پرش به محتوا

شلیک و کشتن پناهجویان در مرزها تازه آغاز کار است!

panahandegan_ij7

سرکوب و کشتار بی سر و صدای پناهجویان اولین میوه جنگهای نیابتی با پناهجویان است که رهبران اروپا بگردن کشورهای غیراروپایی منتقل کرده اند!

«نگهبانان مرزی ترکیه با شلیک کردن به پناهجویان 16 نفر از جمله سه کودک را کشتند!
نگهبانان مرزی ترکیه باشلیک به پناهندگان آنها را درمرزها می کشند. این گزارش را نشریه تایمز انگلیس منتشر کرد.
در چهار ماه گذشته شانزده مهاجر، از جمله سه کودک زمانیکه می خواستند از سوریه به ترکیه وارد شوند، توسط نگهبانان مرزی ترکیه کشته شده اند. اینگزارش توسط سازمان نگهبان حقوقبشرسوریه، ارائه شده است.
یک افسر پلیس آزاد سوریه و یک قاچاقچی سوریه ای ساکن در ترکیه، معتقدند تعداد واقعی کشته ها بالاتر از رقم فوق می باشد.
اتحادیه اروپا و ترکیه یازده روز پیش برسر قراردادی به توافق رسیده اند که جریان پناهندگان به اروپا اروپا را متوقف کنند. همچنین پناهجویان بیشتری در کشورهای «امن» منطقه پذیرفته خواهند شد، در حالیکه اکنون شاهد این نوع صحنه های خطرناک در این کشورهای «امن» منطقه هستیم.» (1)
برخی از قاچاقچیان منطقه معتقدند:
«پناهجویان هنوز از مرز عبور می کنند اما حالا می خواهند یا آنها را بکشند یا اسیر کنند«. (2)
«عفو بین الملل به اتحادیه اروپا هشدار داده که عملکرد ترکیه در مورد پناهجویان سوری مغایر قوانین بین الملل است. این نهاد حقوق بشر می گوید در ماه های اخیر، آنکارا به طور متوسط روزانه یکصد پناهجو را به طور غیرقانونی به سوریه برگردانده استلطفا به گزارش ویدئوی رادیو بی بی سی در پیوند زیر توجه کنید. » (3)

اشک تمساح ریختن رهبران اروپا
رهبران اروپا باید اشک تمساح ریختن و دو رویی را کنار بگذارند! اخراج غیرقانونی پناهجویان به کشورهایی که ناامن هستند، زندانی کردن، کشتن در مرزهای خشکی و دریاییپیامدهای گریزناپذیر سیاستهای سختگیرانه پناهندگی اروپاست! اروپا با این قرارداد در حقیقت آخرین مرحله پروژه بغرنج و طولانی بنام جنگ نیابتی با پناهجویان را عملی می کند!
کشتن پناهجویان در مرزها، خودکشی پناهجویان، مورد تجاوز واقع شدن زنان و بچه، همه پیامدهای کاملا آشکار و قابل پیش بینی سیاستهایی است که رهبران اروپا به ترکیه و سایر کشورها تحمیل می کنند!
هنر رهبران اروپا در این است که:
یک: این گونه پیامدها را که بطور مستقیم از ساختار سیستم ناشی می شود به حوادث ناخواسته و نامطلوب نسبت می دهند و با تکنیکهای رسانه ای سعی می کنند توجه و افکار توده ها را از ریشه مشکلات و جنایات جاری منحرف کنند!…
دو: در چنین مواقعی هرگز هزاران میزگرد و آنالیز ریشه یابی مشکلات با متخصصان را سازماندهی نمی کنند!… باهنرمندی تمام سعی می کنند این گونه اخبار را در بین اخبار دیگر فورا محو کرده و مردم باید هرچه زودتر آنرا فراموش کنند!…

به همین دلیل کمتر کسی متوجه می شود که در نتیجه اجرای اینگونه سیاستهای سختگیرانه و بیگانه ستیز قربانیان دریای مدیترانه بیشتر از قربانیان داعش است! بی جهت نیست که دریای مدیترانه را گورستان پناهجویان می نامند! ولی هنوز هیچ کشور و گروهی به این فکر نیفتاده اند که مقدمات دادگاهی کردن و مجازات مسببین این جنایات را فراهم کنند!…

«گفته می شود روز دوشنبه می خواهند 500 نفر را از یونان به ترکیه اخراج کنند، هنوز سر رقم دقیق سخنگویان خبر جدیدی اعلام نمی کنند لذا با قاطعیت نمی توان در این باره صحبت کرد. این مسئله به تعداد زیادی فاکتورهای لجستیکی بستگی دارد. مهمتر از آن باید همه این اخراج ها از طریق طی کردن پروسه حقوقی درست انجام پذیرد. … کمیساریای عالی پناهندگان جهان نیز اعلام کرده است که می ترسد از هفته آینده اخراج ها شروع شود به همین دلیل خواهان یافتن تضمینی برای متوقف کردن این تصمیم است. آقای دیمتری آوراموپولوس نماینده کمسیون اروپا روز دوشنبه به ترکیه می رود تا کنترل کند که توافقات زیرپا گذاشته نمی شود. » (4)

«قرار بر این بود که ترکیه پناهجویان را بطور شایسته ای پناه دهد تا کشورهای اروپایی پناهجویان را میان خود تقسیم کنند ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است. ترکیه پناهجویان را به کشورهایی بر می گرداند که امن نیستند!
عفو بین الملل و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می ترسند در صورتیکه اروپا پناهجویان را به ترکیه پس بفرستد با همین سرنوشت روبرو شوند! خانم ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می گوید: » در حال حاضر اروپا تمامی مشکلات و مسئولیت هایش را از اروپا به جای دیگر منتقل می کند.

ادوارد نظر سکی رئیس عفو بین الملل هلند می گوید: » اروپا از این نقطه حرکت میکند که ترکیه برای پناهجویان کشور امن است! هزاران پناهجو را که به ترکیه پناه آورده اند، اگر ترکیه دستگیر کرده و به کشور جنگ زده ای مثل سوریه پس بفرستد این امر بطور کامل برخلاف تمامی قراردادهای بین المللی برای حمایت از پناهجویان است!» (5)

آیا رهبران اروپا اینقدر نادان و ضعیف هستندکه نمی دانند ترکیه کشور امن برای پناهجویان که سهل است برای مردم خودش نیست؟ چگونه در یک تصمیم گیری لحظه ای ترکیه را به کشور امن تبدیل کردند؟ چگونه رهبران اروپا می توانند از دولت اردوغان انتظار برخورد شایسته نسبت به پناهجویان را داشته باشند در حالیکه خودشان در اروپا این برخورد را نمی کنند؟ مهمتر از آن چگونه می خواهند با برخوردهای شایسته دولتهایی مانند مقدونیه و بلغارستان و ترکیه و از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند؟ اگر این سیاستها کارگر بود دولتهای اروپائی بدون خونریزی می توانستند به نحو شایسته مشکل پناهجویان را حل کنند! پرواضح است که نیاز به خشونت و مشتهای آهنین نامرئی هست!…

مسابقه در سیاستهای سختگیرانه و رشد مستمر سیاستهای بیگانه ستیز در اروپا
کشورهای اروپایی بیش از 20 سال است که در سختگیری و غیرممکن کردن زندگی انسانی و نابودی حقوق بشر پناهجویان با هم مسابقه گذاشته انداز مراکش تا ترکیه مرزهای اروپا را در داخل و خارج از اروپا در دیوارها و سیم های خاردار می پیچند! و ارتشهای اروپایی با هیلیکوپتر و ماشینهای زرهپوش و هواپیماهای بدون سرنشین و سربازان مسلحاز مرزهای اروپا حفاظت می کنند! زمانی نه چندان دور رهبران اروپای آزاد دیوار برلین را سمبل جدایی، دیکتاتوری، جامعه بسته، فساد، جنایت و هر عمل شیطانی می نامیدند!
در مدت زمان 28 سال برپایی دیوار برلین که ارتفاع آن دو متر بود! در مجموع 71 نفر در در پای این دیوار که«پرده آهنین» نیز نامیده می شد، کشته شدند! حالا بعضی روزها در پای دیوارهای مرئی و نامرئی اروپا بیش از 850 نفر می میرند! ولی هنوز دیوار برلین سمبل همه جنایات و شیطان صفتی است! (6)

واقعیت این است که بعضی از کشورهای اروپایی در کشورهای خودشان، در خاورمیانه و کشورهای پناهنده خیز آگهی خطراتی را که در کمین پناهجویان در راه اروپا وجود دارد منتشر می کنند تا آنها را بترسانند و از آمدن به اروپا باز دارند! بزبان دیگر پناهجویان هر چقدر بیشتر در راه اروپا بمیرند عملا به این اهداف کمک کنند!

اشپیگل آنلاین می نویسد: «در دریای مدیترانه انسان ها غرق می شوند و ترس سیاستمداران بیشتر از همدلی با این انسان ها ست. آنها از غریبه ستیزی در میان مردم خود می ترسند…. ما قادر به نجات آوارگان پناهجو هستیم ولی عمل نمی کنیماین بار 800 نفربه هلاکت رسیدند. مدت کوتاهی قبل از آن 400 نفر، در ماه فوریه 300 نفر،
توماس دِ مزییروزیر کشور آلمان می گوید: «اگر ما هر کسی که به دریای مدیترانه می آید، به راحتی به اروپا راه دهیم، این بهترین بازار یابی برای قاچاقچیان انسان است که می شود تصور کردچند روز بعد کشتی حامل آوارگان پناهجو واژگون می شود و 800 انسان رابه کام مرگ می فرستد… » (7)

در داخل کشورهای اروپایی مسابقه در سختگیری و کم کردن جدابیت برای پناهجویان به این درجه رسیده است: پناهجویانی را که پرونده شان بسته شده بدون یک سنت کمک دولتی به خیابانها رها می کنند، حق تحصیل در دانشگاه و گذراندن دوره های کارآموزی و ندارند، حق کرایه کردن خانه ندارند، حق کار کردن ندارند، زمانی در بیمارستان پذیرفته می شوند که یا خیلی اروژانس باشد یا خطر مستقیم مرگ داشته باشد، در غیر اینصورت آنها را به دلیل اینکه پول هزینه بیمارستان را ندارند، بدون تداوی و عمل بیرون می کنند!… هربار که پلیس آنها را دستگیر کند بدون اینکه کوچکترین خلافی را مرتکب شده باشند، تنها به این امید که می توانند روحیه آنها را بشکنند و وادار به همکاری برای «بازگشت داوطلبانه» کنند می توانند 18 ماه آنها را در زندان نگهدارند!… پناهجویی را می شناسم که بعد از بسته شدن پرونده اش 25 سال است بعنوان غیرقانونی به خیابانها رها شده و در مجموع بیش از 13 سال در زندان بوده بدون اینکه خلافی مرتکب شده باشد!… چگونه جوانی انسانها را تباه می کنندحتی تعداد قابل توجهی زیر این فشارها خودکشی و خودسوزی میکنند ولی به کشورشان بر نمی گردندو صدها مقرارات تنبیهی دیگر هم بی اثر استرهبران اروپا بویژه از طرف نیروهای هر دم رشد یابنده راست افراطی و احزاب پوپولیست جهت رسیدن به اهداف مورد نظر تحت فشار قراردارند! احزاب و نیروهای راست افراطی دیگر منظر عمل دولتهایشان نیستند خودشان کم کم دارند وارد میدان می شوند!

اشپیگل آنلاین: «بله در بین ما نژادپرستان هم هستند. در منطقه خوش آب وهوائی در «زاکسن«، آلمانی های خشمگین در دروازه شهر تابلوئی آویخته اند به این مفهوم که: «لطفا از اینجا هم فرار کنید اینجا جائی برای زندگی کردن موجود نیستاین دشمنی محض است…» (8)

» اقدامات دولت استرالیا برای ترساندن مهاجران غیرقانونی
استرالیا سیاستی سخت‌گیرانه را علیه پناهجویانی که خود را از راه دریا به این کشور می‌رسانند دنبال می‌کند. آخرین اقدام دولت استرالیا برای مقابله با این مهاجران غیرقانونی انتشار اطلاعیه‌ای در سراسر دنیا برای ترساندن آن‌هاست.
کشتی‌ای کوچک بر روی امواج متلاطم دریاستآزاردهنده‌تر از تصویر کشتی‌ای که گویا خطر غرق شدن تهدیدش می‌کند، نوشته‌ای است که بر بالای آن دیده می‌شود: «هیچ شانسی وجود ندارد – استرالیا وطن تو نمی‌شود
دولت استرالیا این پیام را به ۱۷ زبان، از آلبانیایی تا عربی و از فارسی تا ویتنامی، منتشر کرده است. در روزهای اخیر این اطلاعیه در چند کشور، از جمله در روزنامه‌های پاکستانی، انتشار یافته است.
مقامات استرالیایی به خود می‌بالند که دولت شدیدترین اقدامات همه دوران‌ها را برای حفاظت از مرزهای این کشور به عمل آورده است. » (9)

فیلم استرالیایی برای ایجاد رعب و وحشت در مهاجرین افغانی (10)

حتی باوجود حملات مرگبار نیروهای فاشیستی و راسیستی به خانه ها و کمپهای پناهجویان و سیاستهای بیگانه ستیز دول اروپایی و همه تلاشهای سرکوبگرانه و به حاشیه راندن هااحزاب حاکم به نتایج مطلوب نرسیده اند!… پس چه باید کرد؟

سازماندهی جنگ نیابتی
بنابراین اروپا با مشکل واقعا سختی روبروست! من سالهاست که می گویم اروپا هر چقدر سخت گیری کند پناهجویان بازهم با تمام تلفات غیرقابل تصور از دریاها و دیوارهای خونین رد شده و خواهند آمد! زیرا اروپا برای آنها امن تر از کشورهای خودشان است! قابل درک است که آنها بین مرگ و زندگی با تمام خطرات ممکن زندگی را انتخاب می کنند! تنها یک راه حل ممکن است آمدن پناهجویان را متوقف کند. زمانیکه در اروپا امنیت پناهجویان بیشتر از کشور خودشان از بین برود و آنها بر سر دو راهی مرگ در خانه و مرگ بدتر در اروپا قرار بگیرند!

مشکل واقعی از این قرار است اروپا تمامی سختگیریهای قانونی و غیرقانونی قابل اعمال در سطح فرهنگ حاکم بر اروپا را انجام داده است، حتی 13 سال زندان بدون ارتکاب جرم به اندازه کافی پناهجویان را نمی ترساند که داوطلبانه برگردندبا این همه رهبران اروپا به نتیجه مطلوب نرسیده اند! قدم فراتر از این مرحله، برپا کردن چوبه های دار و میدانهای اعدام و اطاقهای شکنجه واقعی است! تا زمانیکه احزاب نئوفاشیست بقدرت نرسیده اند این امر با توجه به فرهنگ حاکم در اروپا غیر ممکن است. هرچند که در هلند حتی آقای ناوین وزیر دادگستری قبلی تقاضای مجدد قانونی شدن اعدام را کرده است!… احزاب راست افراطی در همه جای اروپا خواهان این نوع تنبیهات و میلیتاریزه کردن جامعه در رویارویی با مشکلات اجتماعی هستندخوشبختانه تابحال نیروهای مترقی بیشتر و قویتر از آنها هستند ولی این نگرانی واقعی است که در اروپا بیش از 20 سال است احزاب راست افراطی با افت و خیز رشد می کنند!

بنابراین در شرایط حاضر تا زمانیکه احزاب نئوفاشیست بقدرت نرسیده اند، ناامن کردن اروپا برای پناهجویان در درجه ای بالاتر از کشورهای پناهنده خیز غیرممکن است! پس پناهجویان خواهند آمد! در چنین شرایطی تنها راه حل ممکن و بسیار هوشمندانه این استکه جنگ با پناهجویان را به خارج از مرزهای اروپا منتقل کنند!

این کار بسیار مفیدتر و موثرتر از آنست که آمریکا زندانهای مخفی و شکنجه گاههایش را در کشورهای دیگر برپا می کند! زیرا همه اثر انگشت مستقیم دولت آمریکا را در این زندانهای غیرقانونی می توانند تشخیص دهند! ولی راه حل اروپا بینهایت هوشمندانه است و دیدن اثرانگشت رهبران اروپا براجساد قربانیان بینهایت مشکل است! زیرا اروپا کل جنگ را به کشورهای دیگر منتقل کرده است!

یکی از اهداف اساسی جنگ نیابتی دقیقا همین است که خون پناهجویان و مهاجران بدست کشورهایی که در خارج از اروپا قرار دارند ریخته شود تا دستهای رهبران اروپا همواره در دستکشهای سفید و براق بدون کوچکترین اثری از خون قربانیان باقی بماند. در غیراینصورت نمی توانند به بقیه جهان درس حقوق بشر بدهند و به بهانه دفاع از دمکراسی و حقوق بشر در امور داخلی کشورهای موردنظر دخالت کنند!

به همین دلیل در چنین مواقعی کسی نمی گوید بدستور اروپا ترکیه پناهجویان را در مرزها تیرباران کرده و کشت! همه می گویند ترکیه پناهجویان را کشت زیرا قتل در کشور ترکیه اتفاق افتاده است! و اثر انگشت اربابان اردوغان بر اجساد پناهندگان دیده نمی شود! اروپا سالهاست که در بالاترین گروه کاری سیاسی (HLWG) اینگونه برنامه ریزی ها را می کنند و شرط هرگونه کمک نظامی، سیاسی، توسعه و تکامل، اقتصادی و اجتماعی را به پذیرش مسئولیت متوقف کردن پناهجویان و مهاجران در کشورهای دیگر وابسته کرده است! کشورهای اروپایی آشکارا این کشورهای ضعیف و رهبران فاسدش را با پول و بده بستانهای سیاسی و اقتصادی و نظامیمی خرند! کشورهای ضعیف آسیایی مثل افغانستان و کشورهای آفریقایی را با چند صد میلیون می خرند! اردوغان را با چند میلیارد خریدند! اردوغان فکر می کند که گرانفروشی کرده است ولی بزودی خواهد فهمید که تمامی کاسه کوزه سر او خراب خواهد شد و خودش و کشورش را مفت فروخته است!

یک چیز بسیار مهمی از هم اکنون تغییر کرده است و رسانه یا درک نکرده اند یا آگاهانه اعتراف نمی کنند! و آن این است که اگر تعدادی پناهجو به هر طریق پایش به اروپا برسد، همه رسانه ها و رهبران سیاسی اروپا می گویند ترکیه به وعده هایش عمل نمی کند! دیگر رهبران اروپا متهم نمی شوند بلکه ترکیه و کشورهای دیگر هستند که متهم هستند وظایف خود را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا خوب انجام نمی دهند! و اگر پناهجویان هم در این راه کشته شوند بازهم خونشان بگردن ترکیه و سایر دولتهای سر راه اروپاست!

