اخبار ویژه

پنتاگون در سوریه با چتر سلاح پیاده می کند

usa_is_syrگاهنامۀ هنر و مبارزه/جغرافیای سیاسی

6 ژوئن 2016

پنتاگون در سوریه با چتر سلاح پیاده می کند

شبکۀ ولتر|4 ژوئن 2012

Le Pentagone parachute des armes en Syrie

Réseau Voltaire | 4 juin 2016

در 3 ژوئن 2016، پنتاگون برای گروه های مسلح در مارع (در شمال حلب، شمال غربی سوریه) پاچتر اسلحه پیاده کرد. واشنگتن امیدوار است که این گروه های مسلح بتوانند داعش را در منطقۀ رقه وادار به عقب نشینی کنند.

گروه هائی که بت نقض حقوق بین الملل از این کمکها برخوردار شدند عبارتند از :

1) یگانهای مدافع خلق کرد

2) ترکمن های که توسط سربازان ترکیه سازماندهی شده اند

3) عربهائی که پیش از این به ارتش آزاد سوریه تعلق داشتند و توسط سربازان فرانسوی سازماندهی شده بودند/

دو گروه آخری به موازات یکدیگر و در پیوند با جبهۀ النصره (القاعده) و احرار الشام علیه جمهوری عرب سوریه جنگیده اند، یعنی در عین حال دو سازمانی که به جنایت علیه بشریت متهم هستند.

لینک متن اصلی در شبکۀ ولتر

http://www.voltairenet.org/article192140.html

لینک متن فارسی در شبکۀ ولتر

http://www.voltairenet.org/article192165.html

ترجمۀ حمید محوی