پرش به محتوا

پناهجویان مسلمان مرد، تروریستهای سکسی، بمبهای تستوسترون، و جهادگران جنسی هستند که اپیدمی تجاوز را در اروپا منتشر میکنند!

pegida

احمد پوری

پناهجویان مرد مسلمان باید در کمپهای بسته بمانند و حق خروج از کمپها و آمدن به خیابانها را نداشته باشند! این تنها راه حلی است که امنیت زنان ما را تضمین می کند!

ویلدرس رهبر نئوفاشیستی «حزب آزادی» در هلند با استفاده از تمامی امکانات مهمترین رسانه های عمومی و میکروفون پارلمان هلند، اینگونه در جامعه هلند و اروپا تخم ترس و کین و تنفر از بیگانه می کارد!

این رهبر نئوفاشیست هلندی را خوب بخاطر بسپارید و با افکار او و تاکتیکهای تبلیغاتی او بهتر آشنا شوید. او یکی از پرنفوذترین رهبران فاشیست اروپاست که با هوشیاری فعلا در محدوده قوانین موجود جامعه را بسوی فاشیسم می کشد! او هنوز رسالت تاریخی خود را در آینده اروپا و رشد نئوفاشیسم بطور کامل ایفا نکرده است! هنوز از نردبان ترقی سیاسی بسرعت بالا می رود!…

ویلدرس پدر الهامبخش آندرس برینگ بریویک نروژی است که در عملیات تروریستی نروژ 77 نفر انسان بی گناه را کشت! هرچند که او بطور کتبی در خاطراتش نوشته است که چقدر از ویلدرس الهام گرفته است… ویلدرس را با اینهمه مدرک در انتشار فاشیسم در اروپا کسی محاکمه نکرد!

مهمتر اینکه ویلدرس و هیچکدام از احزاب راست افراطی یک صدم این اتهاماتی را که پناهجویان می زنند، در مورد جنایتکاری مانند بریویک بکار نبرند! دادگاه نروژ هم تمام حقوق انسانی و حریم خصوصی او را مراعات کرد! حتی بسیار تلاش کردند بگویند که او روانی است، ویک اروپایی سفید متمدن این کار را نمی کند! ولی خودش با افتخار در دادگاه گفت که من یک فاشیست هستم!… حالا هم از زندان در فکر بنیانگذاری یک حزب فاشیستی است!

آزادی عمل و بیانی که در اروپا هر روز بیشتر نصیب راسیست ها و نئوفاشیستها می شود! این واقعیات بیانگر زمین لرزه های بسیار عمیق در جوامع اروپایی است! در نهایت تاسف در اروپا کمتر کسی به عمق جنایات نئوفاشیستی و ابعاد پیامدهای آن پرداخته است. اکثر سیاستمداران به نمایش پوپولیستی و سطحی خود ادامه میدهند!… بقول مولوی:

زمین لرزه در قعر دریا… سخن ها ز امواج هاست!

«آزادی بیانی» که فعلا در اختیار رهبران راست افراطی ونئوفاشیست است، هرگز نسیب اندیشمندان چپ نمی شود!

پیام امروز ویلدرس که ویدئو آن در مهمترین رسانه های هلند منتشر شده است چنین است! (1)

» هزاران مرد عرب به صدها زن اروپایی حملات جنسی کرده اند! آنها را تحقیر کرده اند، تجاوز کرده اند! آنها بمب های جنسی تستوسترون هستند! آنها تروریستهای سکسی هستند، جهادگرایان جنسی هستند! در همه جای اروپا، هلند، آلمان، سوئد، اتریش… این کارها را انجام می دهند! ما صدها هزار مرد مجرد از این کشورهای اسلامی را به درون اروپا راه داده ایم.

در تمام اروپا سیاست مرزهای باز حاکم بود، مارک روته نخست وزیر هلند و خانم آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در مقابل این بمب های تستوسترون فرش قرمز پهن کرده اند !… به همین دلیل همه جای اروپا با اپیدمی تجاوز روبرو هستیم! این فاجعه ای است که می توانسیم از آن جلوگیری کنیم و باید جلوگیری کنیم نه اینکه همکاری کنیم! در اغلب کشورها، رسانه ها و سیاستمداران سعی می کردند این اخبار را پنهان کنند! ولی حالا دیگر نمی توانند این فجایع را زیر فرش پنهان کنند! دیو از شیشه بیرون پریده است!

مردم در هلند و اروپا بدرستی می ترسند. هزاران زن هلندی بحق در باره امنیت خودشان می پرسند چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟ هزاران مرد هلندی بحق نگران هستند که چه کسی از امنیت زنانشان محافظت خواهد کرد؟ و هزاران پدر و مادر هلند نگران هستند که چه بلایی ممکن است بر سر دخترشان بیاید! چه کسی مواظب امنیت آنهاست؟ تعرض جنسی وحشتناک و انبوه به زنان در کلن می تواند در هلند هم اتفاق بیفتد. زمان آن رسیده است که به چشمان حقیقت تلخ نگاه کرد. این مردان از کشورها و فرهنگهایی می آیند که زنان کم ارزشتر هستند! از فرهنگ قتلهای ناموسی و تحقیر زنان می آیند. از فرهنگی می آیند که بنیانگذارش پیغمبری بود که برده جنسی داشت و به یک دختر نه ساله تجاوز کرد. زمان آن رسیده است که این حقیقت را به عریانی در معرض دید قرار دهیم. هر کسی که چشمش را بر این حقیقت به بندد مسئولیت مشترک دارد. هر لحظه بیشتر روشن می شود که خانم مرکل و مارک روته که نمی خواهند مرزهای اروپا را ببندند زنان ما را در موقعیت خطرناک قرار می دهند و در جرایمی که اتفاق می افتد مسئولیت مشترک دارند!

سیاست حزب آزادی روشن است باید مرزهای ما بروی تمامی پناهجویانی که از کشورهای اسلامی می آیند بسته شود، بسته شود!

تا زمانیکه این بمب های اسلامی تستوسترون، به مثابه شمشیر داموکلوس بر بالای سر زنان هلندی حرکت می کنند، پیشنهاد من این استکه باید پناهجویان مرد مسلمان را در کمپهای پناهندگی زندانی کرد و حق بیرون آمدن نداشته باشند! برای آنها کمپهای پناهندگی باید تبدیل به کمپها یا موسسات بسته شود که حق بیرون آمدن نداشته باشند تا هیچ مرد پناهنده ای نتواند در خیابانها راه برود! سرانجام این تنها راه حلی است که امنیت زنان ما را تضمین می کند! «

آیا فاشیستی تر از این می توان سخنرانی کرد؟ آیا بهتر از این می توان در جامعه تخم ترس و بیگانه ستیزی کاشت؟ فکر می کنید هیتلر در سالهای 30 بدتر از این اتهامات را به یهودیان و کمونیستها نسبت می داد؟

سه مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام در نکات اساسی بسیار مهمی تقریبا مواضع منطبق بر هم دارند و مذاهبی که به ترتیب بعد تر آمده اند مذاهب قبلی را تایید کرده اند!… ولی انتقادات ویلدرس هرگز شامل مذاهب مسیحیت و یهودیت نمی شود! مثلا برده داری در هر سه دین مجاز است! و خرید و فروش زنان و دختران برده هم همینطور ولی ویلدرس این مسائل را فقط در اسلام می بیند نه در یهودیت و مسیحیت هم!…

اگر قرار است مذهب را نقد کنیم باید با بی طرفی علمی با یک متر و معیار به سراغ تمامی مذاهب برویم و برای نجات بشریت از دست خرافات و باورهای خردستیز شک علمی را در باره تمامی مقدسات مذهبی بکار بریم. در تمام اروپا و آمریکا در صد بالای انتشار مقالات و کتابهای خردستیز و فال بینی و باور به گروههای خرافاتی و ارتجاعی… بیداد می کند… بی جهت نیست که افرادی مانند ویلدرس و ترامپ و مارین لوپن بسرعت قارچ رشدمی کنند و محبوبیت کسب می کنند! ویلدرس ها که خادمان نظام کاپیتالیستی هستند هرگز بطور ریشه ای به این مسائل برخورد نمی کنند. زیرا تداوم خردستیزی یکی از مهمترین رازهای رشد راست افراطی و نئوفاشیسم و نظام کاپیتالیستی است. در این مورد در یادداشت بعدی در باره آمار اوکسفام نویب و شکاف فزاینده طبقاتی در جهان و نقش کاپیتالیسم و مذهب خواهم نوشت. فعلا برگردیم به مواضع ویلدرس و شبح راسیسم و فاشیسمی که در اروپا در گشت و گذار است!

چرا اروپای نئولیبرال، «آزادی بیان» را تنها شامل حال نئوفاشیستها و نئولیبرالها میکند؟ چرا شب و روز سخنگویان راست افراطی از هر نوع جنایتکارانه و خرافاتی و خردستیزش ستاره فوتبال سیاسی هیجان انگیز رسانه های عمومی هستند؟ چرا حتی از دانشمندان چپ مستقل که عضو هیچ حزبی نیستند و از بالاترین سطح تخصصی علمی در جهان برخوردار هستند، مانند نوام چومسکی و دیوید هاروی و … را برای آنالیز علت بحرانهای ساختاری اقتصاد سرمایه داری، بحران محیط زیست، شکاف هردم فزانیده طبقاتی در جهان و پیامدهای فاجعه بار آنها از جمله جنگهایی که در جریان هستند، برای آنالیز اوضاع جهان و مناظره دعوت نمی کنند؟ تا چه رسد به دعوت از رهبران احزاب رادیکال مارکسیستی! در حالیکه امثال ویلدرس و دونالد ترمپ و مارین لوپن… که رهبران احزاب و نیروهای نئوفاشیست هستند در تمام اروپا و آمریکا مرتب مهمان رسانه های عمومی ملی و جهانی هستند!… جهان ما با این روند به کجا می رود؟

بهترین سیاستمدار سال 2015 هلند چه کسی است؟

ویلدرس که از طرف تمامی خبرنگاران و دولت هلند کارت سبز دارد و هرگز کارت قرمز دریافت نمی کند، با فراغ بال به تولید و انتشار دروغهای خطرناک ادامه می دهد! او در ماه های گذشته از میکروفون پارلمان هلند به ملت هلند فراخوان داد در هر شهر و دهی که دولت کمپ پناهندگی دایر می کند علیه این کمپها و آمدن پناهجویان قیام کنند! بعد از فراخوان او به چندین کمپ پناهندگی، مسجد و خانه پناهجویان بمب آتش زا انداخته اند و با حمله به محل های اقامت موقتی پناهجویان و انفجار فشفشه های قوی که صدای مهیبی دارد پناهجویان را بشدت ترسانده اند… آنهم کسانیکه از کابوسهای جنگ و تجاوز و گرسنگی را تجربه کرده اند… بر دیوار اکثر مراکزی که حمله کرده اند عکس های ویلدرس را چسبانده اند که روی آن نوشته شده » بیگانگان باید بروند، این تازه اول کار است! و سفیدها نژاد برتر هستند و حق تقدم شماره یک همواره مال هلندیهاست!» (2)

آقای ویلدرس با توجه به اینکه هوادارانش بعد از فراخوان او این چنین فاشیستی به خانه های مردم بیگناه حمله کرده اند به جای اینکه بعنوان یکی از بزرگترین رهبران نیروها و احزاب راست افراطی و نئوفاشیست، دستگیر شود و بخاطر دمیدن بر آتش راسیسم و بیگانه ستیزی تحت محاکمه قرار گیرد، و اجازه حضور در مطبوعات و رسانه ها را پیدا نکند، برنامه هایش در تلویزیونها و رسانه ها پر رونق تر می شود! بعد از اینکه ماه ها به انتشار آمارهای دروغ در باره پناهجویان در رسانه ها پردخت و با دمیدن بر کوره بیگانه ستیزی، هر دم بر محبوبیتش افزوده می شد… برای سومین بار در کشور هلند بعنوان بهترین سیاستمدار سال 2015 انتخاب شد! (3)

کسیکه از موضع انسانی نگران زنان و دختران است او هوشیارانه شرایطی را بوجود نمی آورد که به زنان و دختران و بچه های بیگناه دیگر با بمب آتشزا حمله کنند، در و پنجره خانه هایشان را بشکنند، و ساعت 11 شب با وحشت بسیار از خواب بپرند و کابوسها و تراوماهای پشت سرشان دوباره زنده شود! خشونت و تنفر را تبلیغ نمی کند! چگونه پلیس و دولت هلند ویلدرس را با پیامدهای عینی حرفهایش در جامع روبرو نمی کنند؟…

فاجعه مافوق تصور آنجاستکه از کشور خودت با پذیرش هزاران ریسک جانی و مالی سرانجام به گوشه ای از جهان پناه ببری، سپس با حملات مشتی نئوفاشیست جنایتکار کشف کنی که اینجا هم جای تو نیست و باید دوباره بفکر فرار باشی!

طبق آخرین نظر سنجی های معتبر اگر حالا انتخابات برقرار شود، بیشترین رای را خواهد آورد و اولین نخست وزیر نئوفاشیست هلند بر اریکه قدرت تکیه خواهد زد!

یک لحظه تصور کنید اگر یکصدم دروغهای ویلدرس و قطبی کردن جامعه را یکی از رهبران احزاب چپ رادیکال یا مارکسیست انجام می داد، خبرنگاران و دولت قانون چه بلایی سرش می آوردند؟… با کوچکترین انتقاد از ساختار نظام کاپیتالیستی فورا متهم به ترویج تئوری توطئه می شد! و اگر همچون ویلدرس از میکروفون پارلمان و رسانه های سراسری به توده ها فراخوان قیام میدادند، علیه دولت و نظامی که تمامی دستاوردهای مترقی اجتماعی را نابود می کنند، فورا به تبلیغ تروریسم و اقدامات تدارکاتی تروریستی متهم می شدند و درجا تمام حسابهای بانکی و … مصادره و بسته می شد و خودشان تا مدت نامعلومی روانه مخوف ترین زندانهای امنیتی می شدند!

ولی اگر دقیقا همین کار را یک نئوفاشیست انجام دهد، حتی ابلهانه ترین و خطرناکترین حرفهای او موجب سرگرمی جذاب رسانه ها می شود و چنین افرادی بسرعت به ستاره با مزه بحثهای هیجان انگیز رسانه های عمومی تبدیل می شوند که رسانه برای اجرای برنامه با هم رقابت می کنند! سرانجام نتیجه این وضعیت به آنجایی منتهی می شود که آقای ویلدرس بعنوان مهمترین شخصیت سیاسی سال انتخاب می شوند! رسانه های حاکم این وضعی خجالت آور را تبدیل به سرگرمی جالب برای مردم می کنند تا از شد وقاحت قضیه در حد توان بکاهند!

رسالت ویلدرسها در قرن بیست و یکم چیست؟

بزرگترین رسالت این احزاب و رهبرانش دقیقا این است که توجه توده ها را از مسائل اساسی منحرف کنند! ویلدرس هزاران ساعت در تلویزیون هلند در باره مقنعه زنان برنامه داشته است! به اعتراف رسانه های هلند در مجموع در هلند 117 زن مقنعه دار هست! برای یک جامعه 17 میلیونی 117 نفر آدم دگر اندیش یا بیمار چیزی در حد صفر مطلق است که نباید بیشتر از چند دقیقه در سال در اخبار رسانه های عمومی به آنها بپردازند. این افراد را باید به متخصصین امور محلی بسپارند که روی این مسائل کار تخصصی می کنند مانند هر مشکل یا بیماری دیگری… چرا اینهمه به بهانه این زنها به بیگانه ستیزی دامن می زنند و توده ها را از ریشه بحران و دردهای واقعی جامعه منحرف می کنند؟

فرض میکنیم این 117 نفر انقلاب جنسی کنند و از فردا لخت مادر زاد در خیابانها راه ظاهر شوند، کدام مشکل اجتماعی اروپا یا هلند حل می شود؟ بیکاری حل می شود؟ وضعیت دانشگاه ها بهتر می شود؟ بیمه هایی اجتماعی بهتر و ارزانتر می شود؟ جنگهای خاورمیانه متوقف می شود؟ دستمزدهای کارگران و کارمندان بیشتر می شود؟ دولت رفاه قویتر می شود؟ چرا دولت چنین هزینه هایی را از جیب ملت می پردازد تا افرادی مانند ویلدرس در تلویزیون های عمومی و سراسری برای انتشار تخم تنفر، گسیختن شیرازه همبستگی اجتماعی و انسانی بپردازند؟ چرا به هیچ کس اینهمه در مطبوعات وقت نمی دهند تا نظرات مثبت و مترقی خود را بیان کند، تا چه رسد به نظرات خرافاتی و ارتجاعی؟… و هزاران سئوال دیگر….

پر واضح است جهان سرمایه داری بدلیل عدم توانایی پاسخ گویی به بحرانهای ذاتی سیستم و بی عدالتی جهانگیری که دیگر قابل انکار نیست، برای سرکوب توده های آگاه و انقلابی چاره ای جز این ندارد که کم کم بسوی فاشیسم حرکت کند! این جدی ترین خطری است که اروپا و جهان را تهدید می کند!…

ماجرای جشن سال نو کلن را بدقت دنبال کنید تا ابعاد فاجعه را دریابید که چقدر راحت آتش بیگانه ستیزی و نئوفاشیسم در جامعه گسترش می یابد و کسی را یارای خاموش کردن این آتش نیست! هیچ کس برای برسی معقول و عمیق تر مسئله سند و مدرک نمی خواهد و منتظر تحقیقات متخصصین نمی ماند! همه شمشیرهای آخته خود را علیه دشمنان فرضی و تخیلی در هوا به رقص در آورده اند! در چنین شرایطی رهبران سیاسی بی شخصیت اروپا به جای خاموش کردن جرقه های احساساتی این جریانات جنایتکارانه، برآتش پوپولیستی بیشتر دامن می زنند تا هیجانات مبذل توده های راسیست و مستاصل را نوازش کنند!…

چند روز پیش در هلند معلوم شد که در کلیسایی در روتردام تعداد زیادی از پناهجویان دختر کم سن و سال از تجاوز باردار شده اند! هنوز آمار قطعی را نداده اند ولی همه نهادهایی که در انتشار این خبر درگیر بودند می گویند از شدت بالا بودن تعداد دخترهای کم سن و سالی که باردار شده اند، همه درشوک هستند!… و همه ماجرا را به پلیس گزارش داده اند و از پناهجویان دختر خواسته اند که به کلیسا نروند! پرواضح است که می توان فهمید احتمالا به ده برابر بیشتر از این تعداد تجاوز شده ولی باردار نشده اند! و به چندین برابر آن تعرض جنسی شده است! وزارت کشور هلند اعلام کرده است که در این مورد تحقیقات می کند! همه در نهایت ادب منتظر شنیدن نتایج تحقیقات هستند و تابحال تمامی سیاستمداران بویزه ویلدرس ها لال شده اند! اگر به پناهندگان در هر ابعادی تجاوز شود هرگز زلزله سیاسی در اروپا و جهان که سهل است در سطح محله هم بوجود نمی آید!

در هلند بعد از هزاران تجاوزی که در طول چندین دهه در کلیساهای کاتولیک به دختران و پسران کم سن و سال شده است… سرانجام بنا به تحقیقات مسئولین امر روشن شد که تنها در کلیساهای کاتولیک هلند بین سالهای 1955 تا 1985 به 20 هزار نفر بچه کم سن و سال تجاوز شده است که اغلب آنها بین 6 تا 14 سن داشتند! گزارش دقیق و مفصل این ماجرا ها را بزودی در ادامه یاداشتهای ماجرای شب سال نو در شهر کلن منتشر خواهم کرد…

این نئوفاشیستهایی که این روزها جزء مدافعان پرشور حقوق زنان شده اند، وقتی که این اخبار در هلند منتشر شد کجا بودند؟ چرا ویلدرس ها علیه تجاوزگران مسیحی و یهودی کوچکترین حرفی نمی زنند؟ و از حقوق دختر بچه ها و پسر بچه های بیگناهی که قربانی کشیش های بچه باز شده اند دفاع نمی کند؟

چرا ویلدرسها در باره در باره حادثه کلن که هنوز یک عکس و یک سند ارائه نشده است هر روز در تمام رسانه های هلند تمامی پناهجویان را متهم به بمب جنسی و گسترش اپیدمی تجاوز می کنند ولی درباره تجاوز به بچه های پناهجویان لال شده اند و کوچکترین حرفی نمی زنند؟

در هلند بارها ثابت شده است که دختران آفریقایی را باندهای مافیایی قاچاق جنسی زنان از کمپها می دزدند و در فاحشه خانه های اروپا این برده های نوین را به فروش میگذارند! بعضی از این قربانیان با بجان خریدن خطر مرگ حتی در تلویزیون علیه این باندهای مافیا افشاگری کرده اند که چگونه آنها را می زنند و شب و روز زیر فشار و استرس جسمی و روانی کار کنند! چرا بعد از این افشاگریهای مستند و واقعی، در اروپا که سهل است حتی در آن شهری که این وقایع افتاده است زلزله سیاسی رخ نمی دهد و احزاب راست افراطی خواهان اشد مجازات این تجاوزگران و خلافکاران حرفه ای سفید نمی شوند؟ اینها اغلب دختران کم سن و سالی هستند که فقط یکبار بطور تصادفی دستمالی نشده اند! بلکه بعضی وقتها تا سر حد بیهوشی توسط ده ها مرد پشت سرهم موردتجاوز واقع می شوند! و امکان رهایی آنها از دست قاچاق چی های انسان تا زمانیکه سودآور هستند تقریبا صفر است! چرا ما در این زمینه در دفاع از ابتدایی ترین حقوق زنان از نئوفاشیستها کوچکترین صدایی نمی شنویم؟

واقعیت این است که شرایط حاکم بر اروپا جواب سئوالهای فوق را بروشنی می دهد! در اروپا غلیرغم زیگزاهای زیاد و بغرنجی مسائل اجتماعی، بردار نهایی نیروهای اجتماعی چنین است که جامعه بسوی تحمل پذیر صفر در مقابل خلافکاری و جرایم پناهجویان و مهاجران حرکت میکند، درست در همان زمان بسوی تحمل پذیری خشونت و خلافکاری بی مرز نیروهای راست افراطی حرکت میکند! در اروپا راسیسم و نئوفاشیسم هر روز بیشتر طبیعی تر و نامرئی تر می شود!

حقیقت بسیار تاسف آور جهانی این است که تجاوز به بچه ها بویژه زنان در تمام جوامع و فرهنگهای جهان در نهایت تاسف بشدت رواج دارد! نگاهی به آمارهای مهم رسمی نشان میدهد که در اروپا میانگین تعرض و خشونت جنسی علیه زنان 33% است و در هلندی که جناب ویلدرس در آن زندگی می کند 45% است!

قاچاق زنان سومین تجارت پرسود و غیرقانونی در جهان

» وجود 21 میلیون زن و کودک برده در سراسر جهان، طبق اعلام سازمان کار جهانی (آی.ال.او)، در حدود 21 میلیون مرد و زن و کودک در سراسر جهان به نوعی برده محسوب می‌شوند. … برده‌داری فقط رنگ عوض می‌کند و از بین نمی‌رود.

قاچاق زنان؛ سومین تجارت پرمنفعت و غیرقانونی در جهان

قاچاق انسان یکی از مظاهر تغییرشکل‌یافته برده‌داری است. ایالات متحده یکی از مقاصد عمده قاچاق انسان است. تخمین وزارت خارجه آمریکا در سال 2006 قاچاق سالانه 14 هزار و پانصد تا 17 هزار و پانصد نفر به آمریکا بوده که اغلب آنان زن و کودک بوده‌اند. قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و مواد‌مخدر، سومین تجارت پرمنفعت و غیرقانونی جهان است که در شمار جرایم سازمان‌یافته محسوب می‌شود. » (4)

در نظام سرمایه داری که همه چیز بر محور سود بیشتر می چرخد، پرواضح است که علیرغم نق زدنهای اخلاقی در تمام ابعاد تداوم این تجارت پرسود نجومی را تضمین می کنند! هلند یکی از مهمترین مقاصد جهانی قاچاق برده های جنسی است و همینطور یکی از مهمترین مراکز توزیع آن در اروپا و جهان است…

ما هرگز در مورد دفاع از حقوق این زنان و کودکان خردسال صدایی از ویلدرسها نشنیده ایم که مردان سفید تجاوزگر هلندی را بخواهند به اشد مجازات محکوم کنند و سپس با باطل کردن پاسپورت هلندیشان آنها را از کشور بیرون کنند! چرا زمانیکه پای مردان تحاوزگر هلندی در میان است در باره دفاع از حقوق زنان هلندی لال می شوند؟

بزودی در باره ویلدرس و جملات قصار او در پارلمان هلند و تبلیغات نئوفاشیستی او با آمار و ارقام دقیق یادداشتهای مفصلی خواهم نوشت…

در این باره می توانید به یادداشت قبلی من در رابطه با » دولت قانون و تجاوزگران سفیدپوست و رنگین پوست!» مراجعه کنید.

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1245559428796623?notif_t=notify_me_page

واقعیت این استکه ماجرای شب سال نو کلن که به 11 سپتامبر پناهجویان تبدیل شده است. پیامدهای آن از شهر کلن که سهل است از تمامی آلمان گذشته و به تمامی کشورهای اروپا سرایت کرده است. بدلیل اهمیت این زلزله سیاسی و تداوم آن در سیاستهای دولتهای اروپایی یادداشتهای مربوط به شب کلن را هم ادامه خواهم داد…

احمد پوری (هلند) 20 – 01 – 2016

پیوند این یادداشت در صفحه فیس بوک من:

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1247667521919147?notif_t=notify_me_page

منابع

_______

(1) PVV: ’Sluit mannelijke asielzoeker op in azc’

http://nos.nl/…/2081246-wilders-mannelijke-moslimvluchtelin…

(2) http://www.omroepgelderland.nl/…/Somalisch-gezin-na-racisti…

(3) Geert Wilders weer verkozen tot politicus van het jaar

http://www.ad.nl/…/Geert-Wilders-weer-verkozen-tot-politicu…

(4) https://mejalehhafteh.com/…/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-…/

۱ دیدگاه »

 1. با درود، دوست ارجمند
  من حتما تمامی این آمارها را با ذکر منابعش منتشر خواهم کرد… مسئله کلن به نظر من بسیار مهم است در حقیقت تبدیل به 11 سپتامبر پناهجویان شده است… به همین دلیل در چندین شماره به این یادداشتها ادامه خواهم داد… کمی صبر کنید با مسائل و اطلاعات بسیار مهمی در مورد خشونت به زنان و تجاوز به بچه ها و زنها در کشورهای جهان آشنا خواهید شد…

  آرزومند موفقیت روز افزون شما
  با احترام
  احمد پوری.

  لایک

 2. امیدوارم که احمد پوری عزیز مدارک و اسناد معتبر خودش را در رابطه با تجاوز به دختران کم سن و سال پناهجویان و باردار شدن آنها و همچنین تجاوز به پسر بچه‌ها در کلیسای روتردام را چه نوشتاری یا تصویری به کاربران این سایت ارائه دهد، مهم نیست که به چه زبانی‌ هستند! من قویاً از او خواهش می‌کنم که این کار را انجام دهد.

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: