اخبار ویژه

افزایش چشمگیر حوادث کار در خراسان شمالی

hawades_kar

سعید منصوری

حوادث حین کار که منجر به فوت شده است در سال های اخیر دارای رشد چشمگیری بوده است. افزایش میزان فوت در مقایسه  با آمار سازمان جهانی  کار از نسبت  بسیار بالا تری برخوردار است. یعنی در فاصله سال های۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ که میزان حوادث منجر به فوت طبق آمار سازمان بین المللی کار ۷ در صد پایین آمده است  اما در ایران  حد فاصل سال های ۸۳ تا ۹۳ به میزان ۱۲۱ درصد افزایش یافته است.

این افزایش حوادث شغلی منجر به فوت، به صورت مشخص در خراسان شمالی هم دارای رشد چشم گیری بوده است حتی در نسبت با میزان رشد کشور هم حد بالاتری را داشته است. به خصوص در نیمه اول سال ۹۴ که  رشد۵۰ درصدی نسبت به کل سال ۹۳ داشته است و از ۱۰ تَن در تمام سال ۹۳ به ۱۵ تَن در شش ماه نخست سال ۹۴ رسیده است که دلیل اصلی این رشد خسارات جانی، بنا به گفته مدیر کل اداره کار خراسان شمالی که در مصاحبه با خبرنگار ایلنا انجام داده است، عدم آموزش های ایمنی به کارگران و نحوه مدیریت برای تامین امنیت جانی نیرو ی کار به کارفرمایان میباشد. البته این فقط یک روی سکه است و سمت دیگر این سکه عدم هزینه برای تهیه لوازم ایمنی ضروری است، زیرا که کارفرمایان اصراری به مراقبت های ایمنی ندارند و معتقدند که رعایت مسائل ایمنی علاوه بر هزینه، سرعت کار را پائین می آورد  و اثر بخشی نیروی کار را کم میکندکه معنای اصلیش بالا بردن شدت کار و سود بیشتر است . زیرا که رعایت مسائل ایمنی سود را پائین می آورد و چون برای کارفرمایان جان کارگر ارزش ندارد و کسی هم آنان را برای فوت کارگران مورد تعقیب قرار نمیدهد، پس چه بهتر که برای بالا بردن سود از جان کارگران مایه گذارده شود. علاوه بر آن خیل عظیم نیروی بیکار که به علت رکود کارهای ساختمانی و تعطیلی پروژه های عمرانی در سالهای اخیر با وارد آمدن فشار بیشتر بر نیروی کار شده است، سبب میشود تا کار گران به خصوص کارگران فصلی و ساختمانی برای امرار معاش تن به هر کاری بدهند و لو آنکه برایشان خطر جانی داشته باشد و حاکمیت تفکر سودپرستانه در کارفرمایان موجب سوءاستفاده هر چه بیشتر از این بازار کار میشود.

طبق آمارمنتشر  شده از مدیر کلی اداره کار خراسان شمالی بیش از ۶۰ در صد سوانح حین کار در پروژه هایی  عمرانی و بیشتر آن در ساختمان های کوچک میباشد که دلیل اصلی بالا بودن میزان سوانح در این کارگاه ها نبود واحد ایمنی برای تهیه لوازم ایمنی و پیگیری و الزام نیرو ها به استفاده از آن می‌باشد.

از این رو است که طبق آمار اعلام شده برای ۶ ماه نخست سال ۹۴ برای حوادث حین کار منجر به فوت از ۱۵ مرگ ۹ فقره آن سقوط از ارتفاع بوده است به عبارتی ۶۰ در صد مرگ ها به دلیل عدم استفاده از مهار در ارتفاعات صورت گرفته است و ۳ فقره از فوت ها به دلیل برخورد جسم سخت و سه فقره آن به دلایل جدا از این موارد بوده است.

تنها  در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ ،حوادث منجر به فوت کارگران در سالهای اخیر رشد منفی را تجربه کرده است و از ۱۸ تَن در سال ۹۲ به ۱۰ تَن در سال ۹۳ رسیده است والا در تمام سال های پس از ۹۰ این رشد مثبت و بالاتر از میزان کشوری بوده است.

در صد رشد استانی تعداد فوت استان در صد رشد کشوری تعداد فوت کشوری سال حادثه
____ ۱۶ ____ ۱۷۹۶ ۹۱
۱۲٫۵ ۱۸ ۱۱ ۱۹۹۴ ۹۲
۴۴٫۵- ۱۰ ۵٫۱- ۱۸۹۱ ۹۳
۵۰ ۱۵ ۲۰-* ____ ۹۴

*در صد ها بدون تعداد فوت اعلام شده است

 

 

http://www.kanoonm.com/2380#more-2380