رسانه ها

متن بيانيه لغو تحريم ها به فارسي

امروز، ما به روز اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسيديم. از زمان روز تصويب، ما مجدانه تلاش کرديم و تعهد مشترک و اراده جمعي خود را به نمايش گذاشتيم تا سرانجام موجبات اجراي برجام را فراهم کنيم. امروز، شش ماه پس از نهايي شدن آن توافق تاريخي، آژانس بين المللي انرژي اتمي تأييد کرد که ايران تعهدات هسته اي ذيربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. 
از آنجا که ايران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحريم هاي مالي و اقتصادي ملي و چندجانبه مربوط به برنامه هسته اي ايران منطبق با برجام برداشته شد.
 اتحاديه اروپايي، کشورهاي 1+5، مرکب از جمهوري خلق چين، جمهوري فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، فدراسيون روسيه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا، و ايران همچنين در زمينه استفاده‌هاي صلح آميز از انرژي هسته اي، در چارچوب برجام، همکاري خواهند کرد.
تحريم هاي سازمان ملل مربوط به برنامه هسته اي ايران برداشته شد.
قطعنامه 2231 (2015) شوراي امنيت که برجام را مورد تأييد قرار داد، از اين پس در کنار پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان پي تي)، تنها چارچوب حقوقي مربوط به فعاليت‌هاي هسته اي ايران خواهد بود، و کليه مفاد قطعنامه هاي 1696 (2006)، 1737 (2007)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) خاتمه مي يابند.
اتحاديه اروپايي تأييد کرده است که چارچوب هاي قانوني لازم براي برداشتن تحريم هاي مالي و اقتصادي اتحاديه درباره برنامه هسته اي ايران اجرايي شد. 
ايالات متحده اعمال تحريم هاي مصوب مرتبط با برنامه هسته اي ايران را امروز متوقف مي کند که همچنين شامل لغو فرمان هاي اجرايي مربوطه و صدور مجوز برخي فعاليت ها، آنگونه که در برجام مشخص شده است، مي باشد. اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آيين نامه هاي مربوطه در خصوص جزئيات تحريم هايي که برداشته مي شوند را صادر و از اين طريق مشارکت بين المللي در پيشرفت اقتصادي ايران را تسهيل کردند.
همانگونه که مقرر شده است، ما به مراقبت و نظارت بر اجراي کامل و موثر برجام از طريق کميسيون مشترک، مرکب از 1+5 و ايران که توسط نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور روابط خارجي و سياست امنيتي هماهنگ مي گردد، دقيقا همانگونه که در 23 تير 1394 توافق شد، ادامه خواهيم داد.
آژانس بين المللي انرژي اتمي به سهم خود، مسئوليت مراقبت و راستي آزمايي اجراي برجام و نيز تعهدات ايران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان و اجراي موقت پروتکل الحاقي را به عهده دارد.
ما مايليم با استفاده از اين فرصت، از دولت اتريش به دليل ميزباني، و از همه کشورهايي که از فرآيند مذاکرات حمايت و به اجراي برخي از تعهدات تحت برجام کمک کردند، تشکر نماييم. 
ما همچنين از تمامي شخصيت هايي که از سال 1382 هدايت مذاکرات را به نمايندگي از جمهوري اسلامي ايران و 1+5 به عهده داشته اند، سپاسگزاري مي کنيم.
همه طرف ها باوري راسخ دارند که اين توافق تاريخي، استوار و منصفانه است، خواست هاي همه را تأمين مي کند، و اجراي مناسب آن گامي کليدي در کمک به بهبود صلح، ثبات و امنيت منطقه اي و بين المللي خواهد بود.
اين دستاورد به روشني ثابت مي کند که با اراده سياسي، پشتکار، و از طريق ديپلماسي چندجانبه، ما قادريم سخت ترين معضلات را حل و فصل، و راه حل هاي واقع بينانه اي که قابليت اجراي موثر داشته باشند پيدا کنيم.
اين يک پيام قاطع و اميدوارکننده است که جامعه بين المللي مي بايست در تلاش هاي مان براي ساختن جهاني امن تر، مد نظر داشته باشد.