پرش به محتوا

کارگران معدن امنیت شغلی وجانی ندارند

karegar_maadan.jpg

گزارشی درباره لگدمال کردن حقوق کارگران معادن زرند:

قراردادهای موقت،عدم تبدیل وضعیت پس از سال ها کار واخراج درصورت اعتراض ویا موارد دیگر ،سطح پایین حقوق وعدم پرداخت به موقع ،پرداخت نامنظم حق بیمه،8 تا 9 ساعت کاربجای6ساعت،عدم احتساب ضريب سختی کار، عدم پرداخت حق مسکن، عائله مندي و بيماري زايي،عدم توزیع چکمه ، لباس کار،شیر و….. ازجمله مشکلاتی است که کارگران معادن زغال سنگ در استان کرمان خصوصا شهرستان زرند مواجه هستند.

کارگر معدن  زغال سنگ با بيان اينکه مسوولين تاکنون کاري براي کارگران معادن انجام نداده اند گفت: بارها مسوولين از شرايط سخت کاري ما بازديد داشته اند و اعتراضات کارگران را در اين خصوص شنيده اند اما متاسفانه هيچ کاري انجام نداده اند.

به گزارش30دی آینده ما،کار در معادن زغال سنگ و در اعماق زمين يکي از سختترين مشاغل دنيا محسوب ميشود. کارگراني که براي کسب لقمه اي نان حلال و به حرکت درآوردن چرخ صنعت و توليد کشور، خطرهاي بيشماري را به جان ميخرند و براي استخراج زغال از دل سياه زمين تا اعماق هزار متري پيش ميروند. هر چند معادن زغال سنگ در استان کرمان خصوصا شهرستان زرند، به نوعي محور اصلي زندگي مردم محسوب ميشوند اما مسايل متعدد اين معادن همواره کارگران زحمتکش آن را با مشکلات گوناگون مواجه کرده است. نبود امنيت شغلي و جاني، عدم پرداخت به موقع حقوق و رعايت نشدن عدالت کارگري از مواردي است که کارگران اين حوزه خواستار رسيدگي به آن ميباشند.

عدم احتساب ضريب براي کارگران معادن

حسيني کارگر معدن  زغال سنگ  با اشاره به عدم امنيت شغلي کارگران معادن زغال سنگ، گفت: کارگري که حدود 10 تا 15 سال در معدن و در شرايط سخت کار کرده است هيچ امنيت شغلي ندارد و با کوچکترين موردي اخراج ميشود. وي تصريح کرد: کارگران استخدام نيستند و هر سال يک قرارداد با آنها منعقد ميشود و در حالي که قرار بود بعد از 5 سال قرارداد سالانه آنها تبديل به پيماني بشود اما اين اتفاق نيفتاده است.

حسيني افزود: يکي ديگر از مشکلات کارگران معدن عدم احتساب ضريب است. کارگري که در شرايط سخت کار ميکند بايد بعد از 10 سال بازنشسته شود اما در حال حاضر هستند کارگراني که 20 سال در معدن کار ميکنند و هنوز بازنشسته نشده اند. وي ادامه داد: قبلا اين ضريب براي کارگران ذوب آهن محسوب ميشد و آنها پس از 8 تا 10 سال کار ميتوانستند بازنشسته شوند اما در حال حاضر و در شرايطي که يک کارگر ساده شهرداري ضريب 5/1 دريافت ميکند، کارگران معدن در شرايط سخت کاري و با سابقه کار طولاني مشغول به کار ميباشند. نماينده سابق کارگران معدن اصلي خاطرنشان ساخت: کارگران معدن قلب و ريه سالمي ندارند و عملا توان کار بيش از 10 سال را ندارند اما مجبورند براي گذران زندگي شرايط سخت را تحمل کنند و به کارشان ادامه بدهند.

اگر اعتراضي هم داشته باشيم کسي صدايمان را نميشنود

وي با بيان اينکه مسوولين تاکنون کاري براي کارگران معادن انجام نداده اند گفت: بارها مسوولين از شرايط سخت کاري ما بازديد داشته اند و اعتراضات کارگران را در اين خصوص شنيده اند اما متاسفانه هيچ کاري انجام نداده اند.

حسيني افزود: کارگران معادن بايد 6 ساعت کار کنند اما بين 8 تا 9 ساعت کار ميکنند و هيچ اضافه کاري هم دريافت نميکنند، آنها مجبورند اين شرايط را تحمل کنند زيرا در غير اين صورت اخراج ميشوند.

وي يکي ديگر از مشکلات کارگران معادن را عدم توزيع شير براي تامين سلامتي آنها عنوان کرد و اظهارداشت: بعد از آن که گزارش 20:30 از وضعيت کارگران معادن و سختي کار آنها و نيز عدم توزيع شير از تلويزيون پخش شد، يکي دو هفته اي، توزيع شير در دستور کار مسوولين معدن قرار گرفت اما بعد از آن دوباره سهميه شير قطع شد.

حسيني خاطرنشان ساخت: کارگري که در عمق زمين کار کرده و ريه هايش از زغال پر شده بايد بعد از خروج از معدن شير بنوشد اما اين کار انجام نميشود و حق اعتراض هم نداريم هر چند اگر اعتراضي هم داشته باشيم کسي صدايمان را نميشنود.

وي تصريح کرد: يکي ديگر از مشکلات ما عدم پرداخت حق بيماري زايي است هيچ يک از کارگران استخراج سالم نيستند. آنها نه قلب و ريه سالمي دارند و نه دست و پاي سالمي. اما متاسفانه حق بيماري زايي به ما تعلق نميگيرد. نماينده سابق کارگران معدن  ادامه داد: بيمه کارگران نيز مرتب پرداخت نشده و ناقص است که اين مورد نيز در زمان بازنشستگي براي آنها مشکل ايجاد ميکند.

عدالت کارگري در معدن رعايت نميشود

وي افزود: از سوي ديگر کارگراني که بعد از سالها از قسمت استخراج خارج ميشوند و به ساير قسمتها منتقل ميگردند کليه مزاياي آنها قطع ميشود و در حالي که اين کارگر ديگر توان انجام هيچ کاري را ندارد، سختي کار و حق استخراج از حقوق وي کسر ميشود.

حسيني در ادامه با اشاره به حوادث معدن، گفت: وقتي کارگري در معدن دچار حادثه ميشود و صدمه ميبيند کسي مسووليت آن را قبول نميکند و ميگويند بايد احتياط ميکرد و اگر توان انجام کار را نداشته باشد به راحتي اخراج ميشود.

وي افزود: از سوي ديگر عدالت کارگري نيز در معدن رعايت نميشود و جايگاه کارگران بر اساس ميزان سواد و يا سابقه کاري آنها تعيين نميگردد.

حسيني به تعويق در پرداخت حقوق کارگران نيز اشاره کرد و اظهارداشت: 4 ماه حقوق معوقه داريم و تازه حقوق آبان ماه را به حسابمان واريز کرده اند که در شرايط کنوني اين مساله وضعيت دشواري را براي خانواده کارگران ايجاد کرده است.

کارگران معدن هيچ امنيت شغلي ندارند

رحماني نماينده فعلي کارگران معدن  نيز با اشاره به شرايط سخت کاري در معادن زغال سنگ، گفت: کارگران معدن هيچ امنيت شغلي ندارند و در حالي که بايد براي آنها ضريب کاري حساب شود تا پس از 10 سال بتوانند بازنشسته شوند متاسفانه اين ضريب حساب نميشود و کارگران با سابقه کار 17 تا 20 سال مشغول کار در شرايط سخت معدن ميباشند.

 وي ادامه داد: نه تنها خبري از بازنشستگي نيست بلکه هر روز هم ميگويند ذوب آهن ورشکست شده و شايد کارگران فقط تا عيد مشغول به کار باشند.

 رحماني با اشاره به شرايط اقتصادي و اخذ وام توسط بسياري از کارگران، افزود: تعداد زيادي از کارگران از بانکها وام و تسهيلات دريافت کرده اند اما به دليل تاخير در حقوق و عدم پرداخت آن هر ماه بايد 40 تا 50 هزار تومان ديرکرد بپردازيم.

 وي تصريح کرد: 4 ماه حقوق طلبکار هستيم و در شرايط اين چنيني حقوق آبان ماه را نصفه پرداخت کرده ا ند و نيمي از حقوقمان را چند روز گذشته واريز نمودند.

 اوخاطرنشان ساخت: حقوقي که کارگران دريافت ميکنند کفاف خرج و مخارج زندگي را نميدهد و اين حقوق فقط چند روز دوام دارد و تا پايان ماه را بايد با قرض گرفتن از دوست و آشنا بگذرانيم.

ميگويند اگر نميتوانيد کار کنيد، برويد

وي تصريح کرد: کارگران معدن زماني که براي اين کار اقدام نمودند سالم بودند اما بعد از چند سال نه ريه و قلب سالمي دارند و نه دست و پاي سالمي. اما هيچ کس پاسخگو نيست و ميگويند اگر نميتوانيد کار کنيد، برويد.

 رحماني با بيان اينکه شرايط سخت کار در معدن را فقط کارگران معدن، درک ميکنند، گفت: تا زماني که فرد وارد کار معدن نشود شرايط اين کار را درک نميکند در چنين شرايط سختي و با اين وضعيت پرداخت حقوق، کارگران بايد لوازمي مانند چکمه و لباسکار را از پول خودشان تهيه کنند و حتي اين وسايل را نيز از کارگران دريغ ميکنند.

 وي افزود: کارگران معدن هيچ حق مسکن، عائله مندي و بيماري زايي دريافت نميکنند. آنها در بدترين شرايط کار ميکنند تا چرخ صنعت کشور را بچرخانند اما مسوولين حاضر نيستند به وضعيت آنها رسيدگي کنند.

حقوق معلم و کارگر

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: