سرتیتر

کنفرانس نیویورک : تصمیمات قاطعانه و تعیین کننده ، بنفع سوریه

assad_89iu

بر گرفته شده از سایت : البناء ، متعلق به نیروهای ملی گرای لبنان

مترجم : احمد مزارعی ، دسامبر 2015

امروز درنیویورک جلسه «مجموعه کمک به سوریه» برای راه حل سیاسی مشکل سوریه منعقد میگردد ، قبل از برگزاری این جلسه ، جان کری ، وزیر خارجه آمریکا به موسکو رفت وبا ولادیمیر پوتین رهبر روسیه ، و وزیر خارجه روسیه ملاقات نمود ، اگر در ملاقاتهای مذکور توافقات اصلی انجام نگرفته بود ، جلسه فعلی در نیویورک نیزمنعقد نمیگردید ، جلسه ای که پوتین درآستانه انعقادش چنین اظهار نظر کرد : » با نقاط اصلی در برنامه آمریکا ئیها برای حل مسئله سوریه اتفاق نظر داریم «. این اظهار نظر پوتین به جلسه امروز نیویورک ، امیدواریهای فراوانی میدهد که برای رسیدن به امکان چهارچوبهائی که همه ملزم باشند به آن در آینده برای صلح درسوریه ، پایبند بمانند ، فراهم میآورد ، این چهار چوبها کدامند :

– بازدیدی که جان کری از موسکو به عمل آورد وطی آن، برنامه آمریکا را برای حل معضل سوریه به روسیه پیشنهاد داد وروسها بر روی آن توافق کرده ونتیجتا بر انعقاد کنفرانس در نیویورک موافقت کردند . برنامه پیشنهادی آمریکائیها به روسیه ، نقاط زیررا در بر دارد : لیستی از «مخالفان دولت سوریه » که در مذاکرات با دولت سوریه شرکت خواهند کرد ، لیستی نیز از سازمانهای تروریستی ارائه شده که از نظر دولت روسیه باید تعدیل گردد، در این برنامه آمریکائیها ، بعضی نقاط مورد اختلاف حساس، نادیده گرفته خواهد شد که در رآس آنها پرونده ریاست جمهوری سوریه وموقعیت شخصیت دکتر بشار اسد خواهد بود که ذکری دراین مورد به میان نیامده ودر حقیقت بمثابه راه خروجی برای تنگنای آمریکا درنظر گرفته شده است ، بقاء بشار اسد را باید از دو منظر نگریست ، اولا پایداری سرسختانه سوریه درجنگ ودوم معادله تازه ای که پس از دخالت نظامی روسیه در جنگ سوریه ، اعمال شده است.

– انتقال پرونده بحران سوریه به شورای امنیت ، در همزمانی با برگزاری جلسه نیویورک ، بنا به گفته جان کیربی ، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ، شورای امنیت ، قراری را صادر خواهد نمود که بموجب آن ، «هرگونه کمک رسانی به داعش متوقف خواهد شد» این تصمیم موجب خواهد شد که توانائیهای داعش وهمچنین جریاناتی که به داعش کمک مالی میکنند، تحت تآثیر قرار بگیرد واز این پس نتوانند به داعش کمک کنند. این تصمیم تازه از طرف شورای امنیت ، با تصمیم گیریهای سابق فرق اساسی داشته ، زیرا درچهارچوب یک توافق بین المللی مبنی بر» جنگ بر علیه تروریسم » و » حل مسئله جنگ سوریه» که دارای یک اعتبار بین المللی بوده وهمه طرفها ملزم به پایبندی به آن هستند، بویژه طرفهائی که به مسیر قرارداد وین متعهد شده اند، در اینجا است که بازگرداندن عقربه ساعت به زمان » ژنو 1″ نیز، امکان پذیر نیست ، در این مرحله ، تثبیت توافقات بر اساس نقاط عمومی تازه ای انجام میگیرد که بر اساس معادله نیروها ی موجود ، در کشور سوریه بنا شده است ، در این مورد وزیر خارجه روسیه اینچنین  تآکید ورزید : » ضرورت صدوریک قراربین المللی ، در تآیید وپشتیبانی اتفاقیه هائی که در وین ، در مورد سوریه ، بر روی آن توافق انجام گرفته شده است ، در اینجا منظور این است که به توافقات مذکور صفت شرعی وبین المللی داده شود ونه اینکه همان توافقات ، دوباره نویسی شود ، من روی این موضوع یکباردیگر، تآکید میکنم که قرارهای گذشته باید از تصویب شورای امنیت بگذرد «.

در مورد لیست سازمانهای تروریستی در سوریه وگروههای مخالف ملی، لا وروف اینچنین تآکید ورزید : » سخن پایانی در این مورد متعلق به سازمان ملل است که باید در این باره نظر بدهد ، ومنطقی است که تفاهمات موجود که میان طرفهای گوناگون در این موضوع، انجام میگیرد ، بازهم باید در نص اصلی قرارداد بین المللی آورده شود».

– در مورد موقعیت وبقاء دکتر بشار اسد ، رئیس جمهور قانونی سوریه ، باید گفت که این موضوع از جمله اموری است که نمیتوان روی آن ایستادگی وپافشاری کرد وضروری است که تاکید نمود که کلمه آخر در این باره متعلق به ملت سوریه است که باید درمورد سرنوشت خود ورئیس جمهورش تصمیم بگیرد ، بهترین اشاره در این زمینه ، همان پذیرش صیغه روسی – سوری ، در مورد مسیر بشار اسد است ورئیس سازمان ملل متحد ، بان کی مون نیز در اینمورد در ظاهر به عنوان رآی شخصی اظهار داشت  ونباید رآی شخصی ایشان را خارج از توافقات کشورهای غربی در سازمان ملل ارزیابی نمود ، زیرا وی بدون موافقت مجموعه های غربی اظهاراتی ابراز نمیکند ، وی در اینمورد چنین روشن ساخت : «قابل قبول نیست که پیشرفت امر صلح در سوریه  را منوط به مسیر رئیس جمهور کشور قرار داد». ویا در بخش دیگری از سخنانش اینچنین بیان نمود : » اساسا تصمیم در مورد آینده شخص دکتر بشار اسد بستگی به تصمیم گیری ملت سوریه دارد ونمیتوان حل مشکل سوریه را درگروی وضعیت یک شخص قرارداد».

– مکانی که کنفرانس درمورد حل مسئله سوریه برگزار میشود ،شهر نیو یورک است ، به این معنی که برای اعضای محور واشنگتن که در آنجا حضور مییابند ، در مورد توافقاتی که در آنجا بر رویش موافقت انجام میگیرد وبه امضا میرسد ، هیچ جای شک وشبهه ای باقی نمیگذارد وهیچ امیدی برای اعضای محور واشنگتن برای تخریب توافقات ویا در پیش گیری مسیر دیگری مثلا بازگشت به ژنووغیره ، در این شهر معروف آمریکائی نیست. از طرف دیگر کنفرانس نیو یورک با موافقت روسیه انجام میگیرد واگر غیر از این بود ، کنفرانس برگزار نمیشد، مجموعه ای از امور دست بدست هم داده اند که آمریکا بطور جدی پذیرفته است که مسیر حل سیاسی بحران سوریه از درون ایالات متحده آمریکا واز زیر سقف سازمان ملل متحد وبه قراری که از طرف شورای امنیت صادر شود ، مشکل سوریه حل گردد ، وتصمیمات شورای امنیت از این تصمیم پشتیبانی خواهد کرد.

روسیه بسیار خوب نیازمندی آمریکا را برای خارج شدن از تنگنای سوریه میداند(1) ، درحقیقت دخالت قدرتمندانه نیروی هوائی روسیه در جنگ سوریه ، همه معادلات موجود را به ضرر آمریکا در هم ریخت ، اکنون آمریکا میخواهد با دادن یک بعد بزرگ معنوی وتبلیغاتی به کنفرانس نیویورک صفت پیروزی بدهد ونشان دهد که کارتهای برنده حل بحران سوریه در شهر نیویورک قراردارد، در صورتی که این آقای کرملین است که شروع فعالیتهای کنفرانس را در درون آمریکا به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا ، اباما ، افتتاح مینماید ، در اینجا مجموعه «دوستان سوریه » به منفعت مجموعه «حامیان سوریه» ، متشکل ازموسکو وتهران، یعنی محور مقاومت ، به کنار رفته و لغو میگردند. پایان.

(1) – توضیح مترجم : آمریکا در سی سال گذشته ، در سه جنگ منطقه ای ، شکست خورده است ، جنگی که با کمک صدام حسین برای شکست وتجزیه ایران به راه انداخت ، جنگی که برای اشغال عراق وغارت نفت این کشور در 2003 ، آغاز ودر 2011 مجبور شد شبانه با پذیرش شکست ، بسوی کویت فرارکند ودر 2006 ، جنگ مشترک اسرائیل ، امریکا بر علیه مقاومت لبنان نیز با شکست روبروشد ، آمریکا آنگاه با کمک پیمان ناتو به لیبی حمله برد که نتایج شوم آن بر همگان روشن است ، اکنون آمریکا پنج سال است که جنگ غیر مستقیم خودرا بر علیه سوریه ، که در ماهیت جنگی است برعلیه ایران وروسیه ، آغاز کرده وداعش روی دستش مانده است ، بهمین دلایل آمریکا در منطقه همه تیرهایش به سنگ خورده است، واین در حالی است که محور مقاومت منطقه ، شامل ایران ، سوریه ، عراق ، مقاومت لبنان وحضور قدرتمند روسیه ، نه تنها ضعیف نشده اند بلکه هر روز قدرتمندتر شده وآمریکا چشم اندازی برای پیروزی برای خود در افق نمی بیند ، لذا مجبور است برای حفظ حد اقل منافع خود دیر ویا زود، روی مشکلات منطقه به توافق برسد، این مسیر دیروزود دارد ، اما سوخت وسوز ندارد. 

۱ دیدگاه

 1. shahram 15 says

  دیروز فکر کردم که سخنان ولادیمیر ساژین، خاور شناس و کار شناس روسی، یک افشاگری بر علیه نظرات و موضع طبقاتی «احمد مزارعی» می‌باشد، اما اصل موضوع:

  من در کامنتی که چند ماه پیش در پایئن یکی از مطالب احمد مزارعی نوشته بودم گفتم که، خبر گزاری رسمی‌ حکومت اسلامی ایران، ایرنا، روز جمعه، پنجم تیر ۱۳۹۴ اعلام کرده است که ۴۰۰ نفر از نیروهای موسوم به «مدافعان حرم حاضرت زینب» در نقاط مختلف ایران به خاک سپرده شده‌اند. او سریعا عکس المل نشان داد و در جواب من گفت :

  ۱- لینک این خبر را در مجله هفته بگذارم تا آن خبر قابل «بحث» باشد و من قطعاً آن‌ کار را نکردم چونکه روز و ماه و سال آن خبر را قید کرده بودم و او میتوانست با یک جستجو در گوگل آنرا پیدا کند.

  ۲- او گفت که این اخبار را مزدوران آمریکا و صهیونیست‌ها منتشر میکنند و صحت ندارد، بلکه روسیه و چین و ایران روی هم رفته فقط ۴۰۰ مستشار نظامی در سوریه دارند.

  حال شما کاربران عزیز فکر می‌کنید که احمد مزارعی قادر خواهد بود که بگوید این خاور شناس روسی هم مزدور آمریکا و صهیونیست‌ها است که می‌گوید رژیم ایران ۷۰۰۰ نیروی نظامی در سوریه داشته است؟

  این افشاگری مختصر فقط جهت این بود که به او یادآوری شود که به قول مجله هفته نمی‌شود که «هر کسی‌ هر چی‌ دل‌ تنگش خواست بگوید» اما بعد در مقابل گفته‌های قبلی‌‌اش پاسخگو نباشد.

  لایک

 2. shahram 15 says

  ولادیمیر ساژین کار شناس سیاسی و خاور شناس روسی در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ گفت، به دلیل تشدید نبرد‌ها در سوریه (پس از دخالت نظامی روسیه در سوریه – من) شاخص تلفات نیرو‌های نظامی ایران (رژیم) در سوریه ۳ برابر شده است. او در ادامه یاد آور شد که در ماه‌های اخیر تعداد نظامیان ایرانی‌ در سوریه از ۷۰۰۰ نفر به ۷۰۰ نفر کاهش یافته است. او همچنین گفت، کار شناسان تصمیم تهران را با تلفات زیاد در بین فرماندهی عالی‌ نیروهای ایران (رژیم ایران) در سوریه مرتبط می‌‌دانند.

  لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.