعاونی خویش هزینه نماید. کمک های دریافتی به میزان 1,44 میلیارد یورو بود. 92% کمک های دریافتی در سراسر گیتی از ناحیه 5,7 میلیون حمایتگر دریافت گشت. این کمک ها و حمایت های شخصی به ما امکان می دهند مستقل از علائق سیاسی و اقتصادی عمل کرده و در جنگ ها و درگیری های پیچیده نیز به عنوان بیطرف و غیروابسته به رسمیت شناخته شویم. 8% باقیمانده از جانب دولت ها و منابع بین المللی می رسد. پزشکان بدون مرز برای کار در زمینه آنچه بدان بحران پناهجویی گفته می شود از کمک های اتحادیه اروپا و کشورهای وابسته بدان استفاده نمی کند.

پزشکان بدون مرز از این تصمیمی که گرفت چه قصدی دارد؟

در طول سال گذشته ما همواره از اتحادیه اروپا خواسته ایم که به جای راهکارهای وحشت افکن و سدّ راه، راهکار حفاظتی را برگزیند. ما انتظار نداریم که سیاست اروپا در کوتاه مدت تغییر یابد. اکنون در عمل گفتگوهایی در جریان است که قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه را مبنای تقلید برای 16 کشور دیگر قرار دهند. ما با اتخاذ تصمیم عدم دریافت کمک از کشورهای اروپایی می خواهیم به صراحت از سیاستی که موجب رنج و حرمان مهاجران و فراریان و مرگ بسیاری از آنها می باشد، فاصله گیریم.

چرا اکنون این تصمیم اتخاذ می شود؟

ما بارها دلواپسی خود را در قبال سیاست اروپا و کشورهای عضو آن نسبت به مهاجران، پناهندگان و پناهجویان اظهار داشته ایم (نامه سرگشاده) و مستقیما با این مواجهیم که سیاست اروپا موجب رنج روز افزون انسانهای مزبور است. بی توجهی بدین اصل انساندوستانه که هر انسان، از خشونت در وطن خویش می تواند گریخته و خواهان حمایت باشد، برای پزشکان بدون مرز بسیار مهم است. ما کمک های دولی را که سیاستشان اینچنین موجب خسران انسانهاست پذیرا نیستیم.

قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه حاوی این مورد نیز هست که دول اروپایی اشخاصی را از خود ترکیه بپذیرند. نظر شما در این باره چیست؟

 انجام طرح های مربوط به استقرار دائمی پناهجویان در یکی از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نادر بوده و مشروط به این قید می باشد که همزمان افراد دیگری به ترکیه پس فرستاده شوند. با توجه به آخرین ارقام انتشار یافته در این زمینه بر طبق قرارداد مزبور در عرض 3 ماه، شمار 511 تن از اهالی سوریه توانسته اند در اروپا مستقر گردند. اما در هدف یاد شده در قرارداد مزبور رقم 71 هزارتن که استقرار دائمی خواهند یافت ذکر شده بود.

این قرارداد را کشورهای اروپا موفقیت آمیز ارزیابی نموده اند، با این استدلال که هدف اصلی خود را تأمین نموده است، که همان بستن راهِ رسیدن انسانها به اروپا باشد. غفلتی که شد در این بود که اقدامی در مقابل فاکتورهایی که به فرار و ویلانی انسانها منجر می گردند صورت نگرفت. هنوز هم مرز میان سوریه و ترکیه کاملا بسته بوده و مانع می گردد که انسانها بتوانند جان خود را نجات دهند.

آیا قراردار مزبور به اینکه از مردن انسان ها در دریای مدیترانه جلوگیری شود کمک می کند؟

بله، در واقع نیز انسان های کمتری به یونان وارد شده اند. اما با توجه به تجربیاتی که پزشکان بدون مرز در 15 سال گذشته کسب کرده است، این به زمان احتیاج دارد تا انسانها در کوشش برای رسیدنشان به اروپا راه های دیگر و بسیار هم خطرناکتری را بیابند. ما بسیار نگران این هستیم که این قرارداد اشخاصی را که از طریق یونان می آمدند مجبور نماید به اینکه برای گذشتن از دریا مسافات میانی دریای مدیترانه یعنی از مصر یا لیبی به ایتالیا را انتخاب کنند. در این راه  پرخطر در سال 2016 نسبت به سال گذشته تا کنون دوبرابر انسان جان خود را از دست داده اند. در سال 2016 ، تا کنون 2800 تن در دریای مدیترانه مرده اند که بیشترشان در راه مصرو لیبی به ایتالیا بوده است.

از نظر پزشکان بدون مرز عواقب قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه در یونان چیست؟

سه ماه پس از آغاز تحقق این قرارداد اکنون 8000 تن واقعا در جزائر متعلق به یونان زمین گیر شده اند. در بین آنها صدها کودک بی سرپرست و بسیاری خانواده ها هستند که از جنگ های سوریه، عراق و افغانستان گریخته اند. آنها غالبا تحت شرایط کاملا نامساعد در کمپ هایی که بیش از حد پر شده اند نگهداری شده و مجبورند به انتظار پس فرستادن به ترکیه باشند.

