سرتیتر

سرمایه‌داری فقر می‌آفریند

capitalism_armut

گزارش سازمان ملل: به دلیل وضعیت اسفناک اشتغال و بیکاری، فقر در کشورهای صنعتی رشد می‌یابد. این دروغ بزرگ که در جامعه سرمایه‌داری هرکس می‌تواند ترقی کند، جزو تبلیغات پایه ایدئولوژی بورژوائی است. برای همه آنهائی که نمی‌توانستند به جائی برسند تقریباً نیم قرن دولت‌رفاه وجود داشت. ولی این دولت رفاه پس از پیروزی ضدانقلاب بر سوسیالیسم برچیده شد. نتیجه این‌که در کشورهای صنعتی غرب تعداد اشتغال‌های تمام وقت تضمین شده کاهش می‌یابد و روز به روز فقر بیشتر گسترش می‌یابد.

دنیای جوان

۱۹ مای ۲۰۱۶

تارنگاشت عدالت
این دروغ بزرگ که در جامعه سرمایه‌داری هرکس می‌تواند ترقی کند، جزو تبلیغات پایه ایدئولوژی بورژوائی است. برای همه آنهائی که نمی‌توانستند به جائی برسند تقریباً نیم قرن دولت‌رفاه وجود داشت. ولی این دولت رفاه پس از پیروزی ضدانقلاب بر سوسیالیسم برچیده شد. نتیجه این‌که در کشورهای صنعتی غرب تعداد اشتغال‌های تمام وقت تضمین شده کاهش می‌یابد و روز به روز فقر بیشتر گسترش می‌یابد.

بنابرگزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)  که روز ۴شنبه در ژنو ارائه شد، فقر به دلیل بیکاری و به دلیل وجود اشتغال‌های نازل مزدی افزایش می‌یابد. دبیرکل سازمان بین‌المللی کار «گای رایدر» Guy Ryder روز چهارشنبه در معرفی گزارش اخیر بازار کارجهانی سازمان ویژه سازمان ملل گفت: «در بسیاری از کشورهای صنعتی کمک‌های دولتی نمی‌تواند کاهش درآمد افراد دارای مشاغل نازل مزد را جبران کند». بنابر اطلاعات ILO این تکامل از آغاز بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ تشدید یافته است.

طبق این گزارش قریب ۲،۱۷ درصد از مردم اتحادیه اروپا نسبت به درآمد متوسط این کشورها فقیرند. در آلمان که یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است این رقم بالغ بر ۱۶ درصد می‌باشد. افرادی فقیر محسوب می‌شوند که درآمد آنها حتا باوجود کمکهای دولتی کمتر از ۶۰درصد درآمد متوسط در کشور مربوطه باشد. ILO می‌گوید که بنابراین آمار در آلمان از هر ۱۰ نفر شهروند باوجود داشتن اشتغال یکی نفر فقیر محسوب می‌شود. علاوه براین بیکاران آلمانی نسبت به حدمتوسط اتحادیه اروپا، بیشتر مورد تهدید فقرند. بیش از ۶۷ درصد از آنان را با وجود کمک‌های دولتی می‌توان فقیر محسوب کرد. در این رابطه دانمارک دارای بهترین شرایط است و طبق آمار سازمان بین‌المللی کار ۲۸ درصد از بیکاران فقیر به حساب می‌آیند. سازمان بین‌المللی کار گزارش خود را برپایه ارقام اداره آمار اتحادیه اروپا Eurostat فراهم کرده است.

«رایموند توررس» یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش گفت که در ارزشیابی این تکامل در آلمان اجرای قانون حداقل دستمزدها که در سال گذشته به تصویب رسید منظور نشده است و احتمالاً این قانون می‌تواند به کاهش فقر کمک کند. به نظر او در آلمان نرخ بیکاری پائین است  ولی اکثراً و بویژه افراد با سطح فرهنگی پائین به این گروه تعلق دارند.