سرتیتر

با مموری فلش به جنگ کره شمالی میرویم

memory

فعالین حقوق بشری آمریکا و کره جنوبی که با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای غربی همکاری مستقیم داشته و بودجه های آنها توسط دولتهای این کشورها تامین میشود در یک فراخوان بین المللی خواستار جمع آوری فلش مموری USB( یو اس بی استیک) برای ارسال به کره شمالی شدند.

هدف از این فراخوان کپی و ضبط کردن سریالهای بی محتوای آمریکائی و تهیه شده در کره جنوبی بر روی این » فلش مموری USB» تا بدین وسیله و با دیدن این محصولات مردم «بی اطلاع» کره شمالی به «آگاهی » رسیده و متوجه بشوند که در ایزولاسیون فرهنگی و ایدوئولوژیک بسر میبرند!!

انجمن » New Yorker Human Rights Foundation » و سازمان حقوق بشری مستقر در سیلیکون ولی بنام » Forum 28″ در هماهنگی با سازمان امنیتی اطلاعاتی سیا بنام» North Korean Strategy Center (NKSC)» قصد دارند مقادیر بسیار زیادی از سریالهای سطحی و بی محتوای آمریکائی مانند » Friends و Desperate Housewives» و سریالهای کره جنوبی که در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز پخش میشوند را به اضافه فیلمهای مانند قلعه حیوانات و دیکتاتور بزرگ و فیلمهائی که از نوشته های جورج اورول تهیه شده بر » فلش مموری USB» کپی کرده و به کره جنوبی ارسال کنند تا از این طریق به صورت مخفیانه و قاچاقی به جمهوری دمکراتیک خلق کره ارسال شوند.

علت این کار چیزی نیست بجز «آگاهی وروشنگری» !! مردم کره شمالی و به گفته مجریان این طرح آشنائی آنها (مردم کره شمالی ) با زندگی آزاد لوکس و تنوع غذائی لپ تاپ و گوشی های هوشمند و دیگر «امتیازات» مردم در کشورهای غربی.

با وجود اینکه این سازمانها اذعان میکنند که مردم کره شمالی بدلیل محاصره سیاسی و اقتصادی و خشکسالی در کشورشان به مواد غذائی بسیار بیشتر احتیاج دارند تا این نوع پروپاگاندا ولی آنها ترجیح میدهند به جای مواد غذائی!! به ارسال » فلش مموری USB» بپردازند چراکه تجربه این سازمانها شهادت میدهد که نمایش این فیلمها در ایجاد یک روحیه مصرفی در کشورهای دیگر بسیار اثر گذار بوده است.

بنابر ادعای این سازمانها مردم کره شمالی کمتر ازامتیازات کامپیوتر و لپ تاپ برخوردارند و بعکس از تلویزیونهای استفاده میکنند که دارای «دی وی دی» و وسیله پخش » فلش مموری USB» بوده و این » فلش مموری USB» میتوانند براحتی کپی و توزيع شوند.

سازمان » North Korean Strategy Center (NKSC)» سالهاست که مشغول همکاری با ویکی پدیا مي باشد تا یک ویکی پدياي پروپاگاندیستی علیه جمهوری دمکراتیک خلق کره تهیه کرده وآنرا روی این » فلش مموری USB» کپی و به این کشور قاچاق کنند.

تاکنون ده هزار » فلش مموری USB» ارسالی این سازمانها از طریق قاچاق و یا بالونهای ارسالی از کره جنوبی به کره شمالی فرستاده شده اند اما این سازمانها خواستار فرستادن بیشتر و کمک های مردم در کشورهای غربی میباشند در حالیکه مردم در کشورهای سرمایهداری کمتر از فلش مموری استفاده میکنند و فایلهای خود را داوطلبانه در » Cloud» مانند دراپ بوکس و… در اختیار سازمانهای اطلاعاتی کشورهایشان قرار میدهند! و البته اسم این «آزادی» است

فعالین «حقوق بشری» معتقدند نمایش این فیلم ها نشان میدهد که دولت کره شمالی آنها را با پرو پاگاندا بمباران میکند و آمریکا نه تنها جنگ افروز نیست که دوست مردم کره شمالی نیز هست و برای آزادی آنها به هر کاری دست میزند!

چراکه به نظر مجریان این طرح اول باید اخلاقیات و فرهنگ یک جامعه ایدئولوژی زده تغییر کند و جامعه آزاد سرمایه داری با معیارهای تمدن غربی که بر حقوق انسانی استوار باشدایجاد شود که متمدنانه ترین تجربه بشری بوده است.

البته تجربه بشری عکس این ادعا را ثابت کرده ولی این چه اهمیتی دارد مهم این است کره شمالی بد آمریکا خوب!

  ترجمه آزاد از نشريه گولم 

سيمين مدرسه اي