اخبار ویژه, سرتیتر

وزارت امورخارجه کوبا حملات به رهبران برزیل را محکوم می‌کند

castro_lula_castro

منبع: گرانما

تارنگاشت عدالت
۷ مارس ۲۰۱۶

وزارت امورخارجه کوبا حمله علیه قانون اساسی و دموکراسی را در برزیل، که لوئیز ایناسیو لولا دِ سیلوا رییس‌جمهور پیشین، رهبر تاریخی حزب کارگران برزیل، و دولت تحت رهبری رییس‌جمهور دیلما روسف را هدف حملات ناعادلانه و نامتناسب قضایی و پارلمانی قرار داده است رد می‌کند.

سوء استفاده زشت از پرونده فساد پتروبراس می‌خواهد لولا دِ سیلوا، رهبر نمادین آمریکای ما را بی‌اعتبار و مجرم ساخته، یکی از رزمنده‌ترین سازمان های سیاسی منطقه را بدنام کرده، دولت قانونی رییس‌جمهور دیلما روسف را سرنگون کرده به روند ترقی‌خواهانه در سراسر منطقه پایان دهد.

بازداشت قهرآمیز لولا و کودتای پارلمانی نافرجام علیه دیلما بنحو گسترده‌ای در سراسر کشور، از جانب دولت و متحدین آن، سازمان‌های توده‌ای، سندیکاهای کارگری و جنبش‌های اجتماعی که در شهرهای گوناگون در سراسر برزیل در اعتراض به خیابان‌ها آمده‌اند محکوم شده است. در عین‌حال، محکوم کردن این اقدامات در کشورهای آمریکای لاتین افزایش می‌یاید.

بخش‌هایی از پلیس، قوۀ مقننه و دستگاه قضایی در دولت‌های مشخصی در منطقه ما، در اتحاد نزدیک با گروه‌های رسانه‌ای فراملی، اولیگارش‌ها و امپریالیست‌ها سعی دارند با این تاکتیک‌های مخفی و با زور چیزی را تحمیل کنند که نتوانستند در انتخابات به دست آورند. رفقا لولا و دیلما روسف در رویارویی با این حملات شهامت و اراده تحسین برانگیزی نشان داده‌اند.

دولت جمهوری کوبا تردید ندارد که حقیقت آشکار خواهد شد و مردم سخت‌کوش برزیل در دفاع، و همچنین پاسداری از پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی به دست آمده توسط دولت‌های حزب کارگران صفوف خود را فشرده خواهند نمود.

هاوانا، ۶ مارس ۲۰۱۶