سرتیتر

رد صلاحیت ها؛ استیصال رهبری یا ترفندی برای دغدغه شدن انتخابات؟

entekhabat

در آن روزها که بازار ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس داغ بود و بسیاری از طیفهای مختلف اما اصالتآ شبیه ،خود را برای این به اصطلاح کارزار گرم میکردند شاید بتوان گفت که هیچ یک از این کاندیداها که نامزدی آقا و نظام را در سر می پروراندند نیز،حتی تصورش را هم نمیکردند که به این شکل، زیر تیغ حذف شورای نگهبان بروند.تعداد قابل توجهی از نامزدهای انتخابات مجلس چه آنها که تا بحال در ادوار مختلف وارد مجلس نشده بودند و چه حتی آنها که از نمایندگان ادوار پیشین و دوره کنونی و از راه یافتگان به این میدان بازی بودند نیز از این تیغ در امان نماندند.البته که این تیغ نسبتآ همه ی جناح ها را زده است، اما اکثریت مردودین از به اصطلاح اعتدال طلب ها و طرفداران حسن روحانی واز اصلاح طلب ها هستند.از این اقدام شورای نگهبان و نظام میشود برداشت های متفاوتی داشت که شاید نخستینشان؛ شکست بیت و هوادارانش در زورآزمایی با دولت و اصلاح طلبان و با موافقان برجام باشد که شاید یکی از بهترین موقعیت ها را در جو روانی حاکم بر جامعه بالقوه دخیل در انتخابات نسبت به دوره های گذشته داشته باشند.بیت رهبری و طرفدارانش ظاهرا هرچه کردند نتوانستند توافق هسته ای را به بعد از اتمام انتخابات موکول کنند و سنگ اندازی هایشان با کارهایی همچون به آتش کشیدن سفارت عربستان و یا دستگیری ملوانان آمریکایی و از همین قبیل اقدامات، به هدفی مفید دست نیافت.البته این یکی از آن برداشتهایی است که برخی تحلیلگران متمرکز بر این اتفاقات بیان میکنند. جالب اینجاست که درست در همین روزها بخشی از پول های بلوکه شده ایران که قبل از انقلاب برای خرید تسلیحات از کشور خارج شده بود آزاد و به داخل باز میگردد که نکته ی جالبی نیز همسو با برداشت مذکور به ذهن دنبال کننده این اتفاقات متبادر میشود که تمایل غرب را برای پیروزی جناح دولت و اصلاح طلبان مبرهن میسازد که ظاهرا در این صورت سهولت تسخیر بازار ایران را برایشان فراهم می آورد.روشن است که موافقان برجام روند استثمار و پرس کردن کارگران رنجدیده را در هم آغوشی با غرب تشدید و تسریع میکند.درست است که این رویکرد نظام تقریبا ناشیانه است اما ظاهرآ توان رقابت با این قدرت موقتی موافقان برجام را در این زورآزمایی درون سیستمی در خود نمیبیند و ترجیح میدهد با از بین بردن این رقابت صوری،رقبا را از سر راه بردارد اما خودش خوب میداند که این کار عوارضی خطرناکتر از وجود خود رقابت ظاهری را برایش به بار خواهد آورد.از طرفی سردی و از بین بردن شور و شوق تکراری و ابزاری مردم برای شرکت در انتخابات نتیجه ای قابل درک خواهد بود و واز سوی دیگر، واکنش های طبیعتآ تند جناحهای زخم خورده از رد صلاحیت ها، تنشی را به وجود خواهد آورد که شاید کنترلش آسانتر از خاموش ساختن کوره رقابت ها نخواهد بود.برداشت دیگری که میشود داشت صوری بودن این رد صلاحیتهای گسترده و تایید مردودین پس از به دست آوردن جلب توجهی مفید و ایجاد هیجانی جعلی در میان مردم برای شرکت در انتخابات و محبوب ساختن کاندیداهای رد صلاحیت شده ، با فریبکاری و کشاندن حداکثر جمعیت به پای صندوق ها خواهد بود.بهرحال آنچه که روشن است این است که در نهایت باز برای توده های زحمتکش که خونشان را در این فشارها در شیشه کرده اند تفاوتی ماهوی در فرجام که همان پرس شدن لای چرخ دنده های سیستم خواهد بود،وجود نخواهد داشت و این اختلاف، به قول متکلمین ،تنها اختلافی تشکیکی خواهد بود ،به این معنا که تنها شدت و سرعت روند پرس شدن اندکی تفاوت خواهد داشت و نه هیچ چیز دیگر.

الف. ن.