پرش به محتوا

چرا باید در رفراندوم هلند به توافق اروپا با اوکراین رای منفی داد؟

nee_ukrain

چرا باید در رفراندوم هلند به توافق اروپا با اوکراین رای منفی داد؟

من به دلایل زیر به این رفراندوم رای منفی خواهم داد.
ایرانیان ارجمندی که وقت نداشتند تمامی اخبار و مقاله های سیاستمداران و متخصصین را در این مورد دنبال کنند می توانند در زیر خلاصه ماه ها بحث در مورد موافقان و مخالفان این رفراندم را ملاحظه فرمایند.
آقای برت کوندرس وزیر امورخارجه هلند می گوید: » رای منفی دادن به رفراندوم به معنی حمایت از پوتین است! پس هر کسی که مخالف پویتن است باید به این توافق رای مثب بدهد. » در چند هفته گذشته تمامی وزرای کابینه که در تلویزیون ظاهر شده این مهمترین منطق شان تکرار همان منطق فوق است. علاوه برآن معتقد بودند که اروپا در مقابل مردم اوکراین که خواهان دمکراسی بیشتر هستند یک وظیفه اخلاقی دارد باید اوکراینی ها کمک کند تا از این فساد نجات یابند! این امر بیش از همه به نفع مردم معمولی اوکراین است. زیرا تجارت با اروپا به اوکراین رفاه و ثبات و دمکراسی خواهد آورد.

هری فان بومل از حزب سوسیالیست هلند که معروفترین چهره مخالف این توافق است، می گوید منطق آقای کوندرس چنین است: » من در لباس خودم جا می گیرم، لباس من در کیف دستی من جا می گیرد، پس می توان نتیجه گرفت که من در کیف دستی ام جا می گیرم! این است منطق وزیر امورخارجه ما!
با این منطق ما میتوانیم بگوئیم پوتین از کفش اسکی خوشش می اید. در هلند 4 میلیون کفش اسکی وجود دارد پس همه آن کفشها مشکوک هستند! برای یک سیاستمدار این منطق نیست!
ناتو در سال 2008 این تصمیم را غیرمسئولانه را گرفته است که گرجستان و اوکراین سرانجام عضو ناتو خواهند شد! … آن کسانی که از احزاب لیبرال رفتند در میدان کیف با شورشیان همراه شدند در بوجود آمدن این وضعیت و پاره شدن اوکراین مسئولیت دارند
من نمی خواهم در این بازی ژئوپولتیک که دهها هزار نفر کشته خواهند شد مسئولیت داشته باشم. به همین دلیل من به این توافق رای منفی می دهم. «

مهمترین دلایل کسانیکه موافق این توافق هستند عبارتند از:
تقریبا همه مردم اوکراین خواهان پیوستن به اروپا و غرب هستند.
همه آنها می خواهند برای رسیدن به دمکراسی ما به آنها کمک کنیم!
آنها از ما کمک خواسته اند، ما باید برای رسیدن به امنیت و دمکراسی و ثبات به آنها کمک کنیم!
آنها به خاطر این قرارداد یک قانون ضد فساد تصویب کرده اند و یک تظاهرات بدون حادثه برای گی ها ترتیب داده اند.
آنها ثبات، امنیت، اقتصاد خوب می خواهند و ما باید به آنها کمک کنیم و نگذاریم آنها بدست روسیه بیفتند!
این توافق اساسا یک توافق اقتصادی است نه سیاسی.
ما اگر به آنها نه بگوئیم به این معنی است که می خواهیم آنها را بدست روسیه بسپاریم
اوکراین یک کشور 46 میلیونی است با کلی ذخایر و زمین های قابل کشت خوبدر آینده می تواند طرف معامله خوبی برای هلند باشد.
اوکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست.
چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اوکراین صادر می شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود.
اوکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اوکراین وجود دارد.
اوکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است.
تجارت اوکراین با اروپا کمک می کند که مردم اوکراین به رفاه و دمکراسی برسند و فساد از بین برود.
آقای دیسل بلوم وزیر مالی دولت هلند و رئیس اتحادیه اروپا در مورد مسائل اقتصادی و ارزمشترک اورو می باشد. ایشان در برنامه تلویزیونی گفت: از مردم هلند انتظار می رود به این کشور بزرگ که در موقعیت شکننده قرار دارد با رای آری کمک کنند. ادامه بی ثباتی در مرز بیرونی اروپا پذیرفتنی نیست. کمک به ازبین بردن فساد در اوکراین هم به نفع آنهاست هم به نفع همه اروپاست. این همکاری و توافق در مورد مسائل مهمی مانند اقتصاد، تجارت، تروریسم و مهاجرت می باشد.
هر کسی که مخالف این توافق باشد در حقیقت می خواهد اوکراین را تحویل روس ها بدهد.
اگر ما بخاطر مسائل ژئوپولیتیک و ترس از روسیه کاری نکنیم به این معنی است که اوکراین را تنها گذاشته و به روسها سپرده ایم و این موجب تقویت خشونت و اشغالگری روسیه در اوکراین و سایر کشورها خواهد شد.

مهمترین دلایل کسانیکه مخالف این توافق هستند عبارتند از:
طبق آخرین اخبار » آقای پترو پروشنکو رئیس جمهور و میلیاردر اوکراینی از سال 2010 در بهشت های مالیاتی فعال بوده است »
سرزمینی که نخست وزیر و رئیس جمهور آن فاسد است نباید با این قرارداد به آنان کمک کنیم هلند به فساد همه این افراد کمک می کند زیرا اغلب رهبران فاسد اوکراین پولشان را از جمله در هلند نگهمیدارندپورشنکو فساد میلیاردی دارد
در صورت عملی شدن این توافق کمکهای مالی و پولهای مالیاتی مردم اروپا در عمل به جیب میلیونرهای فاسد اوکراین خواهد رفتنه مردم فقیر و معمولی.
اروپا هزاران مشکل دارد با دادن 140 میلیارد اورو به یونان هنوز مشکلات یونان حل نشده است. چگونه می خواهیم اوکراین را با مشکلات بیشتر از یونان وارد اتحادیه اروپا بکنیم؟
اروپا با خصوصی سازی و برنامه های نجات به یونان که خیلی کمتر از اوکراین فساد دارد کمک کرد. نتیجه چه شد؟ تنها میلیاردرها تروتمندتر شدند و فقرا فقیرتر! همین نسخه را می خواهید در اوکراین هم که بشدت فاسد است پیاده کنید. نتیجه بسیار بدتر از یونان خواهد شد!
اوکراین کشوری است که دوپاره شده، فسادترین کشور در اروپا است، جنگ داخلی دارد ما چگونه می توانیم با چنین کشور ضعیفی رابطه سالم داشته باشیم
بخاطر همین نوع توافق ها و تمایل سیاستمداران فاسد به پیوستن به اروپا جنگ داخلی در اوکراین شروع شد که تابحال بیش از ده هزار نفر کشته شده و بیش از یک میلیون نفر به روسیه پناهنده شده است.
آیا جلب چنین کشوری بسوی اروپا به صلح و آرامش و وحدت و رفاه اوکراین کمک می کند؟ پرواضح است که نه!
نه به این توافق سه نفع مهم دارد: برای مردم اوکراین خوبست، برای مردم اروپا خوبست و برای صلح و ترقی در اروپا خوبست.
با این توافق اوکراین به توپ بازی بین اروپا و روسیه تبدیل خواهد شد.
در اوکراین سیاست در دستهای یک گروه اولیگارشی کوچک و میلیاردر است که قانون و اقتصاد هم در دست آنهاست.
صنایع فرسوده و کهنه اوکراین قدرت رقابت با صنایع اروپا را ندارند. بزودی اغلب صنایع اوکراین وشکست خواهد شد و تعداد زیادی بر بیکاران موجود افزوده خواهد شد. فشار بیکاری و فقر آنها را بسوی کشورهای اروپایی خواهد راند که با کمترین میزان دستمزد حاضر بکار هستند. این امر مشکلات اروپا را بیشتر خواهد کرد و تنها به ضرر کارگران اوکراین و اروپاست که هم دستمزدها را پائین خواهد آورد هم تضاد بین آنها را بیشتر خواهد کرد. برنده این وضعیت تنها میلیاردرهای اوکراین و اروپا هستند. موقعیت ضعیف اوکراین آنرا به بازار مصرف برای اروپا تبدیل خواهد. در کنار وابستگی های قومی و نژادی به جای صلح و رفاه به شعله ور شدن جنگ داخلی و فقر بیشتر فقرا دامن خواهد زد.

*******************************
دیدن این فیلم در مورد درجه فساد و بی ثباتی در اوکراین بسیار آموزنده است. مفسر هلندی می گوید: اینها همه به کمک اولیگارشی مالی و نفتی به پارلمان اوکراین راه یافته اند به همین دلیل باید کاری در مقابل مزد دریافتی انجام دهند!…
Oekraine is een ontzettend leuk land. Maak het verschil op 6 april en ga stemmen
https://www.facebook.com/geenpeil/videos/252326071769416/

من (احمد پوری) علاوه بر دلایل فوق، بیشتر بدلایل ژئوپولیتیک استراتژیک و جهانی به این توافق رای منفی می دهم. در یک جمله از نظر من رای آری دادن به این رفراندم کمک به توسعه طلبی ناتو و بی ثبات سازی اوکراین و روسیه، و آغاز پروسه ایست که بعضی از رهبران و سیاستمداران غربی آشکارا از تجزیه روسیه به چهار کشور صحبت می کنند! پرواضح است که این رویا بدون جنگ اتمی به پیش نخواهد رفت!…

جالب است که اتحادیه اروپا اینهمه اصرار دارد فاسدترین کشور اروپا را به خودش ملحق کند! ولی زمانیکه گورباچف شوروی را از هم پاشاند گفت: همه ما به خانه اروپا تعلق داریم. برای از بین بردن جنگها وخواستار عضویت در خانه اروپا شد ولی این درخواست بشدت رد شد! کیسینجر در کتاب دیپلماسی در قرن بیست و یکم می نویسد بزرگترین خطر برای آمریکا بوجود آمد محور مسکو، برلین، پاریس است که باید به هر قیمتی از تشکیل چنین محوری جلوگیری کرد!… روسیه بسیار باثبات تر از اوکراین و کمتر از رهبران نئوفاشیست و راست افراطی اوکراین فاسد هستند! چرا روسیه را به اتحادیه اروپا عضو نمی کنند تا ریشه خیلی از جنگها و بی ثباتی های جهان محو شود؟ چرا کشورهای اروپایی و آمریکا در تحریم روسیه و شیطان سازی از پوتین و روسیه با هم مسابقه گذاشته اند؟ چرا اروپا این نیت خیر و دمرراتیک خودش را برای جلب روسیه بکار نمی برد؟ راستی چرا اروپا و آمریکا بدون دشمن نمی توانند به تداوم نظام امپریالیستی ادامه دهند؟

انکار وجود گروه های نئوفاشیستی در اوکراین
گروه «اسووبودا» (Svoboda) یا تندروتر از آن، «پراوی سکتور» (Praviy Sektor) راست های افراطی هستند که در تظاهرات خود با تصاویر شاعر تاراس شوچنکو (۱۸۶۱۱۸۱۴)، که به عنوان یکی از پدران معنوی هویت اوکراینی تلقی می شود، یا تصاویر استپان باندرا (۱۹۵۹۱۹۰۹) ظاهر می شوند. اینها کسانی هستند که با نازی ها همکاری کرده اند! در حقیقت نیروهای نئوفاشیست در لباسی نو به پیشروی خود در اروپا ادامه می دهندو رهبران اروپای متمدن در عمل از این افراد دفاع می کنند!
زمانیکه جان مکین برای حمایت از «انقلاب رنگی» به اوکراین رفت و با رهبران نئوفاشیست اوکراین عکس گرفت در مقابل رسانه ها گفت من رفتم اوکراین ولی هیچ جا نیروهای نئوفاشیست و راست افراطی را ندیدم!
در عکس های زیر گواهی بر درجه دروغگویی باورنکردنی چنین رهبرانی که خود را نماینده دمکراسی و حقوق بشر و خیرخواهی جهان می نامند! همه این جنگها را به خاطر رضایت خدا براه می اندازند نه منافع 1%های حاکم برجهان!…

به نکات مهم زیر در این باره توجه کنید.

» موقعیت ژئوپولتیک اوکراین برای غرب، بی نظیر است. مرزهای اوکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویا بود. اوکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.
علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اوکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله ها به جز یکی از خاک اوکراین می گذرند. این یعنی اوکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. » (ویکی پدیدیا)

برژینسکی برای تبدیل آمریکا به تنها قدرت جهانی می نویسد: » غلبه بر قاره یورو – آسیا هنوز امروز پیش شرط اساسی برای دستیابی به سلطه جهانی استقاره اوروپاآسیایی جهان آن تخته شطرنجی است که در آینده مبارزه بر سر احراز سلطه جهانی در آنجا صورت خواهد گرفت. قدرتی که رهبری در منطقه اروپا آسیا را از آن خودکند رهبری بقیه جهان را نیز از آن خود کرده است. … اروپا و آسیا بزرگترین قاره است که 75% مردم جهان و سه چهارم منابع انرژی زای شناخته شده جهان را در خود نهفته دارد. »
در این منطقه هیچ کشوری نباید امکان رقابت با امریکا را داشته باشد
صلح نسبی که در جهان حکم فرماست می تواند خیلی کوتاه باشداوکراین تنها همسایه روسیه نیست، بلکه دروازه ورودی روسیه است…»
از کتاب جهان تخته بزرگ شطرنج
برژینسکی در کتاب شکست بزرگ ص 323 و 324 می نویسد:
«پروسه تجزیه استونی، لیتوانی، لتونی و همچننی آذربایجان و گرجستان که مذهب خاصی دارند شروع شده در آینده نه چندان دور مناطق مسلمان نشین تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان و از همه مهتر و از نظر مسکو بسیار خطرناکتر از سایر موارد در اوکراین اسلاوی و مالا در بیلوروسی روی خواهد داد!
بین نواحی فوق اوکراین با جمعیت زیاد و منابع طبیعی سرشار خود بالقوه مهمترین خطری است که نفس بقای اتحاد شوروی را تهدید می کند.
کاملا امکان پذیر است که در دهه های اول قرن بیست و یکم اتحاد شوروی بزرگترین منطقه دستخوش منازعات ملی باشد! رویدادی که به منزله غلبه نهایی جاذبه ناسیونالیسم بر کمونیسم خواهد بود! »
برژینسکی بخش مربوط به روسیه کتاب خود را با این کلام به پایان می برد: » در واقع روسیه بر سر دوراهی قرار ندارد که بخواهد مابین امکانات ژئوپولیتیکی تصمیم بگیرد، بلکه مسئله تنها بر سر ادامه بقاء است! «

در مورد مسائل امنیتی روسیه، اوکراین از دو نظر برای روسیه اهمیت خاص دارد. اول آنکه دارای موقعیتی استراتژیک است و دیگر آنکه یک تولید کننده مهم محصولات کشاورزی و معدنی است. اوکراین از نظر دفاعی برای روسیه اهمیت مرکزی دارد. از طرفی دارای مرز مشترک طولانی با یکدیگر هستند و مسکو در 480 کیلومتری مرزهای اوکراین قرار دارد.

رابرت دی کاگان يک نئو کان برجسته و موسس پروژه ماورا راست افراطی » یک قرن جديد آمريکايی» است که مشاور سياست خارجی ديک چنی بودخانم ویکتوریا نولان همسر رابرت دی کاگان، کسی استکه کودتای کيف را مهندسی کرد
مدتها قبل از بحران اخیر اکراین آمریکا روی مسائل اوکراین توجه و تمرکز داشتخانم نولان در ماه دسامبر 2013 در مجمعی از سرمایه داران آمریکائی گفت: آمریکا از سال 1991 تا تا بحال 2013 بیش از پنج میلیارد دلار برای پیوستن اکراین به اروپای غربی خرج کرده اندایشان معتقدند: هدف اصلی خود روسیه است نه اکراین! …
همانطوریکه ملاحظه می فرمائید برای مسائلی که امروز به اصطلاح بطور تصادفی رخ می دهند از سالها قبل بیش از 5 میلیارد دلار هزینه کرده اند تا این «تصادفات طبیعی» از میان هزاران احتمال راه خود را باز کنند!

جان مرشایمر استاد آمریکایی علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است . او یک نظریه پرداز روابط بین المللی است. جان مرشایمر مهمترین نظریه پرداز و طرفدار رئالیسم تهاجمی است. بر خلاف واقع گرایی کلاسیک هانس مورگنتا و برخلاف نظریه ی رئالیستی ساختاری و رئالیسم دفاعی کنت والتز ، رئالیسم تهاجمی مدعی است که دولت ها با مقدار داده شده از قدرت راضی نمی شوند، اما واقعیت بی ثباتی و آرایش هرج و مرج در نظام بین المللی، درقدرتهای بزرگ به اندازه کافی انگیزه قوی ایجاد می کند تا برای تضمین امنیت کشورخود در فرصت مناسب به هزینه رقبا به قدرت هژمون تبدیل شوند و سلطه خود رابه رقبا و کشورهای دیگر اعمال کنند. در نتیجه از بین بردن امکان هرگونه چالش های قدرت های بزرگ دیگر تنها گزینه یا هدف ممکن استدر این جهان، چیزی به نام دو قدرت مساوی رهبری، درموقعیت فعلی وجود ندارد. ( در یک اقیلیم دو پادشاه نگنجد… )

در یک مصاحبه استثنایی با برنامه «ساعت خبری» هلند آقای جان مرشایمر برخلاف تمامی رهبران سیاسی اروپا و اغلب مفسران و خبرنگاران اروپایی به وضوح می گوید:
» من فکر می کنم ناتو بویژه آمریکا مسئول این بحران اوکراین هستند. ریشه اصلی این بحران توسعه طلبی و گسترش ناتو می باشد. »
ترجمه کامل مصاحبه جان مرشایمر و نقدی را که من از ایشان کرده ام در زیر می توانید ملاحظه کنید.
جان مرشایمر: ناتو بویژه آمریکا مسئول بحران اوکراین هستند
مصاحبه خبرگذاری سراسری هلند با جان مرشایمر مهمترین تئوریسین سیاسی رئالیسم تهاجمی آمریکا.
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/852596314759605

خبرگذاری هلند: جان مرشایمر معتقد است که این بحران ساخته اروپا و آمریکاست.
جان مرشایمر: من فکر می کنم ناتو بویژه آمریکا مسئول این بحران اوکراین هستند. ریشه اصلی این بحران توسعه طلبی و گسترش ناتو می باشد. که غرب اوکراین را از روسیه دور کرده و به خاطر منافع خودش بطرف کشورهای اروپای غربی سوق می هد.
روسها بشدت با این توسعه طلبی که ریشه تمامی مشکلات از آن آب می خورد، مخالف هستند. دلیل اصلی و مستقیم این بحران این است که آمریکا رل بسیار مهمی در سرنگونی دولت اوکراین در اواخر ماه فوریه بازی کرد.
سپس به جای آن دولتی شدیدا ضد روس و طرفدار غرب را سرکار آوردد! پرواضح است که این امر برای پوتین غیرقابل قبول است.
عکس العمل پوتین در مقابل این کار غرب آن بود که به کریمه حمله کرد و از تهدید های دیگری سخن گفت.
او خیلی روشن به غرب و بویژه آمریکا نشان داد، ناتو به هیچ وجه حق ندارد خود را تامرزهای روسیه گسترش دهد!
خبرگذاری هلند: آیا موافق هستید که تصمیم پوتین برای حمله به کریمه برعلیه تمامی قوانین بین المللی است؟
مرشایمر: من فکر نمی کنم در این مورد پوتین نگران قوانین بین المللی باشد. پوتین یک استراتژیست است نه یک حقوقدان!
زمانی که منافع اساسی و حیاتی یک کشور در خطر باشد به قوانین بین المللی توجه نخواهد کرد. این دقیقان همان چیزی است که در مورد آمریکا هم صدق می کند.
این روزها آمریکا در باره قوانین بین المللی خیلی سخن رانی می کند ولی در سال 1999 وقتیکه آمریکا به کوسوو حمله کرد این عمل مطابق قوانین بین المللی نبود! وقتیکه در سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد و آن کشور را اشغال کرد ما بطور مستقیم قوانین بین المللی را نقض کردیم!
واقعیت این است که قدرتهای بزرگ زیاد نگران حقوق بین الملل نیستند مگر اینکه در آن مورد مشخص به نفع شان باشد. این امر امروز برای پوتین هم صادق است.
خبرگذاری هلند: رئیس جمهور اوباما روسیه را تهدید به تحریم کرد. اوباما گفت بهایی که روسیه باید بپردازد سربه فلک خواهد زد. روسیه از بقیه جهان ایزوله خواهد شد و تنها خواهد ماند. آیا این تهدید برای پوتین و کریمه تاثیر خواهد داشت؟
مرشایمر: باید به دو نکته اشاره کنم. قبل از هر چیز ما یعنی اوروپا و آمریکا این توانایی را نداریم که به پوتین ضربه ای دردناک برسانیم. ما نمی توانیم بگونه ای موثر روسیه را تحریم کنیم. حتی اگر ما توانایی چنین کاری را داشتیم بازهم پوتین این هزینه را تقبل می کرد. برای اینکه آن برای روسیه یک مسئله استراتژیک بسیار مهم می باشد. ارزش مسائل استراتژیک بسیار بالاتر از این هزینه هاست. قدرتهای بزرگ همواره آماده پرداختن این هزینه ها هستند. با این وجود من فکر می کنم که این کارهای ما برای پوتین هزینه بالایی نخواهد داشت. اگر ما این تهدیدات را عملی کنیم او با عکس العمل خود موجب زیان جدی برای ما بویژه برای اوکراین خواهد شد.
خبرگذاری هلند: بنیاد حرف شما این استکه علت اساسی بحران اخیر اوکراین سیاستهای نادرست اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوباما است و پوتین قابل سرنش نیست. مسئله این است که در اینجا ( کشورهای غربی ) کسی این مواضع شما را باور ندارد!
مرشایمر: من نگفتم که تمام مسائل بوسیله غرب و آمریکا بوجود آمده است. من می گویم که آنها دلیل اصلی این بحران هستند مسئولیت اساسی به گردن آنهاست.
روسها بعد از پایان جنگ سرد برای همه روشن کرده اند که توسعه و گسترش ناتو را تحمل نخواهند کرد و این برای روسیه غیرقابل قبول است. علیرغم این آگاهی آمریکا و متحدین غربی آن بگونه ای مستمر گسترش ناتو را هرچه بیشتر به سوی شرق هدایت کرده اند!
بعد از سال 2008 زمانیکه ناتو اعلام کرد که اوکراین و گرجستان بلاخره عضو ناتو خواهند شد، روسها خیلی صریح بیان کردند که این امر برای ما غیرقابل قبول است.
در حقیقت علت اساسی جنگ روسیه با گرجستان در سال 2008 رعایت همین پرنسیپ بود.
چرا آمریکا و متحدین غربی آن نمی خواهند بفهمند که اعمال فشار در جهت گسترش دائمی ناتو بسوی شرق و الحاق اوکراین به کشورهای غربی تحمل نخواهد شد؟
تصمیمات احمقانه فوق به این بحران منتهی شده است. واقعیت این استکه روسها منافع استراتژیک بزرگی در این مسئله دارند. اگر شما این منافع استراتژیک را تهدید یا نقض کنید طبیعی است که منتظر ضربه متقابل روسیه باشید! این دقیقا همان چیزی استکه دارد اتفاق می افتد و ما نباید از این امر متعجب شویم!
خبرگذاری هلند: ولی اروپا و آمریکا به تهدیدات خود علیه روسیه ادامه می دهند. آنها نمی خواهند کریمه توسط روسیه غصب شود. اگر این سیاست ادامه یابد به نظر شما چه پیامدهای می تواند داشته باشد؟
جان مرشایمر: اولین پیامد آن تخریب شدید روابط بین غرب و روسیه خواهد شد. دومین پیامد آن تلاش جدی روسها جهت ایجاد مشکلات جدی برای اوکراین خواهد بود. روسیه این توانایی را دارد که از نظر اقتصادی و سیاسی اوکراین را بشدت تضعیف کند.
این امر برای اوکراین و غرب خوب نیست. علاوه بر همه اینها غرب به روسیه در حل مشکلاتش با سوریه، ایران و افغانستان نیاز دارد!
از اینرو تلاش برای بر افروختن آتش جنگ با روسیه، معضلات آمریکا را برای حل سایر مسائل منطقه با سختی جدی روبرو خواهد کرد. در چنین شرایطی همه بازنده خواهند شد. اوکراین خواهد باخت، روسیه خواهد باخت و غرب خواهد باخت.
خبرگذاری هلند: آیا شما تصور می کنید برای برون رفت از این وضعیت راه نجاتی برای یکی از طرفین وجود دارد؟
مرشایمر: من فکر می کنم بعد از مدتی به اغلب کشورهای غربی بعلاوه آمریکا روشن خواهد شد که مجازات یا تهدید شدید روسیه فقط اوضاع را خرابتر خواهد کرد. ما بعدا به آرامی عقب نشینی خواهیم کرد. من نمی دانم در آن زمان در چه موقعیتی قرار خواهیم داشت. روسیه فعلا کریمه را به خودش ملحق کرده است. امیدوارم که اینگونه نباشد زیرا این به نفع ما و اوکراین نیست.
خبرگذاری هلند: جواب شما خیلی روشن است. خیلی متشکریم از اینکه وقت خود را به این برنامه ما اختصاص دادید.
جان مرشایمر: قابلی ندارد، متشکرم که مرا به این برنامه دعوت کردید.

مصاحبه اصلی جان مرشایمر با مهترنی برنامه تلویزیونی هلند را می توانید در این پیوند مشاهده کنید.
J. Mearsheimer (Univ. Chicago): «VS en W-Europa hoofdverantwoordelijken Oekraïense crisis»
https://www.youtube.com/watch?v=82-WKupLDug

****************************************

نقد بسیار فشرده احمد پوری به مواضع آقای جان مرشایمر
من معتقدم جان مرشایمر بدلایل زیادی از جمله محدود کردن خودش به ریالیسم موجودو حرکت از منافع نخبه گان آمریکا نمی تواند این بحرانها را بر بستر یک استراتژی جهانی و تهاجمی امپریالیستی » پروژه قرن جدید آمریکا ئی » بررسی کند
یک: در کوتاه مدت حق با جان مرشایمر است ناتو نمی تواند بطور موثر به روسیه ضربه بزند. زیرا جنگ مستقیم با روسیه حداقل در کوتاه مدت می تواند به نابودی اروپا یا جهان منجر شود پس ناتو چاره ای ندارد جز اینکه فعلا براه حلهای مسالمت آمیز و تهدید های اقتصادی و متوسل شود! ناتو تا نصب سپرهای دفاع موشکی باید از هرگونه درگیری مستقیم با روسیه اجتناب کندزمانیکه امکان حمله اتمی متقابل روسیه را به صفر برساندبه احتمال زیاد بازبان دیگری با روسیه و بقیه جهان صحبت خواهند کرد در این راه پروژهای بسیار جدی در راهند
دو: من برخلاف جان مرشایمر معتقدم در این درگیری به احتمال زیاد غرب برنده خواهد شددلایل من عبارتند از:
1- ناتو به روسیه نشان داد که می تواند وارد حیات خلوت روسیه بشودو با توطئه های آشکار و پنهان یک دولت ضد روس در اوکراین سرکار بیاورد! …
2- ناتو اعلام کرده است که حتما اوکراین را به اتحادیه نظامی خود ملحق خواهد کرد و خط سرخ روسیه را مراعات نخواهد کرد!
3- مسئله نصب سپر دفاع موشکی در کشورهای اروپای شرقی جدی تر شد. تا بحال به بهانه موشکهای ایرانی می خواستند نصب کنند ولی حالا علنی می گویند برای مهار روسیه بکار خواهد رفت! ( حداکثر برد موشکهای ایرانی دوهزار کیلومتر است در حالیکه لهستان از ایران چهار هزار کیلومتر فاصله دارد! تازه اینها می خواهند موشکهایی را که احتمالا ایران بسوی آمریکا پرتاب خواهد در لهستان بزنند تا به آمریکا نرسد! این بهانه ها توهین به شعور میمون است تا چه رسد به شعور انسانهای متخصص و … )
4- اتحاد آمریکا و اروپا حداقل برای یک دوره نسبتا پایدار بسیار تقویت شدکابوس آمریکا برای تشکیل احتمالی محور مسکو، برلین و پاریس فعلا رفع شد! برژنیسکی و کیسنجر می گویند اگر اروپا و روسیه بتوانند متحد شوند خودشان نوعی سازمان ملل خواهند شد و این امر تحت هیچ شرایطی نباید بوقوع به پیوندد!
5- تهدید علنی روسیه و تبلیغات رسانه های غربی که جهانی هستند عملا روسیه را در ردیف کشورهایی مثل ایران و سوریه قرار داده اند که می تواند مورد تهدید و شانتاژ واقع شود! و در صورت لزوم مورد تجاوز بردار بزرگ عمو سام واقع شود! اذهان عمومی توده ها را برای رویا رویی های بزرگتر آماده تر می کند
6- ناتو اگر بتواند اوکراین را به خودش ملحق کند به 420 کیلومتری مسکو رسیده است! علاوه برآن با توجه به حضور آمریکا در کشورهای آسیای میانه از طریق قزاقستان و اوکراین می توانند گلوگاه روسیه به جنوب را مسدود یا بغایت مشکل کنند
7- بدلایل زیادی از جمله اقتصادی و روسیه نمی تواند به مدت طولانی در این میدان وسیع در همه جا با آمریکا و غرب رقابت کند هرچند که پوتین نهایت تلاش خودش را می کند! …
بهر دلیلی اگر ناتو از اوکراین عقب نشینی جدی بکند تولد دنیای چند قطبی در افق نمایان خواهد شد! … این امر به معنی افول تنها ابرقدرت جهان و تولد نظم نوینی است که محتوا و مختصات آنرا فعلا کسی تعریف نکرده است ولی خبر بسیار مسرت بخشی برای بشریت می باشد! البته در کوتاه مدت بسیار بعید است که این امر اتفاق بیفتدزیرا همانطور که جان مرشایمر و تمامی تئوریسین های استراتژیست آمریکا مثل کیسنجر و برژنیسکی و معتقدند که آمریکا اجازه نخواهد داد که روسیه یا چین فرصت رقابت با آمریکا را داشته باشند و با توسل به هر ابزاری از آن جلوگیری خواهند کرد
پروژه ها و کلان سیاستهای جهانی مثل «پروژه قرن جدید آمریکایئ» هر روز تولید نمی شود و با هر باد مخالفی از بین نمی رود می توان این پروژه ها را برای مدتی بدلایل ضرورت های عینی کنار گذاشت ولی همواره در هر شرایط تلاش می کنند از طریق راههای مختلف در جهت این هدف حرکت کنندبزبان دیگر راه رسیدن به هدف می تواند بشدت متغیر و نرمش پذیر باشد ولی هدف ثابت می ماند!
بر این اساس من معتقدم آمریکا و ناتو با افت و خیزهای بسیار و بظاهر کاملا متناقض بسوی بی ثبات سازی روسیه از طریق اوکراین، گرجستان، منطقه پر آشوب قفقاز و کشورهای آسیای میانه تلاش خواهند کرد!
هدف آمریکا از این بحران آفرینی ها همانطوریکه برژنیسکی گفته است تجزیه روسیه به چهار کشور می باشد!
هدف نهایی همانطوریکه جان مرشایمر هم اعتراف می کند چین است! بقول جان مرشایمر تنها رقیب واقعی آمریکا در جهان چین است نه روسیه! اگر آمریکا می خواهد رهبری خود را برجهان تثیبت کند باید چین را از تبدیل شدن به ابرقدرت باز دارد!
بزبان دیگر چین حق ندارد در این بازارا آزاد و رقابت آزاد بیشتر از آمریکا رشد کند! هر کشوریکه با رشد خود آمریکا را نگران کند با بحران آفرینی و بی ثبات سازی آمریکا و شرکا روبرو خواهد شد. در تحلیل نهایی اگر این طرفندها موثر نبود حتما با جنگ و نابودی میلیونها انسان تلاش خواهند کرد هژمونی جهانی خود را تثبیت کنند
این امر که این رویا ها چقدر عملی یا انسانی است فعلا مهم نیست مهم این استکه تنها یک کشور در جهان وجود دارد که کاملا علنی برنامه خود را برای رهبری جهانی اعلام کرده و بیش از هزار پایگاه نظامی برای اجرای این پروژه در جهان دایر کرده و سازمان ملل را به چرخ پنجم گاری آمریکا و شرکا تبدیل کرده است. …
این مسائل را باید جدی گرفت به این بحث ها دامن بزنیم
احمد پوری ( هلند ) 11- 04 – 2014
apouri@gmail.com

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: