سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل جنایت جنگی مرتکب میشوند

israel_felestin

سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل جنایت جنگی مرتکب میشوند

آنها دوجوان فلسطینی را در ملآ عام ودرمقابل دوربین اعدام نمودند

سایت نویسندگان اردنی ، 25 مارچ 2016

 

مترجم : احمد مزارعی، 25 مارچ 2016

 

امروز پنجشنبه سربازان اشغالگر اسرائیلی به یک جنایت جنگی دست زده ودر مقابل چشم همگان ودوربینهای

خبرنگاران دوجوان فلسطینی را یکی بوسیله شلیک گلوله در مغز به قتل رسانیده ودیگری نیز اگر چه با گلوله به قتل رسیده ولی دقیقا مشخص نیست که چگونه گلوله به وی اصابت کرده وخونش سنگفرش خیابانها شده است، همگان را باور بر اینست که این دیگری نیز بهمان وضعیت اولی شهید شده است ، نام اولی عبد الفتاح شریف ، (21سال) ، ودومی رمزی القصراوی تمیمی نیز 21 ساله بوده اند)

 

این عمل جنایتکارانه نیز بر سایر جنایات این رژیم ضد انسانی افزوده میشود ونشاندهنده جنایات هر روزه و میدانی این رژیم است که در مقابل مردم ودوربینها انجام میگیردوباید گفت رژیم صهیونیستی جنایات مشابه زیادی مرتکب میشود که خبرنگاران فرصت نمیکنند از آن فیلمبرداری کنند.

 

درخلال قسمتهائی از ویدیو به وضوح میتوان دید که تعدادی از سربازان وشهرک نشینان ، قبل از شلیک گلوله بسوی عبد الفتاح شریف ، گوشهای خودرا میبندند تا صدای گلوله  گوششان را نیازارد، واین نشاندهنده این است که این قتل عمدی بوده وسربازان وشهرک نشینان حاضر در جمع ، از وقوع این جنایت آگاه بوده اند.

وزیر بهداشت فلسطین ، آقای جواد عواد ، دولتهای جهان وسازمانهای حقوقی  وانسانی را دعوت نمود تا به اقدامی عاجل وفعال بر علیه این جنایات دست زده واز جان مردم فلسطین در مقابل گلوله های سربازان اسرائیلی، به حمایت برخیزند .

 

وزیر جنگ اسرائیل ، موشه یعلون (1)، بر طبق عادت همیشگی اظهار داشت که ما نباید به این نوع اعمال دست

بزنیم وکوشش کنیم حتی در هنگام خشم، بر اعصاب خود تسلط داشته باشیم ، وی گفت نسبت به این حادثه بر”خورد” خواهد شد.

 

(1) – توضیح مترجم : موشه یعلون در کتاب خاطراتش که سایت الجزیره آن را منتشر نموده، چنین آمده است: ” وی در بچگی بچه گربه وسگها را میگرفت وبا سنگ ویا آجر سر آنها را له میکرد ومیگفت وقتی بزرگ شدم سر مسلمانها را همینطور له خواهم کرد، مردم در محلشان وی را به لقب بوگی یعنی تانک ملقب کرده بودند یعنی بشیوه رفتن تانک روی افراد آنها را له کردن وعملا هم موشه یعلون به همین شیوه به کشتار مسلمانان فلسطینی و…/پرداخت وامروز هم این رسالت ضد بشری خود را ادامه میدهد.