تمامی راه حلهای کشورهای اروپایی برای ترساندن پناهندگان به اندازه کافی کارگر نبوده است. اگر قرار باشد همان کارها را که تابحال در اروپا انجام داده اند، کشورهای دیگر نیز انجام دهند پرواضح است که نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد! بنابراین تنها کار موثر برای ترساندن پناهجویان سرکوب وحشیانه و بی رحمانه و کشتن تعداد قابل توجهی از آنان به بهانه های موجه و ناموجه است! و یا محکوم کردن پناهجویان به زندگی در شرایطی است که یا خودکشی کنند، یا زن و بچه خود را بفروشند یا اعضای بدن خود را بفروشندتمامی این نوع آزمایشها قرار است در آزمایشگاه کشورهای بیرون از اروپا مانند ترکیه، لبنان، و کشورهای آفریقایی که بزرگترین کمپهای پناهجویی جهان مانند کمپ داداب در کنیا را دارندعملی شود! (11) در این کمپها بزرگترین باندهای مافیایی، قاچاق جنسی زنان و کودکان برای بردگی جنسی و کار، قاچاق انسان برای فروش اعضای بدن شان…. فعال هستند. این کمپها آزمایشگاه انواع خلافکاری گروههای مافیائی است! از نظر کشورهای متمدن و کعبه های دمکراسی برای پناهندگان جهان سوم «انسان بودن به چه معنی است؟«ساکنان این کمپها در عمل باید بدون حق، حق داشتن، محکوم به زندگی گیاهی و کرم وار هستند!… (12)

«مقام‌های لبنانی می‌گویند که ۷۵ دختر را که توسط قاچاقچیان انسان به روسپی‌گری واداشته شده بودند، آزاد کرده‌اند. اغلب این دختران اهل سوریه بوده‌انددخترانی که در این جریان آزاد شده‌اند در زمان اسارتشان کتک خورده و شکنجه شده بودند. همچنین آنها تهدید شده بودند که تصاویر برهنه‌شان منتشر خواهد شدبرخی از این دختران از اردوگاه‌های پناهجویان به اسارت برده شده بودند و برخی از آنها توسط افرادی سوری به گروه قاچاق انسان در لبنان فروخته شدند.
جنگ داخلی بیش از یک میلیون سوری را راهی لبنان کرده است و بسیاری از آنها در شرایط بدی به سر می‌برند.در خشونت‌های سال‌های اخیر صدها دختر و زن سوری و عراقی به بردگی جنسی گرفته شده‌اند.» (13)

بستن مرزها و جلوگیری از آمدن پناهجویان به اروپا
روح قرارداد اروپا با ترکیه و سایر کشورها این استکه » از آمدن پناهجویان به اروپا جلوگیری کنندکنترل ورود پناهجویان و مهاجران در دست دولتهای اروپایی باشد تا در سطح نیاز سیاسی و اقتصادی دولت و شرکتهای چندملیتی جریان مهاجرت و پناهندگی را تنظیم کنند!

قراردادی که بظاهر بینهایت معصومانه فرموله شده است، و از ترکیه می خواهد از ورود «غیرقانونی پناهجویان و پناهجویان اقتصادی » جلوگیری کند!… پیامدهای اجتناب ناپذیرش خون انسانهای بیشماری است که از این بعد در راه اروپا در مرزهای زمینی کشورهای دیگر ریخته می شود و دریای مدیترانه را گلگون تر خواهد کرد!

در اروپا با وجود آنهمه موسسات تحقیقاتی و تجربه و تخصص تشخیص اینکه یک نفر پناهنده واقعی است یا نه، سالها طول می کشد. حالا چگونه از سرباز ترکیه انتظار دارید که لب مرز در عرض چند ثانیه تشخیص دهد کدام پناهنده واقعی است و کدام یک پناهنده اقتصادی است و از حرکت او باید جلوگیری کند؟آیا سربازان ترکیه نوابغ روانشناسی و حقوق پناهندگی هستند یا مثل تمامی سربازان مهمترین تخصص شان سرکوب و تیراندازی و ماشه کشی است؟
«ترکیه هزاران نفراز پناهندگان سوریه ای را به کشور سوریه برگردانده و به همین دلیل قوانین بین المللی را نقض کرده است. این حرفها را امنستی اینترناسیونال میگوید!
در برنامه مهم تلویزیون هلند بنام «ساعت خبر» آقای سامسوم رهبر حزب سوسیال دمکرات هلند، این عمل رادلیلی برای تعلیق قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه دانست.

آقای سامسوم می گوید: این دولت ترکیه با تمام پرنسیپهایی که ما برایش مبارزه می کنیم در تضاد است!
عفو بین الملل می گوید: اغلب پناهندگانیکه توسط دولت ترکیه به سوریه برگردانده شده اند، پناهندگان بی مدرک هستند. این امر ثابت می کند که آنها را به شیوه غیرقانونی به سوریه برگردانده اند!
عفو بین الملل می گوید تحقیقات ما رازی را آشکار کرده است کههمه مردم منتطقه از آن خبر داشتند! یعنی از بازگشت غیرقانونی پناهندگان بدون مدارک به سوریه آگاه بودند.» (14)

اولین تخصص هر سیاستمداری این استکه پیامد تصمیم هایش را بدرستی پیش بینی کند! رهبران اروپا تا ابد نمی توانند به بازی کی بود، کی بود من نبودم ادامه دهند. یا آنها در نهایت صداقت پیامدهای تصمیم هایشان را نمی توانند پیش بینی کنند پس چنین احمق هایی نباید در چینن مقام و مسئولیتی قرار بگیرند. یا اینکه می فهمند ولی در نهایت فساد و دورویی خودشان را به آن راه می زنند! در هر حال هر تصمیمی مسئولیتی دارد که بگردن کسانی است که آن تصمیم را گرفته اند و برنامه عملی آنرا تدوین و اجرا کرده اند!
اروپا به این راحتی به این نقطه نرسیده است. بیش از بیست سال است که در این مسیر حرکت می کنند

تضادهای عمیق و جدی بین رهبران اروپا
هرچند که اوضاع بینهایت تیره و تار به نظر می رسد ولی در واقعیت چنین نیست! در درجه اول در اروپا بینهایت انسانهای شریف و افراد و احزاب مترقی وجود دارند که کوچکترین منافعی در تداوم این جنایتها ندارند. حتی بین احزاب سیاسی حاکم در مورد موثر بودن این راه حلها تضادهای جدی وجود داردچند نمونه
«قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه برای بازگرداندن پناهجویانی که خود را از این کشور به یونان رسانده‌اند، با مخالفت‌های شدیدی روبرو شده است. حزب سبزهای آلمان اعلام کرده که در نظر دارد جلوی این اقدام را بگیرد.
خانم کاترین گورینگ اکارت، رئیس فراکسیون حزب سبزهای آلمان در مجلس نمایندگان آلمان «بوندس تاگ» در این باره در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی «ولت» گفت: «ترکیه کشوری است که به طور آشکار با کنوانسیون ژنو حقوق پناهجویان سازمان ملل متحد به مخالفت برخاسته است.» » (15)

«ژان آزلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در گفتگو با روزنامه «تاگس اشپیگل» از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که تراکم پناهندگان در شمال یونان را حل کنند. وی تصاویر اخیر در مرزهاي بین مقدونیه و یونان را ناگوار ارزیابی و انتقاد شدیدی به کشورهای در مسیر بالکان با رهبری یونان براي مسدود کردن مرزهاي خود و پذیرش پناهندگان کمتر وارد کرده و آن را راه حل این مسئله ندانستوی همچنین تأکید کرد که کنار حفاظت بهتر از مرزهاي خارجی اتحادیه اروپا باید تقسیم پناهندگان از یونان و ایتالیا نیز بالاخره در پیش گرفته شود.
مهمتر از توافق با ترکیه برای کاهش شمار پناهندگان یک‌پارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
وی همچنین در این باره ابراز تردید کرد که مناقشات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره اقدام درست در بحران پناهندگان در سطح سران اتحادیه اروپا بتواند تصمیم گیری شود.» (16)

«به نقل از روزنامه «هندلز بلات«، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی سیاست پناهندگان اتحادیه اروپا را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که این اتحادیه با سیاست حصارکشی و بازدارندگی زندگی پناهندگان را به خطر می‌اندازد.استراتژی تشکیل قلعه اروپایی به جراحت حقوق بشر منجر شده و هیچ نقشی در توقف هجوم پناهندگان ندارداین حصارها به‌جای اینکه جلوی هجوم پناهندگان را بگیرد فقط مسیر آنها را به یک مسیر آبی و یا خاکی خطرناک منحرف می‌کنند.» (17)

«مارکوس زودر«، وزیردارایی ایالت بایرن از حزب سوسیال مسیحی…»تصریح کرد که تا به حال ما باید از یک شکست اروپا در بحران پناهندگان سخن می گفتیم. نه حمایت از مرزهاي خارجی اتحادیه اروپا و نه تقسیم مجدد پناهندگان در این اتحادیه شکل نمی گیرد. اروپا درسیاست پناهندگان عمیقا گرفتار جدایی و شکاف شده است و آلمان متاسفانه با سیاست مرزهاي باز خود نقش مهمی در این راستا ایفا می کند. «زودر» شرایط در اروپا را بسیار نگران کننده توصیف کرده» (18)

به نقل از روزنامه «لایزیتسر روند شای«، «جین آزلبورن«، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ«ارزیابی تیره و تاری را درباره بحران پناهندگان در اروپا ارائه داده و اعلام کرد که ما دیگر هیچ خط و مشیی را در این راستا نداریم و به سوی هرج و مرج پیش می رویم….همه انرژی خود را روی مرزهاي بین مقدونیه و یونان متمرکز نکنیم. این یک فاجعه خواهد بود.» (19)

خطر فروپاشی اتحادیه اروپا واقعی است
«کریستوس استیلیاندس«، کمیسر امور بشردوستانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم به پناهندگان کمک کنیم در عین حل اروپا را در آستانه سقوط ارزیابی کرد. وی خطر فروپاشی اتحادیه اروپا را واقعی ارزیابی کرده و در عین حال کمک به پناهندگان را وظیفه اتحادیه اروپا دانست….وی ایجاد دیوارها و حصارهای داخلی در اتحادیه اروپا را حلال مشکل ندانسته و گفت: هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند این بحران را حل کند » (20)

پر واضح است که در چنین شرایطی مقاومت خلاق و آگاهانه می تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد
سکوت ما در مقابل این جنایاتی که با سازماندهی آگاهانه ادامه می یابد به این معنی استکه با درجات مختلف در تداوم این جنایات مسئولیت مشترک داریم. وظیفه انسانی و سقراطی ما روشن است. افشای ریشه ای برنامه های 1%های حاکم برجهان و مشروعیت زدایی از این جنگهای نیابتی و جنگهای مستقیم که تنها به نفع همان 1%هاست!… هشیاری و افشاگری و مبارزه علیه رسانه هایی که در ساختن جو پناهنده ستیز و بیگانه ستیز جو سازی می کنند بینهایت مهم است. ما شاهد بودیم که از ماجرای شب اول ژانویه در کلن چگونه یک زلزله سیاسی هشت ریشتری علیه پناهجویان درست کردند و در تمام اروپا قوانین پناهندگی را سخت تر کردند!… دقیقا بعد از وارد کردن اینگونه شوکهای روانی و جو سازیهاست که توده ها را از نظر روانی برای پذیرش قصابی و سرکوب بی رحمانه قربانیان آماده می کنند!…
» در سال ۱۹۴۶، بازپرس دادگاه نورنبرگ به رسانه های المان گفت: «استفاده توطئه گران نازی ها از جنگ روانی کاملا شناخته شده است. پیش از هر تجاوز عمده ای،آن ها کارزار روزنامه ای حساب شده ای را برای تضعیف قربانی ها و آماده کردن روانی مردم المان برای حمله به راه انداخته انددر سامانه تبلیغاتی کشور هیتلر روزنامه های یومیه و رادیو بودند که اسلحه های مهمی بودند.» » (21)
به محض اینکه ماجرای شب ژانویه کلن به تبلیغات جهانی علیه پناهجویان تبدیل شد من ماجرای شب اول ژانویه را » 11 سپتامبر پناهجویان » نامیدم و تمام فرایند بعدی نشان داد که تحلیل من کاملا درست بود. به بهانه تعرض بر زنان هیچ قانون مترقی در اروپا برای حمایت از زنان تصویب نشد ولی همه قوانین سختگیرانه علیه پناهجویان در آن جو روانی و هیستریک براحتی تصویب شد! بعدها همه گزارشات نشان داد که نقش پناهجویان در آن ماجرا نزدیک به صفر بود!… (22)

جنگ با قاچاقچی ها یا با پناهجویان؟
تا بحال رهبران اروپا به بهانه نجات جان پناهجویان به جنگ با قاچاقچی هایی می پرداختند که از مسیر دریایی خطرناک پناهجویان را به اروپا می آوردند! رهبران اروپا ترجیح می دهند که در مورد جنگهای ویرانگر، شکاف غیرقابل تصور بین فقرا و ثروتمندان در جهان، بحران اقتصادی ساختاری نظام سرمایه داری، رهبران دیکتاتور در کشورهای جهان سوم که در خدمت کشورهای غربی هستندسکوت اختیار کنند! آنها مدعی هستند که قاچاقچی ها ریشه اصلی جریان مهاجرت و پناهندگی و باعث کشته شدن آنها در دریاها هستند! به همین دلیل جنگ بی رحمانه ای را به اصطلاح با قاچاقچی ها شروع کردند! ولی هدف واقعی آنها جنگ با پناهجویان بود!… زمانیکه راه دریایی بینهایت مشکل شد، پناهجویان بدون نیاز به قاچاقچی ها شروع کردند با دنبال کردن ریلهای قطارها با پشت سر گذاشتن صدها کیلومتر راه خود را بسوی اروپا باز کنند! این حرکت پناهجویان استوارترین بنیان بهانه ها و جنگ رهبران اروپا علیه پناهجویان را دود کرد و بهوا فرستاد! همه جهان شاهد است که خانواده ها با چه فلاکتی و در چه شرایط رقت انگیزی با بچه ها در این سرما و باران و طوفان خودشان راه خود را بسوی اروپا باز می کنند. حالا که قاچاقچی ها آنها را نمی آورند، پرسیدنی است رهبران اروپا چرا بجای کمک به این افراد، در همه مرزها در مقابل آنها دیوارها بپا می کنند و با ارتش های مجهز به تمام ابزار و تکنولوژی ممکن نظامی راه آنها را سد می کنند؟ این واقعیت اثبات می کند که جنگ واقعی رهبران اروپا با قاچاقچیان نبود بلکه با خود پناهجویان بود!…

چند سئوال بسیار مهم از تمامی انسانهای مسئول
فرض کنید شما با خانواده خود در این مرزها گیر کرده اید، مقاومت خلاق به نظر شما چیست؟ تداوم مبارزه را تا رسیدن به هدف چگونه می توان تقویت و تضمین کرد؟ راه حل شما برای این انسانها چیست؟ آیا پناهجویان علیرغم همه هزینه ها و ریسکهایی که کرده اند، باید تسلیم اراده رهبران اروپا شوند و راه رفته را داوطلبانه برگردند ؟ اگر فکر می کنید باید راه خود را ادامه دهند، در آنصورتمی توانید چگونه ادامه دهند را توضیح دهید؟

رهبران اروپا اعلام کرده اند تصمیم گرفته اند پناهجویان را از ماندن در کنار مرزها و آمدن به اروپا نا امید کنند! به نظر شما چگونه می توان به آنها امید واقعی داد تا توان مقاومت و مبارزه برای رسیدن به هدف را داشته باشند؟

لطفا نظر خودتان را با دیگران در میان بگذارید این بهترین کمک به انسانهای بی شماریست که در این وضعیت بغایت بغرنج و سخت و خطرناک گیر کرده اند!

