ویدیو, سرتیتر

آهنگ پرولتاریا

ahangeproltaria

کاری جدید از کارگاه هنر و ادبیت کارگری. آهنگ پرولتاریا!

پویان فرد

۱ دیدگاه

 1. مجید says

  اگر چه باور دارم که کارهای بهتر شما به آینده تعلق دارد، با این وجود کلیپ شما تا آن اندازه برای من جالب بود که چندین بار آن را تماشا کردم، کاری که در مورد بسیاری از کیپ ها کم تر اتفاق می افتد.
  در مورد شعرها، من به دو دلیل از ابراز نظر در باره ی آن معاف هستم: اول مشکل شنوائی دارم، دوم شعر فقط بخش کوچکی از موسیقی را تشکیل می دهد و موسیقی متن هم تنها بخشی از کل کلیپ را تشکیل می دهد. پس حتا به فرض ضعیف بودن نمی تواند کل کار را تحت الشعا قرار دهد. به امید آینده

  دوست داشتن

 2. پویان فرد says

  آقا یا خانم محترم ب.ظ شما ظاهرا نه از سوسیال دموکراسی، نه از دولت‌گرایی و نه از انقلاب پرولتاریایی اطلاع ندارید. اگر با دیکتاتوری پرولتاریا مخالفید یعنی با انقلاب سوسیالیستی به معنای مارکسی و مارکسیستی کلام مخالفید به صراحت بنویسید. اسم را می‌توان پنهان کرد اما پنهان کردن ایده‌ها امر زیبایی نیست.

  دوست داشتن

 3. صدایت پاینده، اما متن شعری موزیک دولت گرا، ایران محور و سوسیال دمکراتیک است، چیزی غیر از بدآموزی نیست. صدایت را با اشعار پرولتاریایی عجین ساز.

  دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.