پرش به محتوا

سال: 2016

يادهاى عباس مظاهرى

يادهاى عباس مظاهرى مرورى بر كتاب : شكوفه هاى درخت انار، يادهاى ٤٧٩١ روز زندان در ديكتاتورى شاهنشاهى ١٣٥٧-١٣٤٤ ، عباس مظاهرى، انتشارات گفتگوهاى زندان، زمستان ١٣٨٥، آلمان. بهروز جليليان […]

«انقلاب زنانه است -» عبدالله اوجالان

«انقلاب زنانه است» عبدالله اوجالان ترجمه نرگس نسیمی و آرش دوست حسین مقدمه مترجم تز : بدون زنان هیچ جنبش انقلابی نمیتواند وجود داشته باشد تز : بدون زنان هیچ […]