گوناگون

چین، هجوم سرمایه به حد اقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر

china_arbeiter_8

حسن عباسی

موضوع این مقاله بررسی وضعیت معیشتی (دستمزد و مزایا) طبقه کارگر چین و جنبش آن در قرن بیست و یک میلادی (پایان قرن چهاردهم شمسی) است. این بررسی که مشتمل بر پژوهش های انیستیتوهای جهانی نظیرILO , China Labor Bulletin (CLB) و NGO (Non Goverment Organization) در مورد دستمزد ها برای مقایسه شامل تمامی بخش های مختلف جهان از اروپا، آسیا تا امریکا می شود.

در سال 2014 اعتصابات و اعتراضات کارخانه ای در چین شدت بیشتری نسبت به گذشته داشت. همین اعتصابات در سال 2012 در حد 656 باقی ماند. در سال 2014 تعداد 1378 اعتصاب گزارش شد در حالی که این رقم در سال 2015 به 2726 افزایش پیدا کرد. روند اعتصاب و اعتراض کارگران در چین در دو ماه اول سال 2016 رقم 800 اعتصاب را نشان می دهد (گزارشات ماه های بعد هنوز کامل نیست و لذا انتشار نیافته است) که این خود بیش از ماه های مشابه سال 2015 می باشد.

برای مطالعه بقیه مطلب لطفا کلیک کنید

 

۱ دیدگاه

 1. bijan pooya says

  با درود فراوان به دوست گرامی م.راد ، که تقریبا همه چیز را کاملا روشن و روان بیان کردند و من در اینجا فقط اندک سخنی خواهم گقت :
  کمونیست های چین از زمان تاسیس جمهوری خلق چین تا کنون هیچگاه ادعا نکردند که چین ، کشوری کمونیستی است .. حتی ادعا هم نکردند که چین کشوری سوسیالیستی است ، و درست بهمین جهت است که نام کشور خودرا » جمهوری خلق چین » گذاشتند .. نه » جمهوری سوسیالیستی چین » .. چنانکه اتحاد شوروی سابق ، کشور های اروپای شرقی سابق ، ویتنام و غیره ، خودشان را بلافاصله جمهوری های سوسیالیستی نام نهادند ..
  جمهوری خلق چین در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم است .. موانع سیاسی حرکت به سوی سوسیالیسم ، از طریق انقلاب کبیر 25 ساله چین از بین رفته است و اکنون در چین ، دیکتاتوری پرولتاریا حاکم است .. دوران دیکتاتوری پرولتاریا ، چیزی نیست مگر دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ، که پروسه ایست سخت ، پیچیده و طولانی ..
  بدیهی است که دراین دوران گذار ، هنوز طبقات وجود دارند و مبارزه طبقاتی به اشکال مختلف تحت دیکتاتوری پرولتاریا وجود دارد ..
  در قانون اساسی چین کنونی ، حق اعتصاب برای کارگران کاملا ملحوظ است و کارگران ازاین حق قانونی خود برای درخواست های طبقاتی خود استفاده می کنند و ازین بابت کاملا مورد حمایت حزب کمونیست و دولت توده ای چین قرار دارند .. بنابراین ، نیازی به اینهمه آمار و منحنی ها در مقاله بالا ، آمیخته به واژه پردازی های مارکسیستی ، دال بر اینکه در چین کنونی اعتصاب کارگران وجود دارد ، نبود .. مگر حزب کمونیست چین ادعا کرده است که در چین مبارزه طبقاتی وجود ندارد ؟!
  من در هیچ جا ندیده ام و نشنیده ام و نخوانده ام که حزب کمونیست و دولت توده ای چین ، چنین ادعایی کرده باشند ..
  بدیهی است که اگر مدرک معتبری بدست آید که به موجب آن ، حزب کمونیست چین ، منکر مبارزه طبقاتی در چین شده است ، در آن صورت ما هم بلافاصله اعلام خواهیم کرد که آنها رهروان سرمایه داری و پیرو رویزیونیسم خروشچفی هستند ..
  راستش ، من در مقاله بالا ، هر چه گشتم هیچ مطلب تازه ای نیافتم که نشان از انحراف خاصی در حزب کمونیست و دولت توده ای چین باشد …

  دوست داشتن

 2. م.راد says

  مطلبی که جناب عباسی تحت عنوان چین هجوم سرمایه به حد اقل معیشت کارگران و مارش اعتراض طبقه کارگر نوشته کپی بر داری از سازمان (NGO) سازمان های غیر دولتی که نام مستعار سازمانهای امنیتی کشورهای غربیست و در آلمان وابسته به سازمان امنیت آلمان است که در رقابت اقتصادی بعلت محدودیتهای منابع ، سرمایه و نیروی کاری لازم برای افزایش تولید و عقب ماندگی تکنیک صنعتی از چین در تمامی زمینه های نو آوری و صنعتی لازم ودر رقابت در بازار جهانی از چین عقب افتاده است وموقعیت خودرا از دست داده است . در مورد نشریه بولتن کار گری چین (China Labor Buletin / CLB)
  سالهلست که در برلین زیر نظر وزارن امورخارجه آلمان براعیله چین فعال است . بقیه صغرا و کبرا بافتن ایشان مطالبی است کپی شده از منابع اولترا ارتجاعی تایوان و هنگ کنک که مبنای حقیقی ندارد
  در چین از بدو پیروزس انقلاب هرگز تظاهارات کارگران ممنوع نبوده و هنوز هم نیست . در جامعه کارگی چین که انمروزه بزرگتیرن لبازدهی تاریخ بشریت را از آن خود کرده نه تخنهها کارگران بلکه تمامی زحمتکشان از از رفاه نسبی بسیار خوبی بر خوردارند و مردها با 25 سال کار و زنها با بیست سال کار بازنشست میشوند و از همه مزایای اجتماعی از جمله بیمه درمانی همگانی ، حق بیکاری ، و تحصیلات مجانی تا پیایان دانشگاه نیز بر خوردارند . در چین نقش تظاهرات آنقدر برای سیستم حکومتی چین از اهمیت بر خوردار است که زحمتکشان را تشویق به آن میکند وگرنه چگونه میشود کشوری با جمعست 1.3 مسیلیاردی و خواستهای آنها را بر آورده کرد .
  در ضمن چین دارای هفت حزب بوده و همه آنها تمامی عملکرد سیستم را زیر نظر ئارند و اجازه نمیدهند تا دولتمردان دست از پا خطا کنند . برای اینکه دوستان خوانند با چگ.نگی عملکرد (NGO) آشنا شوند وبسایتهای آنها را در زیر مشاهده خواهید کرد که همه آنها آبشخور آۀمانی دارند .
  Internationale Arbeitsorganisation – Vertretung in Deutschland
  Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Hauptsitz in Genf. Sie ist zuständig für die Formulierung und Durchsetzung internationaler Arbeits- und Sozialstandards. Die weltweit geltenden Mindeststandards sollen die Rechte bei der Arbeit und damit menschenwürdige Arbeit für alle Menschen auf der Welt sicherstellen.
  (Non Goverment Organization ) ngo
  Challenging the atomization of discontent: Patterns of migrant-worker protest in China during the series of strikes in 2010
  The dynamics and dilemma of workplace trade union reform in China: the case of Honda workers› strike
  CKC Chan, ESI Hui – 2014 – Springer
  … their aftermath. Labor Stud J 34(3):293–317. Chan CKC (2010) The challenge of labour
  in China: strikes and the changing labour regime in global factories. Routledge, New …
  set up. China Labour Bulletin (CLB), Hong Kong. http://www
  The changing nature of labor unrest in China
  M Elfstrom, S Kuruvilla – Industrial & Labor Relations Review, 2014 – ilr.sagepub.com
  … First, given the absence of any official statistics on labor activism in China and the limits … After
  comparing our data with that of China Labour Bulletin, we found several strikes listed in their
  reports … We have therefore added CLB data to China Strikes.5 Thus, though the trends w
  The Making of China’s New Labour Contract Law
  L Karindi – China analysis, 2008 – chinapolitik.de
  … 06, uschina.org/public/documents/2006/04/uscbc-comments-labor-law.pdf … 11 See Günter Schucher,
  “Chinas neues Arbeitsvertragsgesetz – Stärkung der Schwachen oder nur … 22, online available
  at cnki.net (accessed 27.12.07); and China Labour Bulletin (CLB), “Disputes ove
  China’s new labour contract law: State regulation and worker rights in global production networks
  T Lan, J Pickles – 2011 – papers.ssrn.com
  … labour dispute arbitration committees accepted 350,000 cases, an increase of 10.3 percent from
  2006 (China Labor Bulletin 2008, 14). … In 2007, China’s labour dispute arbitration committees
  accepted 350,000 cases, an increase of 10.3 percent from 2006 (CLB 2008, 14). …
  Employment relations “with Chinese characteristics”: The role of trade unions in China
  Y Zhu, M Warner, T Feng – International Labour Review, 2011 – Wiley Online Library
  … the union movement, giving rise to growing criticism both within union ranks and among
  commentators to the effect that the top lead- ership of ACFTU is “out of touch”, behaving like
  “bureaucrats” in the face of pressure building up “from below” (see China Labour Bulletin, 2009). …
  The political economy of coal mine disasters in China:“your rice bowl or your life”
  T Wright – The China Quarterly, 2004 – Cambridge Univ Press
  … 38. Anita Chan (ed.), China’s Workers Under Assault: The Exploitation of Labor in a Globalizing
  Economy (Armonk, NY: ME Sharpe, 2001), esp. pp. 82–136. 39. … A miner’s son in Sichuan talks
  about injustice at coalmines,” China Labour Bulletin (hereafter CLB), 27 July ..
  The Impact of China’s Labor Contract Law on Workers
  J Becker, M Elfstrom – 2010 – digitalcommons.ilr.cornell.edu
  … Migrant Worker Centre, “New Ongoing Violations of Labour Contract Law in China,” translated
  by Workers Empowerment and IHLO, Worker Empowerment, http://www.workerempowerment.
  org/en/newsletter/18, June 12, 2009. 25 See, for example, “Chinese Labor Laws Buckle …
  Street as courtroom: State accommodation of labor protest in South China
  Y Su, X He – Law & Society Review, 2010 – Wiley Online Library
  … Even if they go through this Kafkaesque process and are paid eventually, the payment may
  barely be adequate to cover various costs involved (China Labor Bulletin 2008). But as soon
  as collective action breaks out, the whole situation may be transformed. …
  با تشکر از مجله هفته

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.