پرش به محتوا

ماه: دسامبر 2015

فرمانده کل قوا (بخش سوم- پایانی)

(بخش سوم- پایانی) مقاله یوری امیلیانوف محقق تاریخ، بمناسبت ١٣٧ سالگی یوسف ویساریونویچ استالین http://kprf.ru/history/party/149992.html مترجم: ا. م. شیری https://eb1384.wordpress.com/2015/12/29/فرمانده-کل-قوا-بخش-سوم-پایانی/ ٨دی- جدی ١٣٩۴ نظارت بر اجرای تصمیمات متخذه مارشال توپخانه […]

بازیابی تفکر استراتژیک و عمل سیاسی

کریس ژیلبرت برگردان: بابک پاکزاد معمول است روندهای متنوع و گوناگون در آمریکای لاتین، دوره ای که با زاپاتیسم در اواسط دهه90 آغاز و بعدها با ظهور دولت های چپ […]