فراسوی یک بیماری

salamat_7h7

» امر بیماری دیگر آن چیزی نیست که به حیطه‌ی مطب و درمانگاه و بیمارستان منحصر باشد، بلکه مسأله‌ای ست که غیر از خود بیمار به دولت و سیاست و در نهایت به اداره‌ی جامعه برمی‌گردد. دیری نیست که مفهوم بیماری هنوز در مفهوم ارگانی و روابط بین فردی (پزشک و بیمار) پردازش می‌شد و تفسیری که از آن به عمل می‌آمد تخصصی بود تا این‌که تعریف زیستی و فردی آن منسوخ شد و از همان ابتدای نیمه‌ی دوم قرن بیستم ابعاد جمعی و سیاسی به خود گرفت.»

این را هرتسلیک در کتاب جامعه شناسی بیماری و پزشکی اش بیان می دارد و اتفاقا بسیار به درستی هم این نکته را برای ما بازگو می کند که بیماری در واقع به فرای خود یعنی به سیاست و جامعه که اموری تفکیک ناپذیر اند اشاره دارد.

بیمار ای چون ایدز در اغلب موارد دامن طبقه فرودست جامعه را می گیرد و این نکته ای است که مارا باید به تامل و تعمق وا دارد و از خود بپرسیم چرا؟

در یک نظام طبقاتی که در آن فرودست و فرادست، عینیت می یابند، همانطور که منابع جهانی از قبیل ذخایر طبیعی، ثروت و امکانات رفاهی تقسیم میشوند و به طیقه ای اختصاص می یابند و طبقه ای نیز از آن محروم میشود،برخی از بیماری ها نیز به اصطلاح؛ طبقاتی می شوند.ایدز از آن بیماری هاست.

در دوره ای حل معضلاتی را که بشر با آنها روبرو بود از قبیل بیماری ها را تنها در پیشرفت صنعتی و باز کردن دروازه های تفکر بر سیلی به نام مدرنیسم می دیدیم، گرچه پیشرفت های عظیم پزشکی و خدمات بزرگ آن و دیگر علوم و فنون انکار ناپذیر است و میدانیم که ابداع تنها یک نوع واکسن بشر را از چه خسران های دهشتناکی نجات داده است. اما جالب اینجاست میزان تولد و رشد بسیاری بلایا از تنهایی و افسردگی و قتل و خونریزی و جنگ گرفته تا همین ایدز که حتی وجودش را وامدار این دوره است با رشد صنعت رابطه مستقیمی یافته است.

.انسان همواره در معرض حوادثی است که زندگی او را تهدید می کند. این حوادث به موازات تکامل بشر، تحول و افزایش پیدا کرده است. آنچه زندگی انسان ماقبل تاریخ را تهدید می کرد بیشتر شامل حوادث طبیعی، حیوانات وحشی، انواع بیماری ها و احتمالا نوع انسان بود. اما انسان امروزی علاوه بر مقابله با این گونه تهدیدات مجبور است خود را در برابر مصنوعات و نیز شماری از عوامل متحول شده دیگر محافظت کند. اگرچه قرن گذشته خالی از امراض مهلک نبود اما ایدز در قرن بیستم (20) به عنوان یک بیماری نو ظهور و کشنده چنان مقتدرانه اعلام وجود کرد که مهم ترین تهدید برای سلامت مردم جهان بود و قادر است به سرعت جمع کثیری را مبتلا کند و مهم تر ان که اصلی ترین راه های انتقال آن خون و ارتباط جنسی است . نبود درمان قطعی یا واکسن موثر برای این بیماری ،آموزشیاران امور بهداشتی را به این سمت هدایت کرد که تنها راهی که می توان با این بیماری مقابله کرد، تغییر دادن رفتارهای پر خطر است.

حال این را بشنوید از معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی نشستی خبری که مدتی پیش داشت آماری از ایدز را بیان کرد که در آن کرمانشاه رتبه اول کشور را در کشور به خود اختصاص داده بود و این حقایق کمی را روشن نمی کند.

احسان نقشبندی