پرش به محتوا

سیاستهای زن ستیز و یک بام دو هوای رهبر نئوفاشیستهای هلند افشا شد!

rassit_holland

احمد پوری

حزب آزادی ویلدرس تنها حزبی است که در پارلمان هلند، درست در جایی که باید با تصویب قوانین مترقی به موثرترین نحو از حقوق زنان دفاع کند، علیه تمام قوانینی که خشونت علیه زنان را محکوم و قابل پیگرد قانونی قرار می دهد رای میدهند! در حالیکه وی همزمان با این عملکرد ضد زن، با موج سواری بر ماجرای شب سال نو در شهر کلن وانمود می کند که نئوفاشیستهای «حزب آزادی» قهرمان دفاع از حقوق زنان هستند!

ویلدرس همانند تمامی نئوفاشیستها به بهانه دفاع از زنان در عمل فقط به پاشیدن تخم ترس و ترویج خشونت و اموج بیگانه ستیزی اجتماعی دامن می زند. همزمان، پشت فریادهای احساساتی و گرد و خاکی که با همنوایی رسانه ها براه انداخته اند، مشکلات واقعی خشونت علیه زنان را، پنهان و فراموش می کنند!

واقعیت عمل کرد ویلدرس و حزب آزادی در این باره چه می گوید؟

» حزب آزادی در داخل پارلمان و خارج از پارلمان با قویترین صدا از بلندترین برج ها و مناره ها در شیپور دفاع از حقوق زنان می دمد، ولی در عمل حتی انگشت کوچک خود را برای دفاع از حقوق زنان بحرکت در نمی آورد! حزب آزادی شش ماه پیش علیه قانونی کردن لایحه ای رای داد که هدف آن: محو کردن خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را بطور بین المللی قابل تعقیب و غیرممکن میکند.

توافق استانبول یا کنوانسیون شورای اروپا (یازده ماه مه سال 2011 ) در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، یک کنوانسیون بین المللی است. طبق این کنوانسیون پیشگیری، حفاظت از قربانی و تعقیب و محاکمه عاملان خشونت، مسئله محوری است. برای قراردادن برنامه و مشکلات اجتماعی موجود «زنان مان» در دستور سیاست روز، تلاش برای تصویب آن توسط احزاب در پارلمان فرصت مناسبی بود. …

به نظر اعضای حزب آزادی PVV موضوع مورد بحث برای دفاع از حقوق زنان حتی ارزش آن را نداشت که در پارلمان وقت بگیرند و علت رای ندادن به این لایحه را توضیح دهند!

اعضای حاضر از فراکسیون حزب آزادیPVVدر پارلمان با توجه به ماده 121 از پروسه تصویب قوانین، تنها می خواستند مخالفت صریح خود را با تصویب لایحه پیشنهادی توافق استانبول و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، بروشنی ثبت کنند!…

علاوه بر موارد فوق در تصویب چندین لایحه مترقی برای دفاع از حقوق زنان که توسط احزاب دیگر به پارلمان هلند ارائه شده بود، مانند: جرم شناختن ازداواج اجباری، ختنه کردن زنان، و زندانی کردن زنان در خانه، و محافظت بهتر از زنان و بچه هایی که در این خشونت های خانگی آسیب دیده اند… جلوگیری از کاربرد خشونت اقتصادی در رابطه زناشویی علیه زنان… حزب آزادی به تمام این موارد رای منفی داده است! » (1)

باور کردنی نیست، درست سه روز بعد از این افشاگری ویلدرس می تواند بدون کوچکترین مشکلی به شوهای بیگانه ستیزی خود با قدرت تمام ادامه دهد و مورد حمایت پلیس و رسانه قرار گیرد!

» ویلدرس معتقد است با آمدن پناهجویان به اروپا احتمال تجاوز و تعرض جنسی به زنان افزایش یافته است. ویلدرس معتقد است که زنان با اسپری مقاومت می توانند از خود محافظت کنند.

زنانی که مخالف ویلدرس بودند و علیه او تظاهرات کرده بودند می گفتند: «ویلدرس یک فمنیست قلابی است.» … «او حق ندارد بنام ما صحبت کند.» … » (2)

ویلدرس به موثرترین نحو با استفاده از هر فرصتی جنگ نیابتی اروپا علیه پناهجویان و مهاجران را به پیش می برد…

ویلدرس می خواهد زنان هلند را به اسپری مقاومت در مقابل بمبهای تستوسترون مسلمان مسلح کند !

بعضی وقتها در تاریخ فاصله بین تهدیدها در حرف تا عمل بسیار کوتاه می شود!

در انتخابات سال 1919 در میلان که بزرگترین پایگاه فاشیستها بود،موسولینی از مجموع 275.000 رای، 5000 رای آورد! نتایج آنقدر دلسرد کننده بود که او می خواست از ایتالیا برود… «موسولینی با کمک ثروتمندان میلان که ویژگی بالقوه سوسیالیسم ستیزی فاشیسم را احساس کرده بودند،توانست روی پای خود بایستد!» … هسته های فاشیسم در مراکز استانها… آغازگر یک سیاست زورگویی و قلدری از طریق اعمال خشونت به وسیله دسته های فاشیست علیه سازمانها، تاسیسات و مبارزان سوسیالیست و اتحادیه های کارگری بود. … در طول دو سال بعد، ماموریتهای تنبیهی فاشیستها بصورت یک امر عادی درآمد. سازمانها و احزاب چپ، اتحادیه های سوسیالیستی و مجامع دهقانان کاتولیک، و نیز دفاتر روزنامه ها و چاپخانه های متعلق به گروههای چپ، توسط فاشیستها غارت شد و اکثر آنها بطور کامل در آتش سوختند. خشونت جسمی و تحقیر (آزار روحی) از راه استفاده از چماق، چاقو و اسلحه و خوراندن روغن کرچک، که بوسیله فاشیستها برای جلوگیری از فعالیتهای چپ گراها و اتحادیه های کارگری اعمال می شد و غالبا از خیرخواهی و مساعدت مقامات پلیس و مشارکت آنان در ساعات غیراداری، برخوردار بود، فاشیستها را به کاریهای شگرفی برمی انگیخت.

در فاصله پائیز 1920 و تابستان 1922 ساختار تشکیلاتی اتحادیه های کارگری سوسیالیستی در بسیاری از نقاط مرکز و شمال ایتالیا نابود شد. در حالیکه اعتصاب ها و عضویت در اتحادیه های کاثش می یافت، بر نفوذ دسته های فاشیست افزوده شد و تعداد اعضای آنها رو به افزایش نهاد. در 1922 اکثر استانهای خارج از منطقه جنوب دارای یک سازمان وسیع فاشیستی به ریاست یک «راس» (یک کلمه اتیوپیایی به معنی رئیس) بودند. … با اینکه فاشیسم هنوز هم در جنوب ایتالیا نسبتا ضعیف بود، و دو سال قبل، تعداد اعضای آن به 1000 نفر عضو کاهش یافت، در نیمه سال 1922 تعداد اعضای آن در سطح کشور به 250.000 نفر رسید. » (3)

در اکتبر سال 1922 مارش پیروزی فاشیستها را در رم سازماندهی کرد و بر اریکه قدرت نشست!

» در سال 1928 نازیها نزدیک به 800 هزار رای بدست آورده بودند. آراء آنها در سال 1930 به نزدیک به 6 میلیون و 500 هزار رای افزایش یافته بود. در انتخابات سال 1932 هم قریب به 14 میلیون رای بدست آوردند. …» (4)

» سهم نازی ها از آراء انتخابات رایشتاک در ایالت شلزویگ هولشتاین از چهار در صد در سال 1928 به پنجاه و یک درصد در سال 1932 افزایش یافت.» (5)

هیتلر به عهد خود وفا کرد و دمکراسی را به شیوه دمکراتیک نابود کرد!

در اروپا این امکان دور از ذهن نیست که گروه های نئوفاشیست از پخش اسپری مقاومت در بین هواداران خود به پخش مسلسلهای «مقاومت» گذر کنند! زیرا اروپای امروز و امپریالیسم گرفتار در بحران جهانی اقتصادی بفکر تغییر سیستم، حل ریشه های مشکلات و کم کردن فلاکت قربانیان نیست! بجای تمامی راه حلهای علمی و انسانی به خشونت بیشتر و له کردن قربانیان و حذف و پاک کردن جوامع از فقرا می پردازند! … تعداد حملات به خانه ها و کمپهای پناهندگان و سیاستمدارانی که از پناهجویان دفاع می کنند ابعاد وحشتناکی بخود گرفته است… این وضعیت می تواند به بحران فاشیستی منجر شود!…

زمانیکه این اتفاق رخداد دیگر برای بیدار شدن دیر است! فاشیسم قوانین خود را در تمام ابعاد تا سقوط به ته دره بربریت به جامعه دیکته خواهد کرد!

