بین المللی, سرتیتر

جنگ های سال های آتی

deutschland_bw

ترجمه توسط حميد بهشتي

German-Foreign-Policy.com

منتشر شده در تلاکسکالا

برلین– (گزارش ویژه) ارتش آلمان قرار است گسترش یافته و بودجه اش افزایش یابد. این را وزیر دفاع آلمان، اورزولا فُن دِر لاین، اعلام نمود. به گفته او میزان ضروری پرسنل ارتش این کشور متغییر خواهد بود. تا سال 2023 بر شمار پرسنل نظامی ارتش 14300 تن و بر شمار پرسنل غیر نظامی 4400 تن افزوده خواهد شد. بودجه ارتش که در سال 2000 مبلغ 23 میلیارد یورو بود تا سال 2020 به 39,2 میلیارد خواهد رسید. بدین قرار وظایف ارتش آلمان در سیاست جهانی که از پائیز 2013 برای آن دائم تبلیغ می شود مبنای مادّی خواهد یافت. در این راستا رئیس جمهور آلمان دائم خواهان فعال تر شدن سیاست خارجی این کشور با استفاده از قوای نظامی بوده است. هدف برلین بدست آوردن کنترل بر حلقه ای از کشورهای حول و حوش اروپاست که دارای منابع غنی بوده و بیش از همه در نقش «پست دفاعی» برای محافظت اروپای مرفه از هر گونه عوامل مزاحم در نظر گرفته شده است. و از آنجائیکه هدف اولیه اروپا که متوجه اعمال تسلط بر کشورهای محیط به لحاظ سیاسی و اقتصادی می باشد ناسرانجام مانده است لذا دولت آلمان تصمیم گرفته است با جهت یابی تازه قدرت نظامی خویش را تقویت نماید.

دگرگونی گرایش

به گفته وزیر دفاع آلمان، اوزولا فن در لاین، ارتش آلمان قرار است گسترش یابد. به گفته او در دوشنبه گذشته سقف پرسنلی ارتش که به میزان 185000 نظامی و 5600 غیرنظامی بوده حذف خواهد شد و نظر به فزونی عملیات های نظامی از این پس میزان پرسنل لازم ارتش هر ساله از نو تعیین خواهد گشت. بدین منظور رهبری پرسنل ارتش تحت ریاست دو معاون نظامی دولت (گِرت هوفه و کاترین زودِر) و بازرس کل ارتش (فُلکِر ویکِر) آغاز به کار خواهد نمود.

به گفته فن در لاین از سال بعد جهت یابی تازه پرسنلی با افزایش بودجه برای 7000 پرسنل نظامی آغاز خواهد شد و بر طبق برنامه میانمدت برای حصول میزان ضروری تا سال 2023 به افزایش 14300 پرسنل نظامی و 4400 پرسنل غیر نظامی نیاز خواهد بود که معادل 8% افزایش پرسنل است. علاوه بر آن با تنظیم درونی ساخت ها و روندها در ارتش پتانسیل قوای نظامی افزایش خواهد یافت. هدف این تغییرات فزونی مقاومت قوای ارتش و استحکام و رشد امکانات آن خواهد بود. [1]

افزایش میلیاردها بر بودجه نظامی

به گفته خانم وزیر به منظور فزونی توان ارتش 96 فقره اقدامات مختلف درنظر گرفته شده اند[2] که از جمله ایجاد نیروی جدیدی در ارتش برای جنگ سایبری است. برای تحقق این اقدام استخدام کارشناسان آی تی در نظر گرفته شده است. به گفته فن در لاین در نیروهای زمینی و دریایی نیز واحدهای ویژه  تقویت خواهند شد. از جمله به گردان دریایی که برای عملیات نزدیک ساحل ایجاد گشته است کمپانی جدیدی افزوده خواهد گشت.[3] «ظرفیت های مدیریتی پروژه های عظیم جنگ افزاری» می بایست وسعت یابند. علاوه بر آن خدمات پزشکی ارتش آلمان در درون و برون از کشور توسعه خواهند یافت. لازمه تمامی این کارها افزایش بودجه نظامی است. در حالیکه بودجه نظامی آلمان در سال 2015 با 33 میلیارد یورو نسبت به سال 2000 رشد 40 درصدی داشته است، قرار است باز هم افزایش یابد. برای سال 2017 مبلغ 36,6 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است و در سال 2020 قرار است 39,2 میلیارد یورو بدان تعلق گیرد. بدین صورت در جوار افزایش میزان پرسنل برای پروژه های عظیم جنگ افزاری منابع مالی بیشتری اختصاص خوهد یافت. وزیر دفاع آلمان در ژانویه امسال اعلام نمود قصد دارد تا سال 2030 مبلغ 130 میلیارد یورو برای تهیه جنگ افزارهای جدید هزینه نماید که دو برابر مبلغی است که پیش از آن در گفتگو بوده است.[4]

گفتگو از بالا

ازدیاد نفرات ارتش و برنامه های افزایش جنگ افزار با مقاصد گسترده ی آلمان در زمینه سیاست خارجی این کشور متناسب است. برای تحقق این مقاصد از پائیز 2013 فعالانه و گاهی نیز سازمان یافته تبلیغ می شود. رئیس جمهور آلمان، یوآخیم گاوک، در سخنرانی خویش به مناسبت روز ملی آلمان در 2013 اظهار نمود آلمان می باید «فعالیت بیشتری در زمینه سیاست خارجی» از خود بروز دهد و «بیش از پیش برای حل» درگیری های جهانی با استفاده از قدرت نظامی خود شرکت نماید.[5] وی در ژانویه 2014 در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت برلین می باید با جدیت بیشتری در عرصه جهانی و برای تنظیم چارچوب های مربوطه حضور یابد که البته ممکن است برای اینکار استفاده از نیروی نظامی نیز لازم باشد.[6]

چند روز پیش از آن وزیر امور خارجه آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر، و وزیر دفاع آلمان فن در لاین همینگونه مطالب را اظهار نموده بودند. اشتاین مایر گفت آلمان بزرگتر از آن است که بتواند از پشت خط به تفسیر وقایع گیتی بپردازد و فن در لاین اظهار داشت بی تفاوتی برای کشوری مانند آلمان نمی تواند گزینش باشد.[7] آخر سر نیز آکادمی سیاست امنیتی آلمان (BAKS) اعلام داشت که قصد دارد در مباحث مربوط به فعالیت های سیاست جهانی این کشور بیش از پیش در عرصه عمومی حضور یابد.[8] و علاوه بر آن اقداماتی برای استفاده از روزنامه نگاران در این زمینه صورت خواهد گرفت.[9]

حلقه ای به دور اروپا

طرح های راهکاری آلمان نشانگر آن اند که در سال های آتی در کدامین مناطق کره ارض برای تحقق مقاصد جهانی این کشور اعمال نیروی نظامی ضروری است. در اکتبر سال 2013 در یکی از اسناد راهکاری بنیاد علم و سیاست با اشاره به تمرکز مقاصد ایالات متحده آمریکا در زمینه جنگ قدرت با چین نوشته شده است آلمان می باید «برای کاستن بار آمریکا»،«در درجه اول کوشش خویش را در زمینه محیط مغشوش اطراف اروپا، از شمال افریقا گرفته تا خاورمیانه و آسیای مرکزی» تمرکز دهد. بدین منظور«انجام عملیات نظامی» نیز ضروری است.[10] مشابه این جهت گیری در یکی از مباحث مطروحه در «وایس بوخ» (کتاب سفید ارتش آلمان) آمده است: آلمان و اروپا را «قوسی از بحران» احاطه نموده است که «از کشورهای بالتیک آغاز و تا خاورمیانه و کشورهای مغرب ادامه داشته» و «دلیل وجود ارتش ما را بدست می دهد».[11]

کشورهای باصطلاح قوس بحرانی کشورهایی هستند که برلین و بروکسل می خواهند با آنها با روش نئوکلنیالیستی و در نقش صادر کننده مواد خام و نیز بازار محصولات خود رفتار نمایند – کشورهای نفتی شمال افریقا و خاور میانه، پاره ای از آنها کشورهایی هستند که بعنوان پست دفاعی می بایست تحت کنترل قرار گیرند تا از ورود پناهجویان و نیز حملات مسلحانه به اتحادیه اروپا و منافع آن جلوگیری نمایند (مالی، لیبی، سوریه).

جنگ به جای سیاست

در باره قوس بحرانیِ امروزی، سال ها پیش در چارچوب راهکار امنیتی اروپا که در 12 دسامبر 2003 در بروکسل به تصویب رسید گفته شد: «ما باید بکوشیم تا در مشرق اتحادیه اروپا و در سواحل دریای مدیترانه حلقه ای از کشورهایی که مسئولانه حاکمیت کنند به وجود آیند، بطوری که ما بتوانیم با آنها روابط تنگاتنگ و همکاری داشته باشیم» – سدّ مطمئن و قابل کنترلی از مشتریانی با ثبات به دور اروپایی که اقتصادش رشد می کند.[12] به ارزیابی ولفگانگ ایشینگِر که رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری است اروپا از تحقق این هدف به شدت دور گشته است: «امید به اروپایی که با پست های دفاعی با ثباتی برای دفاع از رفاه رو به رشد خود و همکاری با کشورهای جنوب دریای مدیترانه و اروپای شرقی مجهز باشد نقش بر آب گشته است.[13] و اکنون برای حفاظت از حاکمیت آلمانی- اروپایی از هرگونه زیان و برای بدست آوردن حاکمیت اقتصادی بر مناطق مجاور، سربازانی به کشورهای مزبور از مالی گرفته تا سوریه و عراق ارسال می گردند – برای جنگ های سال های آتی.

پاورقی ها

[1], [2] Trendwende Personal: Tagesbefehl der Ministerin. http://www.bmvg.de 10.05.2016.
[3] S. dazu Das Multitool der Marine.
[4] Christian Thiels: Von der Leyens 130-Milliarden-Wunschzettel. http://www.tagesschau.de 27.01.2016.
[5] S. dazu Schlafende Dämonen.
[6], [7] S. dazu Der Weltordnungsrahmen.
[8] S. dazu Dialog von oben.
[9] S. dazu Alle für Deutschland.
[10] Neue Macht – Neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch. Ein Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und des German Marshall Fund of the United States (GMF). Oktober 2013. S. dazu Die Neuvermessung der deutschen Weltpolitik.
[11] Hilmar Linnenkamp, Christian Mölling: Das Weißbuch zur Verteidigungspolitik. SWP-Aktuell 21, Februar 2015. S. dazu Modernes Strategieverständnis (II).
[12] Ein sicheres Europa in einer besseren Welt. Europäische Sicherheitsstrategie. Brüssel, den 12. Dezember 2013.
[13] Eine Zukunftsaufgabe für die EU. Internationale Politik, Januar/Februar 2016, S. 28-32.