سرتیتر

برگی درخشان از تاریخ مقاومت هلند علیه نیروهای اشغالگر نازیهای آلمان

holland_na

احمد پوری

برگی درخشان از تاریخ مقاومت هلند علیه نیروهای اشغالگر نازیهای آلمان

خلاصه ای از اعتصاب فوریه 1941 در هلند

فراخوان به تظاهرات سراسری «پناهجویان خوش آمدند، راسیسم نه! »

تظاهرات امروز شنبه ششم فوریه 2016 ساعت 13.00 در میدان Jonas Daniël Meijerplein, Amsterdam شروع می شود. این محل نزدیک شهرداری آمستردام و میدان معروف واترلوپلین هست.

حزب راسیستی پگیدای هلندی روز شنبه ششم فوریه را بعنوان روز تظاهرات علیه «اسلامی شدن اروپا» در هلند اعلام کرده است.

هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزهایی تعقیب و شکار پناهجویان در شهرهای مختلف هلند شروع شد! شعارها و نقاشی های دیواری، آتش سوزی و حمله به مراکز پناهندگان و شوراهای شهرها شروع شد… اکنون نیز کسانیکه تخم ترس ونفرت می کارند از هر فرصتی استفاده میکنند تا پناهجویان را به مثابه خطری برای جامعه معرفی کنند!

holland_789در مقابل آنها خوشبختانه هنوز اکثریت شهروندان هلند از پناهجویان دفاع می کنند و تعدادی خودشان را به عنوان افراد داوطلب برای کمک به پناهجویان معرفی کرده اند. اگر ما در مقابل تبلیغات راسیستی سازمانهایی مانند پگیدا صدای خودمان را بگوش توده ها نرسانیم آنها با افکار بیمار خود جامعه را مسموم خواهند کرد!

ما نباید اجازه دهیم آنها با پاشیدن تخم تنفر مردم را به جنگ علیه همدیگر بکشند. برای همین ما می خواهیم در ششم فوریه صدای مخالفان راسیسم را بگوش جهانیان برسانیم. ما نمی خواهیم در خیابانهای ما صدای تنفر منتشر شود.

دنیای بهتر و سیاست دیگر امکان پذیر است! سیاستی که به جای جنگ علیه همدیگر، همبستگی انسانی را دامن می زند!

ما نباید تردید داشته باشیم که پگیدا و سایر نیروهای راست افراطی و نئوفاشیست در زیر اسلام ستیزی در حقیقت بیگانه ستیزی و راسیسم و نئوفاشیسم را ترویج می کنند!

*******************

خلاصه ای از اعتصاب فوریه 1941

اعتصاب فوریه یک واقعه تاریخی مهم در مقاومت هلند علیه اشغالگران آلمانی در جنگ دوم جهانی بود.

در 25 و 26 فوریه سال 1941 اعتصاب از کارگران فلزکار آمستردام شروع شد و در شهرهای هارلم، فلسن، هیلفرسوم، زاندام و اوترخت گسترش یافت… این اولین اعتصاب بزرگ و علنی بود که در هلند علیه تعقیب، دستگیری و بازگرداندن یهودیانی که از آلمان گریخته بودند، سازماندهی شد.

حزب کمونیست هلند از اول فوریه 1941 در صدد بود در موقعیت مناسبی اعتصاب عمومی را علیه دولت موسرت که دست نشانده آلمانی ها در هلند بود، سازماندهی کند، در 17 فوریه که کارگران فلزکار آمستردام در اوج آمادگی قرار داشتند لحظه مناسب برای سازماندهی تظاهرات عمومی بود، رهبران حزب کمونیست روز بعد را بعنوان روز تظاهرات عمومی اعلام کردند. بعلت اینکه اشغالگران آلمانی از برگرداندن کارگران یهودی فلزکار کوتاه آمدند اعتصاب به عقب انداخته شد.

شورش در میدان رامبراند

از زمستان سال 1940 آزار و اذیت یهودیان هلند توسط بخش مقاومت ناسیونال سوسیالیستها شروع شده بود… یهودیها در محلات خود علیه سرکوب و تحقیر خود مقاومت می کردند و از طرف محله ها و نیروهای مترقی دیگر نیز حمایت می شدند… دولت دست نشانده آلمان در هلند کافه ها را وادار می کرد بر در ورودی شان بنویسند «ورود یهودی ممنوع» یا «ما به یهودیان خوشامد نمی گویئم» … در نهم فوریه در یکی از این کافه ها هنوز چندتا از هنرمندان یهودی برنامه داشتندکه به این کافه حمله شد و در درگیری آن روز 23 نفر زخمی شدند.

در یازده فوریه گروهی از اعضای بخش مقاومت ناسیونال سوسیالیستها سرود خوانان بدنبال یهودیها می گشتند تا آنها را بزنند. وقتیکه تعدادی از یهودیها را در میدان واترولو پلین گیر آوردند آنها از کمونیستها کمک خواستند و یک گروه رزمنده کمونیستی به کمک آنها شتافت تا یهودیها را از مخمصه نجات دهد، در این درگیری یکی از اعضای گروه مقاومت ناسیونال سوسیالیستها بنام هندریک کووت زخمی شد که سرانجام سه روز بعد مرد دولت دست نشانده آلمانی ها در هلند همراه رهبران نازی مرگ هندریک کووت را به اغراق آمیزترین و به وحشیانه ترین طریق ممکن در تبلیغاتشان جلوه دادند. از دوازدهم تا نوزدهم فوریه محله یهودیها محاصره شد تا سلاحهای خود راتحول دهند…

در نوزدهم فوریه نازیها می خواستند به یک سالن پاتیناژ که توسط یهودیها اداره می شد حمله کنند تعدادی از یهودیها و غیریهودیها به مقاومت سخت مبادرت ورزیدند و سرانجام برای عقب راندن نازیها از گاز آمونیاک که برای یخ زدن سالن استفاده میکنند علیه نازیها استفاده کردند… شش نفر دستگیر و شکنجه شدند از جمله ارنست کهن در سوم مارس 1941 به جوخه آتش سپرده شد. او اولین کسی است که در هلند جنگ دوم جهانی در هلند اعدام شد. آلفرد کهن هم به کمپهای آدم سوزی فرستاده شد و در آلمان مرد. فیلم سالن یا قصر یخ برمبنای همین ماجرا ساخته شده… نازیهای آلمان به بهانه مرگ هندریک کووت در 22 و 23 فوریه به یهودیها در میدان یوناس دانیل میرپلین حمله کردند… همه این عوامل شرایط لازم را برای اعتصاب فوریه فراهم کرد.

سرانجام نیروهای نازی آلمان در 22 و 23 فوریه 1941 در آمستردام 427 نفر یهودی بین 20 تا 35 سال را دستگیر کردند و بعدا به مونیخ برده و به کوره های آدم سوزی سپرده شدند…

حزب کمونیست هلند که در 18 فوریه یکبار خواسته بود اعتصاب سراسر راه بیندازد، این بار وضعیت را برای اعتصاب سراسری علیه یهودی ستیزی و عملیات گروه های گشت و شکار نازیها که در هلند بطرز وحشیانه ای فعال شده بودند مناسب دید. رهبری سراسری حزب کمونیست هلند بعلاوه رهبری بخش آمستردام تصمیم گرفتند اعتصابات روز 25 و 26 فوریه را سازماندهی کنند. جهت آمادگی و تدارکات روز 24 فوریه حزب کمونیست هلند یک جلسه نسبتا علنی از اعضایش را در میدان نوردرمارکت سازماندهی کرد. در این جلسه تقریبا تمامی اعضای حزب کمونیست موافقت خود را با اعتصاب عمومی و کشاندن تمامی کارگران به اعتصاب اعلام کردند… قرار شد روز سه شنبه در تمام ادارات دولتی اعتصاب شروع شود و روز چهارشنبه اعتصاب عمومی در همه جا سازماندهی شود.

شروع اعتصاب عمومی

holland_788روز 25 فوریه صبح زود تمامی ترامهای شهر بی حرکت سرجایشان ماندند و اعضای حزب کمونیست در همه جای شهر به پخش اطلاعیه های اعتصاب و دعوت مردم به پیوستن به اعتصاب پرداختند. اعتصاب مانند لکه روغن خودش را گسترش می داد، نزدیک ظهر اعتصاب عمومی در تمام آمستردام به واقعیت تبدیل شده بود! چیزی که بالاتر از تصور سازماندهان بود!

اعتصاب به شهرهای هارلم، فلسن، هیلفرسوم، زاندام، بوسم، ویسپ، میدن و اوترخت گسترش یافت تلاش حزب کمونیست برای کشاندن دنهاخ به اعتصاب موفقیت آمیز نبود زیرا کارگران وسایل نقلیه عمومی آماده اعتصاب نبودند.

شکستن اعتصاب

آلمانی ها با بی رحمی تمام اعتصاب را سرکوب کردند. 9 نفر کشته شدند، 24 نفر بشدت زخمی شدند و تعداد بی شماری دستگیر و زندانی شدند… در شهرهایی که اعتصاب شده بود آلمانی ها تقاضای جریمه مالی بسیار کردند مثلا در آمستردام 15 میلیون فلورن هلندی و در آمرسفورت 2.5 میلیون … تقاضا کردند.

سرکوب و اعدام اعضای حزب کمونیست و نهضت مقاومت هلند

بعد از شکستن اعتصاب، تعقیب و شکار کمونیستها شروع شد. حزب کمونیست می خواست در ششم مارس اعتصاب سراسر سازماندهی کند که لیندرت اسخیف اسخوردر یهودی عضو حزب کمونیست را در در پنجم مارس در حال چسباندن اعلامیه اعتصاب به دیوارهای شهر دستگیر کردند و روز بعد در مقابل جوخه آتش قرار دادند. او اولین هلند بود که توسط خود آلمانی ها اعدام شد. در 13 مارس سه نفر از اعضای حزب کمونیست که در اعتصاب فوریه شرکت کرده بودند دستگیر شدند. قبل از آنهم 18 نفر از اعضای گروه خوزن در شهر فلاردینگن دستگیر شده بودند. اینها نطفه سازماندهی نهضت مقاومت هلند بودند که بعلت کم تجربه بودن لو رفتند… سه نفر از این گروه بعلت اینکه کمتر از 18 سال بودند حبس ابد گرفتند و پانزده نفر را همراه سه نفر عضو حزب کمونیست، جوخه آتش آلمانیها در ساحل اسخونینگن در شهر دنهاخ اعدام کردند! شیاک بوزمان تنها کسی بود که قبل از اعدام زیر شکنجه مرد.

بعدا 22 نفر دیگر از اعضای حزب کمونیست را که در اعتصاب فوریه شرکت کرده بودند دستگیر کردند و به ده سال زندان در آلمان محکوم شدند آنها را به زندانی در آلمان منتقل کردند. هرچند که آنها به مرگ محکوم نشدند ولی دو نفر از آنها در زندان مردند. یکی در 9 جون سال 1942 دیگری در 23 آوریل سال 1945 .

مجسمه یادمان اعتصاب فوریه

مجسمه کارگر باراندز که در میدان یوناس دانیل میرپلین برپا شده، در دسامبر سال 1952 توسط ملکه یولیانا افتاح شد و از آن زمان هر ساله یادمان اعتصاب فوریه در این محل برگزار می شود. چندین بار هم تظاهرات مهم ضد راسیستی از این محل شروع شده یا به این میدان ختم شده است!…

امروز هم تظاهرات ضد راسیسم از همین میدان و مجسمه کارگر بارانداز شروع می شود.

احمد پوری (هلند) 06 – 02 – 2016