پرش به محتوا

مارکس ، انگلس و لنین : درباره انقلاب اجتماعی

عنوان

٢

ضرورت عینی انقلاب و شرایط اقتصادی و اجتماعی – سیاسی آن

٩

رسالت تاریخی پرولتاریا طبقھ کارگر – نیروی رھنمون انقلاب متحدین طبقه کارگر

١٢

حزب کمونیست – پیشاھنگ طبقه کارگر

١۶

مبارزه برای تأمین دمکراسی جزئی از مبارزه برای سوسیالیسم است

١٩

اشکال مبارزه طبقه کارگر، وسایل و شیوه ھای احراز قدرت سیاسی

۴۴

اشکال قدرت سیاسی طبقه کارگر

۵۵

خصلت جھانی عام انقلاب سوسیالیستی

برای داونلوود اینجا را کلیک کنید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: