دریافتی

انعکاس نتیجه همه پرسی از انگلیسی ها در جهان

europa_merkel
انعکاس نتیجه همه پرسی از انگلیسی ها در جهان

سپیده

سراسر جهان از خبر خروج انگلستان صغیر از اتحادیه اروپا بلرزه درآمده است.

بیشک چنانچه اتحادیه اروپا از هم بپاشد، میتواند کمکی بنفع اتحادیه «فلسطین، ایران، لبنان، سوریه، عراق و روسیه گردد، که در فاز آخرین برندگان اصلی آن طبقات مرفه و حاکمه این کشورها بوده و برای کارگران و زحمتکشان بجز ایجاد شرایط بهتری برای پیشبرد مبارزه طبقاتی سودبلاواسطه دیگری ندارد.

اتحادیه اروپا برای کارگران و مردم زحمتکش اروپا و آلمان نتنها نکته مثبتی در خود نداشته و ندارد، بلکه وسیله‌ای در جهت استثمار بیشتر و دزدی از سهم آنان در کالاهای خود تولید کرده میباشد. دقیقاً زمانیکه پول «یورو» بیرون آمد همسایه من بیش از ۲ ساعت باید در صف میایستاد تا بتواند چند یورویی در کیف پول خود جای داده و مانند بچه مدرسه ای ها بدیگران پز بدهد. هنوز چندی نگذشته بود که در هنگام خرید مواد غذایی متوجه شدند که نان کیلویی ۲ مارکی دیروزی را بایستی اکنون ۲ یورو پرداخت کنند. بعبارت دیگر با تمام بازی‌های «تورمی و ضد تورمیدیفلاتسیون» در مدت کوتاهی قدرت خرید و توان پول های پس انداز کردهِ مردم نصف گردید.

اتحادیه اروپا در عرض مدت کوتاهی برای بانکها مقدور کرد که تمام قدرت را پشت پرده بدست گیرند و از همه عیان تر در آلمان بود که دویچه بانک با در دست داشتن هیئت مدیره های صنایع کلیدی آلمان در اتحادیه اروپا از کاربُری و توان والا تری دست یافت که جزیی از عملیات «تسخیر شرق» توسط آمریکا بود که با سقوط کشور «ددار» و کشتن دتلف روودار رئیس Treu Hand توانست بازستانی های کارگران از سرمایداران در اثر شکست درجنگ ۲جهانی را دوباره بازپس بگیرد.

هنوز از قدرت گیری دویچه بانک در اتحادیه اروپا چیزی نگذشته بود که لایحه وکالت نامه دادن تام و تمام و رسمی شهروندان اروپایی به گروهی ناشناس بنام European Stability Mechanism (اکثرا وزرا و یا متخصصین بالای اداره دارایی)*) را در پارلمان اروپا شلاقی بتصویب رسانیدند؛ تا این گروه بدن هیچ باز خواستی و پی‌گیری ای، بتواند از هر حسابی در هر زمانی برداشت کرده و حق فروش و ظبط مستقلات و خانه و دارایی‌های هر شرکت و هر شهروندی برای پرداخت قروض بانکها بتصویب نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را داشته باشد. (معرف حضورهمگان است که بانکها همگی در اروپا کسری می‌آورند و بانکهای قبرس را کاملاً غارت کردند که اکثرا سرمایه های صادراتی روسیه بوده است)

هنوز جوهر EMS خشک نشده بود که EBZ**) «بانک مرکزی اروپا» را تاسیس کردند و فاش شد که تمام مدیران اصلی و راس هرمِ هردوی این بنگاه ها و سران اتحادیه پارلمان اروپا کارمندان سابق متعلق به گلد من ساکس آمریکا میباشند*) که یکسال بعدش این بانک باخرید ۵.۱۷ درصد از سهام دویچه بانک آلمان هیئت رهبری کننده آنرا تعیین کرد و یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتقالرا بورشکستگی کشانید و بانکها و دولتهای این کشورهارا با دست نئوکلنیالیست های افرادی چون «سیپراسْ مانندِ یونانی» زیر فرمان خود گرفت.

غارت را دویچه بانک متعلق به گلد من ساکس آمریکایی کرد و نفرت آن برای تمام مردم آلمان حتی کارگران آلمانی در اذهان این کشورها باقی ماند.

که اکنون در تلاش برای پاشنه کش کردن قرارداد های ماورای اقیانوسی تی تی آی پی و نفتا و سی تا میباشند تا پروسه غارت جهان برای گروه غربی کامل گردد

در حقیقت اگر بازنده ای در کار باشد همانا طبق قوانین رشد ناموزون «امپریالیسم لنینی» ام.آمریکا بوده و برنده روسیه و ایران است که میتوان یکی از دلایلی که باعث این رفراندوم گردید همانا قرارداد های میلیاردی (شاید هم آمریکا خرکن) ایران با ایتالیا، فرانسه، ترکیه بوده است که آلمانی ها با گفتگوهای زیادی که تاکنون با ایران داشته‌اند، بخاطر وابستگی به آمریکایِ ذلیل شده، نصیبی از آن نبرده اند!

روزنامه های صبح امروز جهان چنین نظر دادند***):

۱/-DAGENS NYHETER از استکهلم:

این حادثه یک زلزله سیاسی است که ما تازه اول آنرا، بعداز روشن شدن نتیجه همه پرسی تجربه میکنیم!

بازار ها با سرعت نور انعکاس نشان دادند فوند انگلستان صغیر افت کرد، هیچکسی نمیداند که آیا لحظه یک «برادران لمن» دیگری فرا رسیده است که یک بحران عمیق جهانی را سبب میشود؟ یا اینکه یک درهم ریزی وشکستن محدود بازار است. این لحظه‌ای اندوهناک برای همه میباشد(منکه خوشحالم/سپیده) که یک اروپای باز، دمکراسی(لابد برای بانکها/س) را خواهانند که توسط انسجام مشخص میشود

۲/- روزنامه Wenweipo از هنگ کنگ: انتظار می‌رود به عنوان یک نتیجه مستقیم از کاهش ارزش پوند انگلیس و ناشی از آن تقویت دلار آمریکا» فشار حرکت سقوطی بر روی ارز چینی را افزایش دهد که ممکن است روی صادرات چین به اروپا بی تاثیر نباشد. ازاینرو در آینده گرایشات حمایتگرایانه (پروتکشن) در اتحادیه اروپا مستثنی نیست که صادرات چین به اروپا را کم میکند. این حالتِ انزوای داوطلبانه بریتانیا نیز ممکن است فرصتی برای پکن باشد. در حال حاضر انگیزه بیشتری برای همکاری با چین در پروژه بزرگ «جاده ابریشم جدید» برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا اروپای مرکزی و شرقی، فراهم می کند.

.

در‌واقع این مساله رابطه مستقیم با بوجود آمدن اتحادیه های جدید(آلیانس) امپریالیستی، برای تقسیم مجدد بازارهای فروش در جهان دارد و هیچ معلوم نیست که فردا ایران و انگلیس بعضویت بریکس درنیامده و امپریالیسم فرانسه هم بدانها نـپیوندد. زیرا سرمایداران فرانسه هم بدون یک عملیات قافل کننده و تعجب برانگیز قادر نخواهند شد از تار تنیده بخود آزاد گردند.

+++++++++++++++++++++

منابع:

*)

https://www.youtube.com/watch?v=ofa4OnGBewg

نطق خانم زهرا واگن کنشت در پارلمان آلمان:

https://www.youtube.com/watch?v=9ep273BSJVs

**)

21.04.2015: Financial Waterboarding (Tageszeitung junge Welt)

https://www.jungewelt.de/2015/04-21/002.php

21.04.2015 – Pleiten der Länder werden in Kauf genommen. Werner Rügemer. Nach EU-Europäische Zentralbank (EZB) für die Preisstabilität …

***) اینترناسیونال پرسه شا دویچلند فونک

http://www.deutschlandfunk.de/internationale-presseschau.435.de.html