در کمپ قره تپه در جزیره ی لِس بُس به تشخیص کارکنان پزشکان بدون مرز فزونیِ شمارِ بیمارانِ وحشت زده که دارای عکس العمل های ناشی از استرس شدید بوده اند دیده شده و نیز آثار آزار دیدگی های روانی مانند  غمگینی و اقدام به خودکشی، ترس و رنج و استرس پس از وقوع سانحه. (اطلاعات بیشتر در این زمینه در پروژه های مهاجران از جانب پزشکان بدون مرز در اروپا)

تصمیم مزبور با توجه به اقدامات پزشکی برای بیماران تحت مداوای پزشکان بدون مرز چه معنا دارد؟

این تصمیم بر بیماران و اقدامات مربوط به رسیدگی به آنها هیچ تأثیری ندارد. پول های اتحادیه اروپا فقط بخش اندکی از کل بودجه ما هستند. 92% تأمین بودجه پزشکان بدون مرز را ما مدیون 5,7 میلیون اعانه دهندگان شخصی در سراسر جهان هستیم و کمبود ناشی از این تصمیم را با اندوخته های مالی خود که معمولا برای اقدامات عاجل و ضروری بوده اند جبران خواهیم کرد.

قراردادهای جاری تأمین مالی که اکثرشان در پایان 2016 پایان می یابند به انجام خواهند رسید و از آوریل 2016 بدین سو از بستن قراردادهای تازه صرفنظر شده است.

پزشکان بدون مرز اندوخته ای مالی دارد که بتواند در قبال موارد ضروری به سرعت اقدام نماید. ما هر کاری از دستمان برآید خواهیم کرد تا جای خالی ایجاد شده به خاطر صرفنظر نمودن مبالغ دریافتی از جانب اتحادیه اروپا را پر کنیم.

در حالیکه پزشکان بدون مرز می تواند با صرفنظر کردن از پول اتحادیه اروپا به کار خود ادامه دهد، دیگر به چه دلیل اعانه دهندگان شخصی به انجام کمک های خود ادامه دهند؟

پزشکان بدون مرز اساساً به انفاق میلیون ها انسان نیازمند است تا بدون وابستگی و بیطرفانه بتواند فعالیت نماید. ما امیدواریم این تصمیم مان که از سیاست تهدید حق پناه جویی و رنج دادن فراوان به انسانها فاصله گرفته ایم برای مردم قابل پذیرش باشد. از زمانی که ما این تصمیم را گرفته ایم تا کنون تأییدها و کمک های مالی زیادی به ما شده است.

پزشکان بدون مرز چگونه می خواهد موضع ارزشی خویش را در مقابل سازمان های کمک رسان ابراز نماید؟

پزشکان بدون مرز کمک سازمان هایی را می پذیرد که با ارزش های ما مناسبت داشته و با اصول ما یعنی بی طرفی در قبال حمایت طلبان، عدم وابستگی و بی طرفی در قبال قدرت ها مغایرت نداشته باشند. پزشکان بدون مرز فقط کمک از جانب شرکت هایی را می پذیرد که با ارزش های انسانی و نیز اهداف اساسنامه ما همساز باشند. به همین جهت نیز ما هیچ کمکی را از شرکت های سازنده جنگ افزار، تولید کننده دخانیات، محرک های جنسی، قماربازی و قرعه کشی و مشروبات الکلی نمی پذیریم. ما همچنین کمک شرکت های داروسازی را نمی پذیریم زیرا علایق اقتصادی و فروش تولیدات آنها با گرایشات پزشکان بدون مرز که عرضه نمودن داروهای ارزانقیمت به بیماران کشورهای فقیر باشد در تعارض است.

چرا پزشکان بدون مرز از دخالت در سیاست اروپا خوداری ننموده و کار خود را بر انجام کمک های پزشکی متمرکز نمی کند؟

ما پزشک هستیم و نه سیاستمدار و در باره چیزی صحبت می کنیم که در اقدامات خود در سراسر جهان مشاهده می کنیم. ما در ماه های گذ شته بارها به عواقب خسران بار سیاست اروپا در قبال پناهندگی و مهاجرت اشاره نموده ایم. به موازات آن اقدامات خویش را گسترش داده ایم و هر چه بیشتر تیم هایی را ارسال نموده ایم تا در قبال بحران انسانی ناشی از سیاست اتحادیه اروپا اقدام نموده و به انسان هایی که به کمک نیازمند گشته اند یاری رسانیم. ما نمی توانیم هیچ کمکی را از جانب اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تأیید کنیم در حالیکه به موازات آن قربانیان سیاست آنها را مداوا می کنیم.

تحت چه شرایطی پزشکان بدون مرز حاضر خواهد بود کمک مزبور را تأیید نماید؟

مؤسسات اروپا و کشورهای عضو اتحادیه باید جهت کار خویش را از پایه تصحیح نمایند. بالاترین اولویت می باید امنیت راه های فرار به اروپا باشد. گریزندگان از درگیری ها، خشونت و تعقیب محتاج به حفاظت و یاری می باشند. اروپا نباید حق پناهندگی را از سیاست خود در قبال فراریان حذف نماید. با تشکر از  پزشکان بدون مرز
مأخذ: https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/aerzte-ohne-grenzen-verzicht-auf-eu-gelder-faq
تاریخ انتشار متن اصلی: 17/06/2016
نشانی این مقاله در اینترنت: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=18195

۱ دیدگاه

  1. وروجک says

    خواندن اطلاعات مندرجه در این مقاله برای هر پژوهشگری از واجبات است. زیرا بخوبی روشن مینماید، هرچقدر هم که دارای نیت پاک و مبرا از استفاده جویی مادی و سیاسی باشیم، بدون بیطرف ماندن چه برله و چه برای نیروهای عمل کننده در گیتی (نیروهای خلقی و نیروهای امپریالیستی)، در خاتمه- ودر بهترین حالتِ ممکنه، از شدت آلامی جلوگرفته ایم و نه آنها را برطرف!
    واگر هزاران سال بدین نحو بگذرد، این سیل مخرب استعمار بجریان خود ادامه خواهد داد!
    پس آستین هارا بالا زده در احزاب کار گرد آییم!

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.