بشریت یکبار از این ایستگاه فاشیسم در جنگ دوم جهانی رد شد! به نظرمیرسد امپراتوران نامرئی حاکم بر نظام کاپیتالیستی به خاطر منافع حقیر خود آگاهانه نمی خواهند از تاریخ درس بگیرند و یکبار دیگر بشریت را بسوی فاشیسم هدایت میکنند!…

ما باید بتوانیم ترویج خشونت دولتی و نئوفاشیستی و مذهبی را در پروسه تاریخی خود و در اشکال متفاوتش نقد و به موقع متوقف کنیم…

به نظر می رسد دولت و پلیس و رسانه های هلند در مقابل ترویج خشونت و نئوفاشیسم توسط ویلدرس تلاش جدی برای متوقف کردن او ندارند!

» ماجرای شب ژانویه کلن هنوز بعد از سه هفته بطور کامل در خدمت جریانات راست افراطی و نئوفاشیست بشدت بکار گرفته می شود!

ویلدرس رهبر نئوفاشیستهای هلند امروز شخصا اسپری مقاومت رنگی در بین مردم پخش کرد!

ویلدرس رهبر نئوفاشیست «حزب آزادی» هلند که همیشه حتی در پارلمان هلند حداقل توسط چهار محافظ از او نگهبانی می شود، در بازار شهر اسپیکنس با همراهانش بطور سمبلیک 70 اسپری رنگی برای » علامت گذاری روی مجرمین » بطور مجانی بین مردم پخش کردند! (6)

دستگیری زنان فعال علیه تبلیغات راسیستی ویلدرس

گروه کوچکی از مخالفان ویلدرس درگوشه ای از بازار شهر علیه ویلدرس تظاهرات کرده بودند و با بلندگو شعار می دادند: » ویلدرس فمنیست نیست، راسیست است! » با ورود ویلدرس به بازار … پلیس می خواست آنها را از محوطه دور نگهدارد که با اعتراض این زنان روبرو می شود. ده نفر از زنان معترض بعلت سرپیچی از دستور پلیس و عدم ارائه کارت هویت به پلیس دستگیر شدند!

فروختن اسپریهای ویلدرس در فیس بوک

چند نفر از مخالفین ویلدرس هم بعد از انتشار اخبار آمدن ویلدرس به بازار این شهر برای پخش اسپری رنگی مقاومت علیه پناهجویان، یک مرتبه به این فکر می افتند که چگونه می توانند این عمل او را خنثی کنند؟ راه حل این بود که آنها هم بروند در صف مردم از دست ویلدرس اسپری رنگی مقاومت دریافت کنند و سپس آنها را برای جمع کردن کمک مالی به پناهجویان، به مردم هلند بفروشند! طرفداران این پروژه توانستند ده اسپری از دست ویلدرس بگیرند و به حراج آن در فیس بوک پرداخته اند. مردم برای کمک به پناهجویان، جهت خرید این اسپریها کمترین قیمتی که اعلام کرده اند 50 اورو هست! یعنی تا حالا حد اقل 500 اورو می توانند از این طریق برای پناهجویان جمع آوری کنند!

امنیت زنان هلند هدف آکسیون ویلدرس!

«حضور زنان طرفدار ویلدرس به همراه بچه ها چشمگیر بود. زنان سالخورده ای که ویلدرس را می بوسیدند و زنی که روی چرخ دستی معلولین بود با ویلدرس صحبت میکرد و ویلدرس در کنار بچه ها با لبخند ملیح در مقابل تمامی دوربین های تلویزیون به تبلیغات حمایت از زنان و بچه های هلندی می پرداخت!

زن 48 ساله ای هست که می گوید: من خودم از پناهجویان نمی ترسم، بخاطر دخترم آمدم و از امنیت او می ترسم زیرا دخترم در شهر دنهاخ در بیمارستانی کار می کند که در نزدیکی آن یک کمپ پناهندگی است که پر از مردان مجرد است!

خانمی بنام لیا می گوید در استخر شهر واترینگن یک دختر 12 ساله توسط یک پسر پناهجو دستمالی شده است. چرا این مسئله از اخبار سراسر پخش نمی شود؟ من می ترسم در فیس بوک این را منتشر کنم مردم مرا راسیست بنامند و محل زندگی مرا بفهمند !

بله من یک راسیست هستم!

یک زن 76 ساله که خود را رییت معرفی میکند با شهامت می گوید من یک راسیست هستم! لیا هم با او همعیقده است. او می گوید من تمام عمرم در بخش خدمات سلامتی، کار کرده ام، مالیات داده ام، حالا که سالخورده هستم و به این پولها نیازمندم همه اش را به پناهجویانی می دهند که از کشورهای دیگر آمده اند!

زنان دیگر مانند لئونی از ترس و وحشت خود صحبت می کنند… » (7)

» از ده نفر زنهای معترض به رهبر نئوفاشیست هلند که دستگیر شده بودند 9 نفر شب همانروز آزاد شدند ولی یک نفر یک شب را در زندان گذراند زیرا از دادن شناسامهیا کارت هویت خودداری کرد!

وکیل زنان معترض آقای ویلم یه بنک معتقد است که دستگیری زنان معترض علیه آکسیون ویلدرس غیرقانونی بوده و این زنان نه اغتشاش گر بودند و نه خطر شورش و بلوایی وجود داشت!

حزب سبزهای چپ و دمکراتهای 66 اعلام کرده اند که در پارلمان از دولت در باره این دستگیریها سئوال مطرح خواهند کرد!

ویلدرس معتقد است که با انتشار اسپری مقاومت به زنان کمک می کند تا در مقابل » بمبهای تستوسترون مسلمان» از خود دفاع کنند!

زنان معترض معتقدند ویلدرس راسیست و فرصت طلب است!» (8)

سیاستهای یک بام دو هوای ویلدرس، رهبر نئوفاشیستهای هلند افشا شد! ولی نئوفاشیسم در عمل به تهاجمات بیگانه ستیز و سیاستهای ضدبشری خود ادامه می دهد!

مهمترین خطر برای اروپا این است که این حزب و رهبرانش حتی بعد از رو شدن این اسناد و افشای تضاد سهمگین واقعیت و ادعاهای دروغین رهبرانش بجای اینکه خرد و خاکشیر شوند و از میدان سیاست و رسانه ها محو شوند، درست برعکس، آنها در میان رسانه ها و مردم محبوب تر می شوند! این امر بیانگر عمق و ابعاد احساسات بیگانه ستیز و راسیستی حاکم در جامعه است!… جامعه زمانی به خطرناکترین نقطه فساد و بربریت می رسد که دیگر منطق کارساز نباشد ولی احساسات مبتذل زیرشکمی و دگم های مذهبی و خردستیز فاشیستی راهنمای حرکت توده ها باشند!

اخیرا در آمریکا خانم سارا پلین که بشدت مسیحی با ایمانی است، در یک سخنرانی بغایت احساساتی بیمارگونه از دونالد ترامپ دفاع کرده است! در مهمترین برنامه تلویزیونی هلند (بایتنهوف) خلاصه اخبار جهانی در این مورد را چنین چمعبندی کردند: یک عده می گویند این مبتذلترین، بی منطق ترین تبلیغات برای دونالد ترامپ بود که انگار یک زن مست این حرفها را زده است… عده دیگر از تحلیل گران و رسانه ها معتقدند این یک پدیده جدید است! برای اولین بار ما شاهد هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احساسات زیرشکمی قویتر از منطق عمل می کند! پس خانم سارا پلین یک بعد جدید به تبلیغات انتخاباتی اضافه کردند که واقعا کار میکند!!!…

خردستیزی مذهبی و غیرمذهبی اینگونه در خدمت امپریالیسم و فاشیسم دست در دست همدیگر به پیش می تازد و بشریت نظاره گر مفلوک و علیل این وضعیت خطرناک است که با زندگی همه ساکنان کره زمین ارتباط مستقیم دارد!

هیتلر : » رهبر باید بتواند شور و اشتیاق توده ها را بیدار کند، در عین حال باید بتواند آنها را سرجای خود نیز بنشاند.» (9)

لیپ ست( Lipset ) » اندکی سفسطه و مقدار زیادی نا امنی یک فرد را مستعد نگرش افراطی در خصوص مسائل سیاسی می سازد.» (10)

بی جهت نیست که محبوب ترین شعار فاشیستهای اسپانیا در دوران فرانکو » مرده باد عقل، زنده باد مرگ » بود. (11)

» جان کلام را یک فاشیست اسپانیائی گفت: مرگ بر خرد » (12)

فاشیسم دوست داشتنی

اثر برترام گروس

Bertram Gross

«فکر نکنید که فاشیستهای مدرن مثل هیتلر و موسولینی هستند. رهبران بزرگ دولتی و تجاری امروز به همان اندازه خواهان اعمال خشونت هستند. ولی رهبران امروز با تکیه بر تکنولوژی مدرن کارشان را خیلی ارزانتر و موثرتر از فاشیستهای قدیمی انجام می دهند. آنها بهترین و خوش قیافه ترین سیاستمداران، سازماندهندگان جشن ها، مکانیزم های کنترل و هرآن چیزی را که با پول می توان خرید در اختیار دارند. وجدان و شعور آنها اعتراف می کند که دمکراسی حقیقی بهتر است. ولی آنها با سرکوب کردن وجدانشان حقوق طبقه کارگر و متوسط را از بنیاد سست و آسیب پذیر می کنند. پرنسیپ های عملی و اجرایی آنها عبارتست از: قدرت، پول، جنسیت مردانه، قاتلها و سفید هایی که صاحب حق هستند. آنها بهداشت محیط را نابود می کنند. آنها تو را گول می زنند، برتو حکومت می کنند، تورا مورد استفاده و سوء استفاده قرار می دهند و بالاخره مراقب هستند که تو از همه این بلاهایی که سرت آورده اند شاد و خشنود باشی. آنها در بین شما براساس نژاد، جنسیت، طبقه و ملیت جدایی را سازماندهی می کنند. ولی هنوز هم از قدرت بین وایان درهراسند. آنها از این می ترسند که شما از اعتیاد به تلویزیون، مواد مخدر، کلوپهای شبانه رهایی یابید و به جای رقابت کشنده برعلیه همدیگر در اتحاد باهم برای عدالت و حقوق برابر مبارزه کنید. » (13)

به نظر شما نقش رسانه ها و رهبران سیاسی نئوفاشیست و راست افراطی در اوج گیری این نوع جنایتها چیست؟

«اشپیگل گزارش داد: بیش از هزار حمله به اقامتگاه‌های پناهندگان آلمان در سال ۲۰۱۵» (14)

راستی با وجود این همه تناقض در حرف و عمل نئوفاشیستها چرا و چگونه در قرن بیست و یکم بدون مجازات به پیش می تازند؟ با توجه به واقعیت اجتماعی که در جهان پیش روی ماست، همه جا هواداران افرادی مانند ویلدرس، دونالد ترامپ، مارین لوپن… مثل قارچ رشد می کنند! آیا چشم انداز خطرناک برای بیدار کردن توده ها، هنوز بقدر کافی و روشن در افق نمایان نیست؟

نظر شما در این مورد چیست؟

پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1253398244679408?notif_t=notify_me_page

منابع:

(1)PVVonze vrouwenmeppen mag best

http://www.joop.nl/nieuws/pvv-onze-vrouwen-meppen-mag-best

(2)Arrestaties bij uitdeelactie Wilders in Spijkenisse

http://www.ad.nl/…/Arrestaties-bij-uitdeelactie-Wilders-in-…

(3) ص 48 و 49 کتاب موسولینی و فاشیسم اثر مارتین بلینک هورن ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی

(4) ص 227 تئوریهای انقلاب اثر آلوین استانفورد کهن ترجمه علیرضا طیب

(5) ص 231 کتاب تئوری های انقلاب اثز الوین استانفورد کهن

(6) Wilders deelt verfspray uit, opbrengst naar vluchtelingen

http://www.nrc.nl/…/wilders-deelt-verfspray-uit-in-spijkeni…

(7) Wilders deelt verfspray uit, opbrengst naar vluchtelingen

http://www.nrc.nl/…/wilders-deelt-verfspray-uit-in-spijkeni…

(8) Arrestante demonstratie tegen Geert Wilders in Spijkenisse blijft zwijgen

http://www.nu.nl/…/arrestante-demonstratie-geert-wilders-in…

(9) ص 292 کتاب تاریخ عقاید سیاسی اثر سون اریک لیدمان ترجمه سعید مقدم.

(10) ص 229 کتاب تئوری های انقلاب اثز الوین استانفورد کهن

(11) ص 106 کتاب سنت فاشیسم اثر جان وایس

(12) ص 144 کتاب سنت فاشیسم اثر جان وایس

(13) Friendly Fascism – by Bertram Gross

(14) https://mejalehhafteh.com/…/%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%DA%AF%…/

احمد پوری (هلند) 30 – 01 – 2016

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: