Year: 2016

کِشته‌های کنگره بیستم ۳

کِشته‌های کنگره بیستم ۳ یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر، نویسنده ترجمه: ا. م. شیری ۹ دی- جدی ١٣۹۵ ۱کِشته‌های کنگره بیستم   ۲کِشته‌های کنگره بیستم  بدیهی است که با گزارشات اطلاعاتی کسانی آشنا می‌شدند که احتمال شورش مسلحانه در مجارستان را منتفی می‌دانستند. همانطور که معلوم است خروشچوف در گزارش خود به کنگره بیستم نظریه استالین مبنی بر ناگزیری تشدید مقاومت طبقات متخاصم به تناسب حرکت جامعه به پیش را بشدت محکوم کرد. صحت این مدعا را که استالین در سال ١۹۲۸مطرح نمود و در سال ١۹۳۷ مورد تأکید قرار داد، حوادث مجارستان در سال ١۹۵۶ تأئید کرد. اما، خروشچوف و طرفداران او بر خلاف استالین هرگز به عقل‌شان نمی‌رسید که نظام قبل از انقلاب در کشورهای سوسیالیستی می‌تواند بازسازی شود. مدتی بعد، در ماه ژانویه سال ١۹۵۹ خروشچوف اعلام کرد که سوسیالیسم در اتحاد شوروی بطور کامل غالب گردیده، و، بازگشت سرمایه‌داری در کشور ما غیرممکن است (این نکته در برنامه مصوب کنگره بیست و هقتم حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال ١۹۸۶ثبت شد). اگر چه ایجاد سوسیالیسم در مجارستان …

يادهاى عباس مظاهرى

يادهاى عباس مظاهرى مرورى بر كتاب : شكوفه هاى درخت انار، يادهاى ٤٧٩١ روز زندان در ديكتاتورى شاهنشاهى ١٣٥٧-١٣٤٤ ، عباس مظاهرى، انتشارات گفتگوهاى زندان، زمستان ١٣٨٥، آلمان. بهروز جليليان behrouzan@gmail.com خاطرات زندان آقاى عباس مظاهرى با نام كامل، عباسعلى مظاهرى عمرانى، از تولد در سال ١٣٢٢ تا آزادى از زندان شاه توسط مردم در سال ١٣٥٧، را در برمى گيرد. ١٨٤ صفحه از اين كتاب ٣٠٦ صفحه اى را خاطرات مستقيم نويسنده از دوران ١٤ ساله زندان شاه را شامل مى شود. در حدود ١٠٠ صفحه ديگر، به خاطرات پيش از زندان و رويدادهايى كه به دستگيرى وى و يارانش منجر شد، مى پردازد و از اين بابت نمى توان اين كتاب را تنها خاطرات زندان آقاى مظاهرى دانست. كتاب با انشايى روان و خواندنى نوشته شده و خواننده مى تواند رويدادها را به راحتى دنبال كند كه با وجود گذشت زمان بازگويى اين يادها، ارزشمند است. رويدادهاى پيش از زندان، دلايل مبارزه وى و همراهانش، دستگيرى و مجازات سنگين آنها به خاطر فعاليت هاى سياسى، توضيحات اساسى است كه نويسنده به خوبى آن …

تاریخ با ضدانقلاب پایان نیافت؛ سوسیالیسم بجا و ضروریست

علیرغم این واقعیت که در پی حوادث ضدانقلابی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی همبستگی نیروهای بین المللی بطور قابل توجهی روبزوال گذاشته است، اما روشن شد که سوسیالیسم بجا و ضروری است. بن بست سرمایه داری فاسد، که بحران، فقر، بیکاری، بدبختی و جنگ ها را می آفریند، دلیل استواری است که هیچ چیز پایان نیافته است. طبقه کارگر و مردم سراسر جهان باید ضدحمله خود را سازماندهی کنند، تا سنگر و استحکامات مقاومت را علیه استثمار سرمایه داری و بربریت امپریالیسم تقویت کنند و پیش شرط ها را برای پیروزی نهایی سوسیالیسم ایجاد نمایند. پرچم سرخ، با داس و چکش، دوباره به اهتزاز در می آید. تاریخ با ضدانقلاب پایان نیافت؛ سوسیالیسم بجا و ضروریست نوشته: نیکوس موتتاس* برگردان: آمادور نویدی اتحاد جماهیر شوروی ۱۹۹۱ – تاریخ با ضدانقلاب پایان نیافت؛ سوسیالیسم بجا و ضروریست ۲۶ دسامبر، ۱۹۹۱ – ۲۵ سال پیش بود – زمانی که پرچم سرخ با داس و چکش از کاخ کرملین مسکو به پائین کشیده شد. در آن زمان، در طول روزهای سرد دسامبر بود، هنگامی که …

ایران و جهان چشم اندازها و مواضع ِ ما درآمدی بر اوضاع جهان – وزیر فتحی

ایران و جهان چشم اندازها و مواضع ِ ما درآمدی بر اوضاع جهان منتشر شده در فراپیش عصر جدیدی در پیش است . وضع موجود و نظم موجود ، حتی پیش از آنکه عصر نوین ِ در حال انکشاف ، مستقر شود ، به دوران گذشته و روزگاری سپری گشته تعلق یافته است . واقعیتی که هم منادیان و حافظان آن – سرمایه داری جهانی – بر آن معترف اند و به آن اذعان دارند ؛ و هم کارگران وزحمتکشان و اکثریت مطلق مردم جهان ، نسیم آن طوفان بزرگ را از هم اکنون بر جان خود حس میکنند . ادامه ی وضع موجود دیگر ممکن نیست . درست در هنگامه ای که سرمایه داری به یگانه صورتبندی مسلط اجتماعی مبدل شد و سرتاسر جهان را درنوردید و اتحاد شوروی و بلوک شرق را به تاریخ سپردو پشت سر گذاشت وبه یکه تازی و از آن بیشتر به ترکتازی پرداخت و از لیبرالیسم به نو لیبرالیسم و تسلط بی چون چرای سرمایه داری مالی گذر کرد و پایان تاریخ را اعلام نمود ؛ به بن …

«انقلاب زنانه است -» عبدالله اوجالان

«انقلاب زنانه است» عبدالله اوجالان ترجمه نرگس نسیمی و آرش دوست حسین مقدمه مترجم تز : بدون زنان هیچ جنبش انقلابی نمیتواند وجود داشته باشد تز : بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نخواهد شد تز : اساس و بنیان انقلاب زنانه است این متن پیش درآمدی است برای ترجمه جزوه انقلاب زنان اثر اوجالان که به زودی منتشر خواهیم کرد فقط این مقدمه را لازم دانستیم چرا که ترجمه این متن به معنی تائید تمامیت این بحث و موضع اوجالان در جزییات آن نیست. اما در کلیت آن نه تنها تز انقلاب زنانه است را تایید میکنیم بلکه باور داریم اساس و بنیان انقلاب امری زنانه است این امر را تاکید میکنیم که بر خلاف اوجالان معتقدیم که انقلاب اجتماعی میبایست در زیربنا, بنیانهای تولید و توزیع اجتماعی\تضاد طبقاتی را دگرگون و نابود کند تا در روبنا سیاست, فرهنگ, علم,… دگرگون شود. همچنین هر تغییری را بدون دگرگونی این زیربنا تنها اصلاحاتی در روبنا میدانیم اما اینرا نیز انکار نمیکنیم که معتقدیم این اصلاحات میتواند در نفی ای انقلابی به طرف نفی زیربنا برود.اما جای …

گفتگو با سمیر امین در باره استوارسازی فرمانروایی حاکمیت مردمی در برابر تعرض سرمایه

برگردان: م. ت. برومند منتشر شده در نگرش به جای پذیرفتن سازگار شدن یک جانبه با نیازهای جهانی سازی، بکوشیم جهانی سازی را به سازگار شدن با نیازهای توسعه محلی واداریم… این امر یک مسئله اساسی یعنی مسئله حاکمیت را مطرح می سازد. ماباید این مفهوم اساسی را بازیابی کنیم… از حاکمیتی دیگر صحبت می کنیم؛ حاکمیت مردمی که در تقابل با حاکمیت ناسیونالیستی بورژوایی طبقه های رهبری کننده است. حاکمیتی که به عنوان حامل آزادی، جهانی سازی امپریالیستی معاصر را واپس می راند. تحلیل ها در باره بحرانی که – به طور ساختاری – سیستم سرمایه داری کنونی را می لرزاند، عقیم بودن رقت انگیزی را به نمایش می گذارد. دروغ های رسانه ای، سیاست های ضد مردمی اقتصادی، موج های خصوصی سازی ها، جنگ های اقتصادی و «بشردوستانه» و سیل مهاجرت ها، نمودهایِ گوشه هایی از این بحران انفجار آمیز را تشکیل می دهند. اطلاع رسانی نادرست در این زمینه عمومیت دارد. طبقه های فرمانروا از وضعیتی برخوردارند که به آن ها امکان می دهد برتری خود را حفظ و حراست کنند. بیایید بکوشیم …

شَریطه‌ی خاطیان – مهدی گرایلو

شَریطه‌ی خاطیان  نویسنده: مهدی گرایلو می‌گویند هر نوشته‌ای خوب است، مگر نوشته‌های مَلال‌آور. فکر می‌کنم قطعنامه‌ها را باید از نوع نوشته‌های مَلال‌آور دانست. (لنین. گزارش کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست روسیه به کنگره‌ی نهم) پس از تدفین: قطعنامه‌ی سوگواران همه‌چیز با تصمیم درباره‌ی خودکُشی آغاز می‎شود؛ یعنی آلبر کامو و اندیشیدن حول‌وحوشِ این قضیه: در دهه‌ی هشتادِ خورشیدی، یک صفحه‌ی سیاسی، مانند جوهرِ یگانه‌ی اسپینوزا، خودگسترانه از سمتِ چپ بسط یافت تا روندِ اندام‌افزاییِ آن پس از سال‌ها خمودگیِ نیروی زاینده‌ی زندگی، تولیدِ نقد سیاسی را از سر گیرد. سپس به‌شکلی غیرمنتظره، در سال 86 ــ یک‌سال‌ونیم پیش از سوتِ آغازِ فازِ اوباشیِ نئوکان‌های ایرانی ــ در فضای روانیِ یک‌جور خوش‌بینیِ کاذبِ همبسته با مفهومِ تولید، این صفحه بدون اطلاعِ قبلی بسته شد. برای دریافت و مطالعه مطلب لطفا اینجا را کلیک کنید(مقاله در فورم پی دی اف)

چرا فاشیسم خطر جدی برای آینده اروپا و جهان است؟ بخش (2) – احمد پوری

وقتیکه در غرب می گویند بخاطر امنیت جامعه پلیس حق دارد بدون تبعیض، هویت همه را کنترل کند، دروغ می گویند! بعضی ها پاسپورتشان و هویتشان به صورتشان چسبیده است! از رنگ پوست و موی سر و شکل صورت فورا می فهمند که چه کسانی غیر اروپایی هستند! پلیس تقریبا همواره نه از روی پاسپورت یا کارت شناسایی واقعی، بلکه از روی رنگ پوست و موی سر، افراد را برای کنترل بازداشت می کند! مهم نیست که آدام صالح در نیویورک متولد و بزرگ شده است! مهم این است رنگ پوست، ظاهر فیزیکی و زبان مادری متفاوت او موجب نگرانی انسانهای برتر و سفید پوست می شود و احساسات راسیستی آنها را تحریک می کند! در غرب با راسیسم و فاشیسم هرگز در بعد ایدئولوژیک و آگاهی مبارزه جدی نشده است. بارها نوشته ام که فاشیسم در غرب در جبهه های رسمی جنگ اساسا توسط ارتش سرخ و در نبرد پارتیزانی، در جبهه های مقاومت توسط نیروهای کمونیست شکست خورد. کشورهای امپریالیستی به رهبری آمریکا بلافاصله بعد از شکست فاشیسم جنگ سرد را شروع کردند …

ادبیات شوروی؛ از خروشچف تا برژنف.

                            ادبیات شوروی؛ از خروشچف تا برژنف. علیشاه سلطانی                                   ذوب یخها و هوای آفتابی بعد از دیکتاتور. دربخش سوم تاریخ ادبیات شوروی اشاره ای به سالهای 1985-1954 میلادی میشود که همزمان بود با حکومت خرشچف و برژنف. بعد از بقدرت رسیدن خرشچف، او وزیر اطلاعات و امنیت زمان استالین را اعدام نمود و حدود 10 سال به افشای جنایتهای استالینی پرداخت وبه کنگره نویسندگان بعداز20 سال ممنوعیت دوباره اجازه تشکیل جلسه داد. نویسنده ای بنام انبورگ در سال 1954 با نوشتن رمانی با عنوان «ذوب یخها و هوای آفتابی» دوره آزادی نسبی بعد از مرگ استالین را در زمان خرشچف این چنین نامید.  در زمان برژنف موج سومی از اهل قلم به خارج فرار کردند؛ گروه اول در دوره بعد از انقلاب اکتبر،گروه دوم بعد از پایان جنگ جهانی دوم، و گروه سوم در دهه 70 قرن بیست. شکوفایی مجدد شعر و داستان کوتاه و …

پیمان تجاری «تی پی پی»؛ هژمونی آمریکایی در قالب اقتصادی

پیمان «تی پی پی» از مناقشه برانگیزترین دکترین های مطرح شده از سوی دولت اوباما است که با گذشت ۱۱ سال از عقد آن هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. وحید پورتجریشی  بسیاری از منتقدین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن انتقاد از سیاست خارجی دولت وی، معتقدند که دکترین های ارائه شده از سوی اوباما در بخش سیاست خارجی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف استراتژیک آمریکا در سطح کلان نکرد بلکه با صرف میلیاردها دلار هزینه، آورده ای برای توسعه هژمونی آمریکا نداشت. یکی از دکترین های مطرح شده در سیاست خارجی اوباما، پیمان TPP یا همان شراکت چندجانبه پاسیفیک بود که بخش عمده ای از نیروی دولت وی را در سیاست خارجی از سال ۲۰۰۵ یعنی زمان عقد این پیمان تا آخر را به خود تخصیص داد. البته این پیمان به همان مقدار که توسط مدافعین اوباما تبلیغ شد و از آن به عنوان پیشرفتی بزرگ در جهت توسعه تجارت بین المللی این کشور و حمایت از هم پیمانان آسیایی واشنگتن یاد کردند، به همان نسبت مورد انتقاد مخالفین به خصوص …

کِشته‌های کنگره بیستم ۲

کِشته‌های کنگره بیستم ۲ یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر، نویسنده ترجمه: ا. م. شیری ۶ دی- جدی ١٣۹۵ کِشته‌های کنگره بیستم ۱ غرب به اعتراض برمی‌خیزد و برای انجام کودتای ضدانقلابی دو باره تدارک می‌بیند سرکوبی شورش مجارستان بواسطه نیروهای ارتش اتحاد شوروی به اعتراضات شدید در کشورهای غربی منجر گردید. زیر فشار آنها در ۴ نوامبر سال ١۹۵۶ مجمع عمومی فوق‌العاده سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون «مسئله مجارستان» برگزار شد. همان روز رئیس جمهور آمریکا د. آیزنهاور(Д. Эйзенхауэр) پیامی به ن. آ. بولگانین(Н.А. Булганин)، صدر شورای وزیران اتحاد شوروی فرستاد. در این پیام او اظهار امیدواری کرد، که «نماینده اتحاد شوروی در این اجلاس قادر به اعلام آن باشد، که کشورش برای خارج کردن نیروهایش از مجارستان آماده می‌شود و اجازه می‌دهد مردم این کشور از حق تشکیل دولت منتخب خود استفاده کند». اما این اتمام‌حجت با گامهای بعدی دولت آمریکا تحکیم نگردید. معلوم نیست اگر سر آمریکا در این هنگام به انتخابات ریاست جمهوری گرم نبود، حوادث چه مسیری در پیش می‌رفت. اگر در این روزها یک بحران بین‌المللی …

باند« اتحادیه بین المللی »! باید محاکمه شود- رضا خسروی

اتهامات: توطئه، تحریک، تهدید، تحریم، محاصره اقتصادی، لشگرکشی، تعرض، دخالت آشکار در امور داخلی ممالک، ماجراجويی در مناطق دور و نزدیک، سرکوب خلق ها، اختناق ملت ها، جو سازی، دروغ پردازی، دشمن تراشی، اشاعه نژاد پرستی، برتری طلبی، خصومت قومی و مذهبی، بیگانه ستیزی – اشغال یک سلسله از کشورهای مستقل: مانند یوگسلاوی و افغانستان و عراق و لیبی… ویرانگری، قتل و کشتار جمعی، غارت و چپاول، سرقت مسلحانه، مصادره دارايی و اموال دیگران، میلیتاریسم افسار گسیخته، نقض موازین بین المللی… متهمان ردیف اول: امپریالیسم آمریکا و شرکاء، ناتوچی ها، میراث بران استعمار، متولیان دمکراسی توطئه و حقه بازی، دلالی و کارچاق کنی + دولت تقلبی و تروریست اسرائیل، رهبران موم – تاز غربی، از بیل کلینتون گرفته تا جورج بوش، پدر و پسر، اوباما و شرکاء، تونی بلر و کامرون و مای، سارکوزی و اولاند و مرکل… متهمان ردیف دوم: گروه رژیم های سرسپرده و حرمسرائی،  اوباش زمخت سلفی، قداره بندان خرفت وهابی – سیف الهی، شیوخ نفتی و خر پول خلیج فارس، عربستانی و قطری و کویتی و اماراتی + دولت اسلامی – …