سياسی, سرتیتر

بیانیه دولت کوبا در رابطه با وقایع برزیل

«تاریخ نشان می‌دهد آنگاه که راست‌ها بر سریر قدرت نشینند، اباء نخواهند داشت تا سیاست‌های اجتماعی را از بین ببرند، امتیازاتی در اختیار اغنیاء بنهند، نئولیبرالیسم را مجدداً احیاء کنند و شوک‌درمانی بی‌رحمانه‌ای علیه کارگران، زنان و نوجوانان بکار گیرند.»… دیلما، لولا، حزب کارگر برزیل و خلق برزیل می‌توانند امروز و در آینده روی همبستگی کامل کوبا حساب کنند.

latin_amerca_russef

منبع: دنیای جوان

۱۷ مه ۲۰۱۶

 تارنگاشت عدالت

دولت انقلابی کوبا به کرات کودتای پارلمانی ـ حقوقی را که در برزیل زیر لوای  «محدوده قانونی و حقوقی» اکنون ماه‌هاست دنبال می‌شود را محکوم کرده است.  امروز (۵شنبه) آن گام تعیین‌کننده‌ای که برای هدف کودتاگران لازم بود برداشته شد. اکثریت سناتورهای برزیلی تصمیم گرفتند به روند سیاسی دادخواهی علیه رئیس‌جمهور قانونی برزیل، دیلما روسوف ادامه دهند و او را «موقتاً» برای مدت زمان تا ۱۸۰ روز از مصدر کار برکنار نمایند. طی این مدت سنا با آرای بیش از دوسوم آراء در مورد برکناری نهائی او تصمیم خواهد گرفت.

در واقع این یک ترفندی است که الیگارشی این کشور بکار بسته و از طرف رسانه‌های ارتجاعی و امپریالیسم مورد پشتیبانی قرار دارد و این هدف را دنبال می‌کند پروژه سیاسی حزب کارگر را به عقب بازگرداند، دولت قانونی این کشور را ساقط کند و از این طریق قدرتی را که نتوانسته بود به کمک آرای مردم فراهم کند، به دست گیرد.

آن‌چه که در برزیل رخ می‌دهد، بخشی از حمله متقابل ارتجاعی  امپریالیسم و الیگارشی علیه دولت‌های انقلابی و مترقی  آمریکای لاتین و جزایر کارائیب است، که صلح و ثبات منطقه را به خطر می‌افکند و روح و متن اعلامیه «آمریکای لاتین و کارائیب ـ منطقه صلح» را که در ژانویه ۲۰۱۴ در دومین همایش سران  CELAC در هاوانا توسط سران کشورها و دولت‌های منطقه به امضاء رسید نقض می‌کند.

همان‌طور که رئیس شورای کشوری و شورای وزیران کشور کوبا ژنرال رائول کاسترو روس در ۲۹ دسامبر سال گذشته در جلسه پایانی ششمین نشست رسمی  شورای ملی قدرت خلق گفت: «تاریخ نشان می‌دهد آنگاه که راست‌ها بر سریر قدرت نشینند، اباء نخواهند داشت تا سیاست‌های اجتماعی را از بین ببرند، امتیازاتی در اختیار اغنیاء بنهند، نئولیبرالیسم را مجدداً احیاء کنند و شوک‌درمانی بی‌رحمانه‌ای علیه کارگران، زنان و نوجوانان بکار گیرند.»

خلق برزیل، نیروهای سیاسی چپ و جنبش‌های مبارز اجتماعی این کشور  این کودتا را محکوم می‌کنند و در مقابل هر حرکتی که در جهت لغو برنامه‌های مهم اجتماعی صورت گیرد که دولت حزب کارگر به رهبری لولا و دیلما  عملی ساختند، مقاومت خواهد کرد. برنامه‌هائی چون سبد خانواده (Bolsa familia)، پزشک بیشتر (Mas Medicos)، خانه من ـ زندگی من (Mi Casa – Mi Vida) و یا صفرگرسنگی (Hambre Cero)  زندگی میلیون‌ها نفر در کشور را تغییر داد.

دیلما، لولا، حزب کارگر برزیل و خلق برزیل می‌توانند امروز و در آینده روی همبستگی کامل کوبا حساب کنند.