رسانه ها

داس و چکش برای نرودا

151228hozymartillo

ردگلوب

تارنگاشت عدالت

۲۸ دسامبر ۲۰۱۵

در چارچوب بزرگداشت شاعر بزرگ شیلیائی «پابلو نرودا» روز یک شنبه گذشته در سردرب ساختمان قدیمی کمیته‌مرکزی حزب کمونیست شیلی مجدداً ستاره سرخ مزین به داس و چکش که تا کودتای فاشیستی ۱۹۷۳ در آنجا قرار داشت نصب گردید. این مراسم توسط تعداد زیادی از اعضای حزب کمونیست و سازمان جوانان کمونیست در حالی که به اتفاق سرود وحدت مردمی (اونیداد پوپولار) El Pueblo unido را می‌سرودند اجرا شد.
این اقدام بخشی از تظاهراتی بود که مانند جشن کارناوال به افتخار پابلونرودا ترتیب داده شده بود. زیر شعار «نرودا پروازکنان می‌آید» مردم تندیسی که نرودا را در لباس «سوپرمن» نشان می‌داد در خیایانهای پایتخت کشور حرکت می‌دادند. صفوف مردم در مقابل اماکنی که برای برنده جایزه نوبل ادبیات نقش‌آفرین بود توقف می‌کردند. یکی از این نقاط مقر وقت حزب کمونیست شیلی بود. از آنجا توده مردم به کاخ ریاست جمهوری «لامونه‌دا» رفتند که رئیس جمهور دمکراتیک منتخب مردم  سالوادور آلینده توسط کودتاچیان به قتل رسید. نرودا ۱۲  روز بعد از آن روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳ در خانه خود چشم از جهان فروبست. تا امروز شایعات کشته شدن وی توسط مزدوران رژیم فاشیستی از بین نرفته است.