گوناگون

فلسطین ستاره ای همیشه زنده«هلوکاست عَربی»

 
فلسطین ستاره ای همیشه زنده
«هلوکاست عَربی»
 
«هلوکاست» واژه ایست که  به مظلوم و مورد ظلم قرار گرفته شدگان گفته میشود. این  واژه را  پس از جنگ جهانی دوم به قربانیان هیتلری اختصاص دادند.
آنهم هیتلری از کشوری که هنوز غرامت جنگ اول را بایستی میپرداخت و خود لومپن پرلتاریایی بود که چندی بجرم قتل در زندان بود و پس از پیروزی دادنش در انتخابات،  در شهر مونیخ ۵۰۰ تن از همدستان خود را از « اِن اس د آ پ» ایها را در جشنی قتل عام نمود و اتحادی از پنج کشور صنعتی امپریالیستی در کنفرانس مونیخ جهت حمله به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به او چک سفید دادند!
هیتلر جهت تجهیز مردم آلمان از نفرت کاتولیکی هزارساله ی موجود بر علیه یهودیان استفاده کرده و با قتل عام آنان در کنار کمونیستها، اقلیت بسیار ناچیزی از سوسیال دمکراتهایی بر خلاف شایدمانها و فریدریش ابرتها… که مصممانه برعلیه فاشیسم تبلیغ میکردند، در کشور آلمان شروع کرد و سپس حد اقل ۶۲ میلیون نفر را در کشور شوراها فجیعانه بقتل رسانید و خاکی سوخته از خود بجای گذاشت که در استالین گراد برهبری استالین شکست نهایی خورد.
در واقعیت واژه «هلوکاست» اول از همه شامل این ۶۲ میلیون انسان شوروی را و سپس یهودیان و دیگر آلمانیها را چه در نوع قساوت خود و وحشی گری و چه ابعاد آن، میگردد.
این پنج کشور امپریالیستی تحت رهبری ام.آمریکا ولی فقط بخش یهودیان را عمده کرده و عمداً انسانهای شوروی و دیگر قربانیان غیریهود آلمانی را فراموش مینمایند، تا بتوانند «هلوکاست» جانکاه تر، طولانی مدت تر که از اوان جنگ جهانی اول ادامه دارد، ابتدا بدست استعمار فرانسه و سپس استعمار فرتوت و از جنگ جهانی دوم برهبری ام.آمریکا و بدست دراز شده خودِ یهودیان اسراییلی مقیم فلسطین، (آری اینان از یهودیان مقیم فلسطین میباشند، که حتی همگی صهیونیست نیستند و ۷۵ درصدی نتانیاهو را انتخاب کرده اند) سازمان دهند و آنرا هم دفاع از مدنیت برعلیه بربریت نامیده اند.
خانم آیلد شیک وزیر دادگستری اسراییل ابتدا فراخوان قتل مادران فلسطینی را داد و اکنون هم بزرگ خام خامی مقدس در اسراییل خواستار قتل عام  تمام فلسطینیان گردید!!
در پاسخ به درخواست او:
محمود عباس کارگذار اسراییلی حکومت خودگردان هم با بانگی بلند اعلام داشته است که با موساد همکاری میکند و جلوی کودکان سنگ انداز را با تمام امکانات خود خواهد گرفت (شاید با شلیک گلوله در مغز این کودکان- نقل از مجله هفته  دیروز)!
این است مدنیت امپریالیسم غرب و تمام کشورهای سکوت کننده در مقابل هلوکاست قرن بیستم که در قرن بیست ویکم هم هنوز ادامه دارد!
ننگ تاریخ برآنان باد!!
در ادامه این مقله در باره قحطی در اوکراین و بازهم تبلیغات امپریالیسم غرب با واژه «هلوکاست اوکرایینی» دست ساز رسانه «هرست» (مادر تمام رنگین کمانهای آمریکا در قرن گذشته و مادر بزرگ کنونی ها) که تازگی‌ها امپریالیستها از سرگرفته اند،  با الهام از مقاله‌ای بقلم و ترجمه رفیق ام. شیری  تحت نام «هلوکاست اوکرایین؟»، خواهد آمد
پنجم بهمن ماه نود و چهار