پرش به محتوا

ماه: جون 2016

«اتحادیه اروپا جای انترناسیونالیست‌ها نیست»

آیا تنها دست راستی‌ها طرفدار «براکسیت» Brexit هستند؟ نه این امر اصلاً درست نیست! سندیکالیست‌های انگلیسی هوادار خروج از اتحادیه اروپايی هستند. بدون خروج از اتحادیه اروپايی، مبارزه علیه سیاست […]