سياسی, سرتیتر

اعتراض به ریاست اسرائیل بر کمیته تروریسم سازمان ملل

comunissm_908

همایش چپ عرب انتخاب یک عضو هیأت نمایندگی اسرائیل دشمن را در سازمان ملل متحد به ششمین کمیته سازمان ملل متحد (کمیتۀ حقوقی) که با موافقت برخی دولت‌های عرب صورت گرفت محکوم می‌کند. همایش چپ عرب این واقعیت را که اسرائیل از جانب بلوک کشورهای غربی نامزد ریاست این کمیته شد، قویاً محکوم می‌کند و این‌را گواه دیگری بر معیارهای سیاسی دوگانه‌ای می‌داند که برخی کشورها، به ویژه در ارتباط با موضوعات مرتبط با منطقه عربی به کار می‌گیرند. این دولت‌ها با نامزد ‌کردن نماینده اسرائیل، از حکومت نژادپرستی حمایت کردند که با نقض حقوق مردم فلسطین به شیوه‌های گوناگون و نقض ابتدایی‌ترین حقوق مردم لبنان و سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی کمونیستی
۱۸ ژوئن ۲۰۱۶

تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست لبنان بیانیه همایش چپ عرب را در محکومیت انتخاب نماینده اسرائیل به عنوان هماهنگ‌کننده ششمین کمیته سازمان ملل متحد منتشر کرد.

همایش چپ عرب انتخاب نماینده اسرائیل را به عنوان هماهنگ‌کننده ششمین کمیته سازمان ملل متحد برای موضوعات حقوقی و تروریسم، محکوم می‌کند. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

همایش چپ عرب خواهان اقدام فوری در پاسخ به انتخاب اسرائیل به ریاست کمتیه سازمان ملل متحد است

همایش چپ عرب انتخاب یک عضو هیأت نمایندگی اسرائیل دشمن را در سازمان ملل متحد به ششمین کمیته سازمان ملل متحد (کمیتۀ حقوقی) که با موافقت برخی دولت‌های عرب صورت گرفت محکوم می‌کند. همایش چپ عرب این گام را نقض جدی مشروعیت بین‌المللی نظام و تاریخ آن ارزیابی می‌کند، این اقدام نقشی را که سازمان ملل متحد قرار است در کمک به ارتقای عدالت در سراسر جهان ایفا نماید، تضعیف می‌کند. در واقع، اسرائیل اشغالگر اکنون آخرین قدرت استعماری در جهان است، و اسرائیل پیوسته قطع‌نامه‌های بین‌المللی را نقض کرده است؛ به ویژه قطع‌نامه بین‌المللی شماره ۱۹۴ را در حمایت از حقوق آوارگان فلسطینی، و یک‌سری قطع‌نامه دیگر را که خواهان خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی در فلسطین، سوریه و لبنان است.

همایش چپ عرب این واقعیت را که اسرائیل از جانب بلوک کشورهای غربی نامزد ریاست این کمیته شد، قویاً محکوم می‌کند و این‌را گواه دیگری بر معیارهای سیاسی دوگانه‌ای می‌داند که برخی کشورها، به ویژه در ارتباط با موضوعات مرتبط با منطقه عربی به کار می‌گیرند. این دولت‌ها با نامزد ‌کردن نماینده اسرائیل، از حکومت نژادپرستی حمایت کردند که با نقض حقوق مردم فلسطین به شیوه‌های گوناگون و نقض ابتدایی‌ترین حقوق مردم لبنان و سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شده و می‌شود.

همایش چپ عرب نسبت به هر تلاش اسرائیل دشمن، با بهره‌برداری از عضویت خود در آن کمیته، برای تحریف و واژگون‌سازی اصولی که شالوده سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، هشدار می‌دهد. به علاوه، همایش چپ عرب نسبت به تغییر برخی مفاهیم و اصلاحات حقوقی، به ویژه آن‌هایی که در ارتباط با درگیری اعراباسرائیل قرار دارند هشدار می‌دهد. به عنوان مثال، این شامل تغییر مفهوم مورد توافق جهانی که مصادره قهر‌آمیز اراضی را منع کرده، یک ارایه تعابیر تازه از قطع‌نامه ۱۹۴ می‌شود.

همایش چپ عرب همه جناح‌های فلسطینی را فرامی‌خواند در تأیید حقوق مردم فلسطین، به ویژه حق بازگشت و حق تشکیل یک دولت مستقل با بیت‌المقدس به عنوان پایتخت آن، گام‌های لازم را بردارند.

افزون براين، همایش چپ عرب تمام نیروهای مترقی و دمکراتیک در منطقه عربی را به سازماندهی فعالیت‌های اعتراضی در پاسخ به انتخاب مقام اسرائیلی به کمیته حقوقی سازمان ملل متحد دعوت می‌کند. این حرکت باید با فشار بر کشورهايی، چه کشورهای عربی و یا اروپايی، که از چنین انتخابی حمایت می‌کنند، همراه شود.

همايش چپ عرب
کميتۀ سازماندهی

۱۶ ژوئن ۲۰۱۶