یادگرفتن از توده ها و به پیش رفتن با آگاهی اجتماعی را آزمایش کنیم
» بگذار صد مکتب فکری با هم رقابت کنند تا صد گل بشکفد

به امید برخورد خلاق و فعال شما

این مقاله ادامه دارد

احمد پوری (هلند) 04 – 04 – 2016

پیوند این مقاله در صفحه فیس بوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1301487549870477?notif_t=notify_me_page&notif_id=1459864162054322

منابع:

1 http://www.joop.nl/…/turkije-schiet-vluchtelingen-dood-aan-…

2 http://ir.sputniknews.com/world/20160331/1344004.html

3 http://www.bbc.com/…/wor…/2016/04/160401_om_turkey_aminesty…

4 Vluchtelingen ondanks kritiek maandag terug naar Turkije
http://nos.nl/…/2096506-vluchtelingen-ondanks-kritiek-maand…

5 Dagelijks het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Voor nog meer nieuws kunt u ook gebruikmaken van onze mobiele apps.
http://www.rtlxl.nl/…

6 https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1270112043008028

ما جرأت بخرج می دهیم 7
https://mejalehhafteh.com/…/%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A3…/

8 https://mejalehhafteh.com/…/%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A3…/

9 https://parsiannews.wordpress.com/…/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%…/

10 http://ir.sputniknews.com/world/20160330/1338695.html

11 http://www.telegraph.co.uk/…/Dadaab-Inside-the-worlds-large…

10 Largest Refugee Camps in the World
http://www.borgenmagazine.com/ten-largest-refugee-camps-wo…/

12 https://mejalehhafteh.com/…/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1…/

13 http://www.bbc.com/…/20…/03/160331_l45_lebanon_traffic_girls

14 http://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=134

15 https://panahandegy.wordpress.com/…/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%…/

هشدار لوکزامبورگ درباره همکاری با ترکیه برای حل بحران پناهندگان 16
http://iruni.ir/news/617559

انتقاد شدید عفو بین‌الملل از سیاست پناهندگان اروپا 17
http://iruni.ir/news/52507

18 http://iruni.ir/news/467733

19 http://iruni.ir/news/586388

20 http://iruni.ir/news/594612

21 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65709

گفتگو با احمد پوری ماجرای شب اول ژانویه در کلن یا 11 سپتامبر پناهجویان 22
https://www.youtube.com/watch?v=2SFAAp3mmeI

دولت قانون و تجاوزگران سفیدپوست و رنگین پوست!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1245559428796623?notif_t=notify_me_page
سیاستهای زن ستیز و یک بام دو هوای رهبر نئوفاشیستهای هلند افشا شد!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1253398244679408?notif_t=notify_me_page
پناهجویان مسلمان مرد، تروریستهای سکسی، بمبهای تستوسترون، و جهادگران جنسی هستند که اپیدمی تجاوز را در اروپا منتشر میکنند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1247667521919147?notif_t=notify_me_page

۱ دیدگاه »

  1. این نظریه به یک تعبیر صحیح است که «ولی هدف واقعی آنها جنگ با پناهجویان بود!». به بیای دیگر، پناه جویان همان کسانی بودند که بر حسب اتفاق روی منابع زیر زمینی زندگی می کردند و برای جهان سرمایه و صنعت زیادی و مزاحم تلقی می شدند. ابتدا می خواستند با ایجاد بی ثبانی در شهرها و سپس با ارسال مزدور مسلح سرزمین هائی را که هدف گرفته بودند از این جمعیت مزاحم تصفیه کنند. البته بخشی از این مهاجران به نیروی کار ارزان برای کشورهای اروپائی مثال آلمان تبدیل می شوند، بی گمان به همه نیز نیاز ندارند، در نتیحه یک عده در محل با کلاشنیکوف به کار گماشته می شوند که بکشند و با کشته شوند، تخریب کنند…یک عده را نیز در وضعیت مهاجر به قتل می رسانند. متأسفانه آن نیرویی که باید برای برقراری قانون واقعی و بشر دوستانه در جهان جلوی این نظم سرمایه داری وحشی و قاتل را بگیرد وجود ندارد. مداخلۀ روسیه در سوریه البته معادلات را تغییر داد ولی جنگ هنوز ادامه دارد.

    لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: