پرش به محتوا

درباره‌ی مسئله‌ی حل صحيح تضادهای درون خلق

mao_90_hj

نویسنده: مائوزِدون

بخشی از متن: تضادهای بين ما و دشمن، تضادهای آنتاگونيستی هستند. تضادهای درون خلق، اگر منظور تضادهای بين زحمتكشان باشد، غير آنتاگونيستی هستند، حال‌آنكه تضادهای بين طبقات استثمارشونده و استثمار كننده، علاوه بر جنبه‌ی آنتاگونيستي دارای جنبه‌ی غير آنتاگونيستی نيز می‌باشند، پيدايش تضادهای درون خلق خاص امروز نيست، ولی مضمون آن‌ها در دوره‌های مختلف انقلاب و در دوره‌ی ساختمان سوسياليسم فرق می‌كند.

در شرایط كنونیِ كشور ما، تضادهای درون خلق عبارت هستند از تضادهای درونی طبقه‌ی كارگر، تضادهای درونی طبقه‌ی دهقان، تضادهای درونی روشنفكران، تضادهای بين طبقه‌ی كارگر و طبقه‌ی دهقان، تضادهای بين كارگران و دهقانان از يكسو و روشنفكران از سوی ديگر تضادهای بين طبقه‌ی كارگر و ساير زحمتكشان ازیک‌طرف بورژوازی ملی از طرف ديگر، تضادهای درونی بورژوازی ملی و غيره و غيره؛ دولت توده‌ای ما دولتی است كه ترجمان واقعی منافع خلق می‌باشد و به‌خلق خدمت می‌كند؛ بنابراین بين دولت و توده‌های مردم نيز تضادهای معينی وجود دارد. تضاد بين منافع دولتی و كلكتيوی از يكسو و منافع شخصی از سوی ديگر، تضاد بين دموکراتیسم و سانتراليسم، تضاد بين رهبری كنندگان و رهبری شوندگان و تضاد بين سبک‌کار بوروكراتیک برخی از كارمندان دولتی و توده‌ها در شمار اين تضادها است. اين تضادهای درون خلق بر وحدت منافع اساسی خلق استوار می‌باشند.

کتاب مذکور ضمیمه ایمیل بوده و همچنین می‌توانید برای دسترسی بدان از طریق لینک زیر بر روی سایت گروه مائوئیستی شورش کلیک نمائید.

http://www.shouresh-iran.com/2016/01/blog-post.html

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: